"ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH"

GIÃ TỪ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Nguồn: http://www.rorate.com/nws.php?id=52740

Tân Pháp dịch


03 tháng 3, 2009

 

SYDNEY 23Feb09.

Marina Dickson, người phụ nữ Úc năm vừa qua đã làm Giáo hoàng Benedictus XVI lẫn 1 tỉ người phải xúc động qua sự việc bà được tái sinh từ Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trong thời gian Đức Giáo hoàng thăm viếng quốc gia này, đã quyết định quay lưng lại giáo hội Công giáo.

 

Bà Marina Dickson: người ở bên trái

 

Marina Dickson (27 tuổi) gia nhập phái Hillsong, một giáo phái truyền giáo phổ thông. ‘Trong Hillsong người ta chú tâm nhiều hơn đến mối liên quan với Đức Chúa Trời’, đó là lý do bà đưa ra, được đăng trên báo Sun Herald, đã dẫn tới quyết định nói trên. Hillsong là “một nhân sinh quan hoàn toàn khác, không phải là chỉ là nơi mà ta cứ phải đến mỗi chủ nhật.”

Đức Hồng Y George Pell, người đã đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI, nói là ‘rất buồn’ về chuyện ‘mẹ Chúa Trời’ ra đi. Pell là một vị trong hàng giáo phẩm cao cấp đã chọn bà Dickson - từ cả ngàn người đã được sơ tuyển - để đóng vai Đức Mẹ Đồng Trinh trong khúc diễn lại đoạn đường Chúa đi trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Màn này đã được diễn trong Đại Hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney năm 2008 với rất nhiều người tham dự.

 

theo Báo Rome Catholic Hà Lan

 

Những bài về Đức Mẹ:

- Mary & Tước Hiệu "Đồng Công Cứu Chuộc" (Trần Chung Ngọc)

- Màn Kịch Lộ Đức (Charlie Nguyễn)

- Giêsu là con hoang của một anh lính La Mã (Hoàng Bách /VietBao)

- Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 (Trần Chung Ngọc)

- Đức Mẹ Mà Biết Nói Năng (Lý Thái)

- Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)

- "Đức Mẹ Đồng Trinh" đã ra đi (Tân Pháp sưu tầm)

- Phép lạ chẩy dầu ... vẫn tiếp tục ấm ức tại Úc Châu (giáo dân Vũ Viết Khuynh)

 

 

 

Trang Tôn Giáo