●   Bản rời    

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 (Trần Chung Ngọc)

NHÂN VẬT MARY TRONG CA-TÔ GIÁO RÔ-MA

[Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu]

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN49.php

28 tháng 5, 2008

toàn tập: 1 2 3 4 5 6

PHẦN II

Mary Ngoài Cuốn Kinh Của Ki Tô Giáo

[The Unbiblical Mary]

(tiếp theo)

3. Tín Lý Mary “Thăng Thiên” Hay “Hồn Xác Bốc Lên Thiên Đường”

Tín lý Mary “thăng thiên” (Assumption) hay “Hồn xác bốc lên thiên đường” (body and soul taken off to heaven) dạy rằng sau khi chết thì Mary, giống như ông con Giê-su, sống lại, và giống như ông con Giê-su, thân xác và hồn được bốc lên thiên đường để sống đời đời cùng với con. Niềm tin về Mary thăng thiên này đã có trong đế quốc Byzantine từ thế kỷ 6, trong thời đại mà con người khắp nơi tin vào chuyện sống lại và có thiên đường, một thời đại mà những hiểu biết về vũ trụ và con người chưa phát triển. Trong đế quốc Byzantine, hàng năm thường có một ngày lễ để tưởng niệm cái chết của Mary (commemoration of Mary’s death called the Feast of Dormition [“falling asleep”]. Về sau lễ này được đổi tên thành “thăng thiên” (assumption).

Niềm tin Mary “thăng thiên” được giáo hoàng Pius XII quyết định thành một tín lý vào năm 1950 để cho các tín đồ tin, không tin thì không phải là tín đồ Ca-tô và tất nhiên không được giáo hoàng cho lên thiên đường. Chúng ta nên để ý là vào năm 1950 thì con người đã biết rất nhiều về nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc con người qua những thuyết càng ngày càng được kiểm chứng là đúng: thuyết Big Bang và thuyết Tiến Hóa. Nhưng giáo hoàng Pius XII và các chức sắc trong Vatican có vẻ như không đội trời chung với những kiến thức khoa học này nên vẫn đưa ra một tín lý hoàn toàn phản khoa học mà những người có đôi chút hiểu biết không thể nào tin được.

Ngày nay, một học sinh Trung học cũng biết rằng, ngay từ cuối thế kỷ 17 Isaac Newton đã nghiên cứu về trọng trường (sức hút của trái đất) nằm trong thuyết Vạn Vật Hấp Dẫn (theory of universal gravitation), và đến giữa thế kỷ 19 (1859) thì Charles Darwin đưa ra thuyết Tiến Hóa. Chúng ta đứng vững trên mặt đất là do sức hút của trái đất. Muốn bay lên thiên đường thì một vật có trọng khối như Mary phải có một sức đẩy nào đó, giả thử có một cái gọi là thiên đường trên các tầng mây, điều mà chính giáo hoàng John Paul II đã phủ nhận. Vấn đề đặt ra là Mary được bốc lên thiên đường như thế nào? Đeo một hỏa tiễn ở sau lưng, hay được Chúa Thánh Thần từ trên trời xuống kéo người tình xưa mà Chúa làm cho mang thai lên thiên đường sống với “Chúa Ba Ngôi, nghĩa là với cha, với chồng và với con, “úm ba la ba ta là một” ? Khoa học ngày nay cho biết nếu Mary được bốc lên không với một vận tốc đầu không đủ thì sẽ lại rơi xuống mặt đất. Nếu được bốc lên với “vận tốc thoát” [escape velocity] thì Mary sẽ thành một vệ tinh của trái đất. Với vận tốc cao hơn nữa thì Mary sẽ bay tuốt vào không gian của vũ trụ. Và ngày nay, sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ là như thế nào.

Cho tới đầu thập niên 1920, các nhà vũ trụ học (vũ trụ học là môn học khảo sát về nguồn gốc, sự tiến hóa và sự cấu tạo của vũ trụ) đều cho rằng vũ trụ chỉ là giải Ngân Hà mà Thái Dương Hệ (hệ thống mặt trời và các hành tinh trong đó có trái đất) của chúng ta nằm trong đó, và vũ trụ này có vẻ như vô cùng tận, thường hằng, nghĩa là không thay đổi và có tính cách vĩnh cửu (eternal). Vào đầu thập niên 1920, các chuyên gia khảo cứu vũ trụ, qua những kính thiên văn tân kỳ, khám phá ra rằng giải Ngân Hà (Milky Way), trong đó có thể có tới cả trăm tỷ ngôi sao, mỗi ngôi tương tự như mặt trời trong Thái Dương Hệ, thật ra chỉ là một ốc đảo, một Thiên Hà (galaxy), trong vũ trụ. Lẽ dĩ nhiên những kính thiên văn tân kỳ này đã quét khắp vũ trụ, rộng khoảng 13.7 tỷ năm ánh sáng, và không thấy thiên đường ở đâu, nơi đó tín đồ được dạy là Chúa Con đang ngồi bên phải Chúa Cha, và nay lại có cả bà mẹ lên đó ngồi chơi sơi nước. Tại sao lại không thể thấy, vì thiên đường, theo Mục sư Ernie Bringas, chỉ là một cái bánh vẽ trên trời (a pie in the sky) để mê hoặc những đầu óc thấp kém cả tin vào những chuyện hoang đường. Để tỏ ra mình cũng tiến bộ như ai, Giáo hoàng John Paul II đã chính thức phủ nhận trước thế giới sự hiện hữu của thiên đường trên các tầng mây, nhưng giáo hội vẫn cần nó để mê hoặc quần chúng.

Mặt khác, chúng ta cũng biết rằng, trái đất di chuyển trong không gian trên một quỹ đạo xung quanh mặt trời với vận tốc vào khoảng trên 100000 (một trăm ngàn) cây số một giờ, đồng thời cũng quay xung quanh trục Nam Bắc với vận tốc khoảng 1600 cây số một giờ. Nếu chúng ta lấy trái đất làm hệ thống quy chiếu mà chúng ta có cảm tưởng đứng yên trên đó, thì nếu bà Mary ngồi yên ở một thiên đường trên các tầng mây với chồng bà ta, cũng là cha bà ta, cũng là con bà ta [theo thuyết Chúa Ba Ngôi], thì đối với chúng ta thực sự bà ta và cả cái thiên đường của Ca-tô giáo luôn luôn điên đảo đảo điên trong vũ trụ. Ai có thể phủ nhận được điều này, xin mời lên tiếng.

Như vậy, điều hiển nhiên là những tín lý của Ca-Tô Giáo đưa ra chẳng qua chỉ là những …tín lý, với mục đích mê hoặc đầu óc của đám tín đồ thấp kém, tuyệt đối không có một căn bản nào trong thánh kinh cũng như trong lịch sử. Chúng ta hãy đọc một đoạn trên Internet:

Những tín lý về Mary chỉ là những …tín lý. Chúng không phải là những suy tư từ nghiên cứu về Mary. Chúng không phải là những “tư tưởng đẹp đẽ và sùng tín về Mary mà chúng ta có thể hoặc coi trọng hoặc không”. Những điều tuyên bố sau đây được coi như là những tín lý:

Mary sinh ra không mang dấu vết của tội tổ tông. (Vô nhiễm nguyên tội)

Sau khi sinh ra Giê-su Mary vẫn còn trinh. (Vĩnh viễn còn trinh)

Hồn và xác Mary được bốc lên thiên đường. (Thăng thiên)

Nay các bạn hãy làm ơn ý thức rằng, tôi không sống trong một thế giới ảo tưởng. Tôi biết phần lớn các tín đồ Ca-tô Rô-ma ở Mỹ không biết đến sự khác biệt giữa Mary còn trinh vĩnh viễn và thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Và đối với những người biết, thì họ hoàn toàn thờ ơ và chẳng quan tâm gì mấy đến những gì mà ông giám mục thành La-Mã (giáo hoàng) nói về chủ đề này. Chủ nghĩa xưng tụng danh vị thì quá khích, không kiềm chế được trong tôn giáo Rô-ma, đặc biệt là ở nhưng nơi như nước Ý, và chắc chắn cũng ở trên nước Mỹ nữa. Do đó, tôi biết các bạn biết rằng có một “tín đồ Ca-tô ngoan đạo” không hề tin những tín lý về Mary.

La mã [Vatican] được định nghĩa bởi chính những tín lý của mình. La mã đã định nghĩa “Hồn xác Mary bốc lên thiên đường” như là một tín lý. Và đây là quan điểm của tôi: tín lý chỉ có thể chống đỡ bởi những tín lý, không chỉ là những suy tư từ các công cuộc nghiên cứu.

[The Marian dogmas are just that...dogmas. They are not Marian speculations. They are not "nice and pious thoughts about Mary that one may or may not takes seriously." The following statements have been defined de fide as dogma:

Mary was conceived without stain of Original sin.

Also after the Birth of Jesus Mary remained a Virgin.

Mary was assumed body and soul into Heaven.

Now please realize, I don't live in a fantasy world. I know a large, large portion of Roman Catholics in America today can't tell the difference between the Virgin Birth and the Immaculate Conception. And amongst those who know the difference, many are quite indifferent and could completely care less what the bishop of Rome has said on the topic. Nominalism is rampant in Rome's religion, especially in places like Italy, and surely here in the United States as well. So I know you know of a "good Roman Catholic" who doesn't believe these things about Mary.]

Bài viết về Mary này, Phần I và Phần II, thuộc loại nghiên cứu trong lãnh vực học thuật, khảo sát sự việc qua các tài liệu. Vì vậy, bài viết về Mary này không có mục đích phá đổ sự sùng tín hay sùng bái Mary của các tín đồ Ki Tô Giáo, mà chỉ có mục đích giáo dục, mở mang kiến thức, qua sự tìm hiểu về nhân vật Mary trong Ki Tô Giáo thực sự là như thế nào, qua chính Kinh Thánh của Ki Tô Giáo và các tác phẩm nghiên cứu của chính những người trong Ki-Tô Giáo, từ các bậc lãnh đạo tôn giáo cho đến các nhà thần học, học giả, giáo sư đại học, chuyên gia về tôn giáo trong các truyền thống Ki Tô Giáo. Vì như Friedrich Nietzche đã viết: “Những gì mà quần chúng được dạy để mà tin không cần đến lý lẽ, vậy thì ai là người có thể bác bỏ niềm tin đó bằng những lý lẽ.” (What the populace learned to believe without reasons, who could refute it then by neans of reasons?) Hơn nữa, tôi hiểu rõ rằng, theo H. L. Mencken thì “Đức Tin là một kiểu tin phi lô-gíc vào sự xảy ra của những gì không chắc có thực” (Faith is an illogical belief in the occurence of the improbable), và theo tự điển thì “Đức tin là sự tin chắc vào một cái gì đó mà không chứng minh được cái đó có thực” (Faith is the firm belief in something for which there is no proof). Đức tin trong Ki Tô Giáo là như vậy, do đó sự sùng tín Mary dựa trên những sự kiện lịch sử hay trên những huyền thoại, truyền thuyết, hay chuyện Giáo hội phịa ra, không phải là vấn đề đối với những người tin. Cái mà họ chọn để mà tin, hay đã được cấy vào đầu từ nhỏ để mà tin, thì không cần thiết phải dựa trên những bằng chứng lịch sử, bằng chứng khoa học. Không có một công thức nào, một lý luận trí thức nào, hay một bằng chứng khoa học nào có thể mang ra để xác định hay thử nghiệm một đức tin. Cũng vì vậy mà Giáo Hoàng John Paul II đã viết trong cuốn “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng” : “Chúng ta chỉ có thể hoặc tin, hoặc không tin.” Và con chiên của ông ta, Giáo sư Đỗ Mạnh Tri, trong cuốn Ngón Tay Và Mặt Trăng cũng khẳng định: “Tin là một cách sống chết, không liên quan gì đến cái biết, cái hiểu.”

Tuy nhiên, tôi phải đồng ý với những nhận định của Michael Jordan về những tín lý và đức tin trong Ca-tô Giáo Rô-ma, trong cuốn Mary, Weidenfeld and Nicolson, London, 2001, trang 304:

Tuy nhiên đức tin cũng cần phải có một mức độ đạo đức nào đó ngoài sự tin vào một nguyên lý trừu tượng. Đức tin cần được xây dựng trên sự tín nhiệm và tin tưởng, sự trung thực của những hứa hẹn lương thiện và thẳng thắn, nếu không thì đức tin đó có ích gì. Nếu đức tin đặt căn bản trên những lời nói láo, dối trá, và những mánh khóe có tính toán, thì nó trở thành không sao biện minh được và thực ra thì đó có thể gọi là đức tin hay không? Nếu chúng ta vẫn còn là đàn chiên quá ngu dốt và mê tín trong đó sự lừa dối về Mary đã bắt rễ và bóp méo để trở thành một “chân lý không thể sai lầm”, chúng ta có thể tự bào chữa là đã bị lùa vào trong đó. Nhưng ở bình minh của thế kỷ 21, nhiều người chúng ta không thể tự cho phép là ngu dốt hay mê tín, và đức tin bị che mắt của chúng ta phải mở rộng cho những phê bình nghiên cứu đứng đắn. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta biết rằng có sự tin mù quáng ở trong đó và cái hiểu của chúng ta về một Mary giả tưởng đã bị kiểm soát bởi những người đã nhân danh tôn giáo, quyết định bảo vệ quyền lợi và vị thế gia trưởng trong xã hội của mình.

Đức tin không đồng đều một cách phổ quát. Nhiều triệu tín đồ Ca-tô, thí dụ như ở Nam Mỹ [có nên cho thêm Việt Nam vào cái thí dụ này không], phần lớn là ít học và đức tin của họ về Mary vẫn hầu như là đức tin mù quáng. Cũng có những người thuộc lớp có học thức cao ở trong giáo hội đã biết những mánh khóe lừa dối qui mô trong giáo hội nhưng vẫn chọn giải pháp duy trì sự tồn tại của chúng..

Hiển nhiên là hệ thống quyền lực bảo thủ Ca-Tô có lý do để nuôi dưỡng những huyền thoại về Mary và ủng hộ việc giữ nguyên hiện trạng của sự sùng tín Mary của họ. Giáo hội Ca-tô Rô-ma vẫn cương quyết duy trì tín lý về tội tổ tông gian lận lồng vào thế giới bởi người đàn bà đầu tiên, và tồn tại qua “tai họa của Eve”.

Khi thời gian mãn, tôi tin rằng hình ảnh Mary, mẹ của Giê-su Ki-tô, sẽ mờ đi. Chân dung của bà ta đã đem xuống cho chúng ta trên những cánh của một huyền thoại lâu đời nhưng ngay cả cái huyền thoại hay nhất trong các huyền thoại cũng phải mờ nhạt đi trong thời gian… Có thể có vài chi tiết lịch sử đúng về bà ta nhưng hầu hết chỉ là một chuyện hoang đường, một sự lừa dối thô thiển. Một phần là, chuyện hoang đường và lừa dối thô thiển này tồn tại để đáp ứng những tham vọng của một thiểu số.

[Yet faith also needs to involve some measure of morality beyond belief in a pure abstract principle. It needs to be built on trust and confidence, the fidelity of promises given honestly and openly, otherwise there is no point in having it. If faith is founded on lies, deceit and calculated manipulation, then it becomes impossible to justify and there even a question mark against whether it can reasonably be called faith. Were we still the largely ignorant and superstitious flock in whom the Marian deception first took root and in whom it became twisted into an “infallible truth”, we might have an excuse for being taken in by it. But at the dawn of the twenty-first century, many of us can no longer claim to be ignorant or superstitious and our blinkered faith becomes open to more serious criticism. This is particularly true when we know that bigotry is involved and that our understanding of a fictious Mary has been controlled by men with vested interests, determined to safeguard their own patriarchal social position in the name of religion.

Faith is not universally practised at the same level. Millions of Catholics, in South America for example, are largely uneducated and their faith in Mary remains almost a blind one. There are also ranks of highly educated men in the church who know the extent of the manipulation and deceit and choose to perpetuate it…

The conservative male hierarchy of Roman Catholicism clearly has reason to nurture the Marian myth and to support the status-quo in her cult. The Roman Catholic Church remains firmly committed to the dogma of original sin foisted on the world by the first woman, and perpetuated through “the curse of Eve”…

In the fullness of time, I believe that the image of Mary, the mother of Christ, will grow dim. Her portrait has been carried down to us on the wings of an enduring myth but even the best of myths tend to fade with the passage of time… She may be able to claim some element of historical truth but she is mostly a fable, a gross deception. In part, it has been perpetrated to suit the self-seeking demands of the few.]

toàn tập: 1 2 3 4 5 6


Những bài về Đức Mẹ:

- Mary & Tước Hiệu "Đồng Công Cứu Chuộc" (Trần Chung Ngọc)

- Màn Kịch Lộ Đức (Charlie Nguyễn)

- Giêsu là con hoang của một anh lính La Mã (Hoàng Bách /VietBao)

- Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 (Trần Chung Ngọc)

- Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng (Lý Thái)

- Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)

- "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã ra đi (Tân Pháp sưu tầm)

- Phép lạ chẩy dầu ... vẫn tiếp tục ấm ức tại Úc Châu (giáo dân Vũ Viết Khuynh)

 


Các bài tôn giáo cùng tác giả


▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 6 >>>

Trang tôn giáo
Đó đây


2020-07-08 - Chưa vi phạm nhưng hành vi rất phản cảm – Vợ con mang xe biển xanh đón Quan phó bí thư - đi thẳng qua cửa an ninh phi trường - Thành phố HCM bi giảm ngân sách - Mỹ rút khỏi WHO: Trump quỳ gối trước TQ? Ghế Tổng Thống Nước Mỹ đã ngã ngũ?

2020-07-07 - Thái độ người Việt đối với BLM ở Mỹ -

2020-07-07 - Việt Nam chơi đẹp tặng 15000 khẩu trang Made in Vietnam cho dân Nam California -

2020-07-06 - Vạch Mặt CT Vũ Hoang Tưởng & CP Đần Minh Quao : Trò bịp Những lá thư Hồi Đáp với chữ ký AUTO-PEN - Tóm lại, có quá nhiều kiểu nói dóc của những người Việt Thích Nổi Tiếng. Kiểu kiếm tiền, kiểu kiếm danh, kiểu xúi dại,... Ai tin thì ráng chịu mà thôi.

2020-07-06 - Người treo bảng "NGỪNG KỲ THỊ CHỦNG TỘC" gây bão mạng ở Houston nói gì? -

2020-07-05 - Đôi lời cùng anh Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - khi đề cập đến chế độ ngụy Sài Gòn, anh lại phạm sai lầm tiếp khi anh nói chế độ này ra đời theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ. Thật buồn cho anh, với tư cách là nhà sử học

2020-07-05 - Putin Rộng Đường 6 Nhiệm Kỳ Trung Quốc Có 83 Tấn Vàng Mĩ Ký.Cả TG Trấn Động -

2020-07-04 - Virus Tầu quá độc: 34 linh mục mất mạng; - Tin Viet Catholic:

2020-07-04 - Ảnh của Đức Bà Đen (Black Madonna) ở Breda, Hà Lan cũng bị phá hoại - Chính quyền ở Breda hứa sẽ rửa sạch mực graffiti nhanh chóng, nhưng nói trước rằng điều đó sẽ rất khó khăn vì hình ảnh của Đức Bà Đen được làm bằng gạch khảm.

2020-07-04 - Ảnh của Đức Bà Đen (Black Madonna) ở Breda, Hà Lan cũng bị phá hoại - Chính quyền ở Breda hứa sẽ rửa sạch mực graffiti nhanh chóng, nhưng nói trước rằng điều đó sẽ rất khó khăn vì hình ảnh của Đức Bà Đen được làm bằng gạch khảm.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-07-06 - Người da đen NỔI GIẬN, do họ có mấy thế kỷ lịch sử đau thương, không thể gọi là KỲ THỊ NGƯỢC - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-07-06 - Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! - Giác Hạnh -

● 2020-07-05 - Không thấy “điếm nhục” trong những việc này thì làm gì có “nhân phẩm”? - Ri Nguyễn -

● 2020-07-05 - Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử - Hồng Phạm -

● 2020-07-04 - Phóng viên SBTN trao đổi với 1 comment về chuyện Quạ mượn lông Công ở Houston - Youtube -

● 2020-06-30 - Thư các giáo sư Đại Học Luật Khoa George Washington gởi Bộ trưởng Tư Pháp William Barr - Diễn Đàn Email -

● 2020-06-29 - Nguồn tin của LS Trịnh Quốc Thiên nói về "vụ hối lộ động trời" của "cha con ông Joe Biden" có vấn đề! - Mike Wilson -

● 2020-06-26 - Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Thái độ khinh thường lịch sử quá sức ngu xuẩn ! - kiwi land -

● 2020-06-25 - Tôi thêm chi tiết cho rõ đoạn về Cụ Hồ Chí Minh có tài thống nhất đất nước - Giác Hạnh -

● 2020-06-21 - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo", nếu đó không phải là chuyện chung chung của các tôn giáo. - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-19 - Phong trào nổi lên khắp nơi đòi quật đổ hết mấy cái tượng đài của các tên THỰC DÂN - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-15 - Trả lời Derek Phạm, NVTDTV: "Có nên bắt chước biểu tình ôn hòa kiểu này (khu tự trị ở Seattle) cho Việt Nam hay - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2020-06-15 - Tôi lại giác ngộ vì sao VC không dùng Quốc Ca VNCH của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Giác Hạnh -

● 2020-06-14 - Giết cha mẹ rồi nuôi con, để cho nó gọi giặc là "Cha"! - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-13 - Hiệp Nguyễn: Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi, bọn văn hóa nô dịch dân t - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-12 - Công Giáo La Mã Tổ Chức Những Lớp Học Giáo Lý Phật Giáo Cho Chăn Chiens - FB Thi Nguyen -

● 2020-06-12 - Đây là Kinh Thúi của các ngươi nói về "Tự do Tôn giáo" - Võ Du -

● 2020-06-11 - NĂM ẤT DẬU: Chết NO theo sau chết ĐÓI và chết vì bệnh DỊCH TẢ - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-08 - Chia Rẽ Tôn Giáo _Vấn Đề Con Chiên - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-07 - Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật - Phe TCG trù dập rồi chúng còn vu cáo cho chúng ta đang tấn công chún - Chu Tất Tiến - Wissai - Giác hạnh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 >>>