●   Bản rời    

GIÊ-SU KI-TÔ (Jesus Christ) - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần

GIÊ-SU KI-TÔ (Jesus Christ)

và Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần

Trần Chung Ngọc dịch

http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN123.php

18-Mar-2012


Trong những năm ngự trị của Ki Tô Giáo đó, đức tin được tưởng thưởng bằng chức vụ, của cải và quyền lực. Đức tin là con đường để đi tới danh vọng. Người nào có trí tìm hiểu là kẻ thù, là sát nhân của linh hồn. Tín ngưỡng được giữ trong những hàng rào làm chướng ngại bao khắp xung quanh, ở trên là những sự vinh quang của thiên đường -- ở dưới là những sự đau khổ cùng cực của hỏa ngục. Những binh sĩ của thánh giá là những người xa lạ với tình thương hại
. (Robert Green Ingersoll)
 

GIÊ-SU KI-TÔ

Robert Green Ingersoll

Qua nhiều thế kỷ và bởi nhiều triệu người, Giê-su Ki-tô đã được thờ phụng như là Gót (God). Hàng triệu những lời tán dương về đức tính của ông ta đã được các linh mục và người thường ca tụng, trong mọi lời tán tụng đó, ngôn ngữ thật là giới hạn – lời lẽ của con người được coi là không đủ để tô vẽ những sự hoàn hảo của ông ta.

Những lời tán tụng ông không thể nào là quá lố. Nhà điêu khắc, thi sĩ và họa sĩ đã dùng hết tài năng của mình để minh họa một tên nhà quê, đấng sáng tạo ra mọi thế giới.

Sự thông thái của ông ta gây sự kinh ngạc, những khổ nạn của ông gây sự thương sót, và sự sống lại và bay lên trời của ông làm cả thế giới sửng sốt.

Ông ta được coi như là một người hoàn hảo và là Gót vô biên. Người ta tin rằng có thể tìm thấy trong những Phúc Âm cuộc đời hoàn hảo của ông ta, những lời nói và công trình của ông ta, cái chết của ông ta, sự chiến thắng của ông ta trên nấm mồ, và sự trở lại thiên đường của ông ta. Trong nhiều thế kỷ, sự hoàn thiện của ông ta, thuộc tính thần thánh của ông ta – đã được bảo vệ bằng gươm giáo [để giết người] và lửa [để thiêu sống người].

Bên cạnh bàn thờ là cái máy chém [scaffold] -- trong nhà thờ, tù ngục tăm tối [dungeon] -- phòng tra tấn [chamber of torture].

Chuyện về đấng Ki Tô được các bà mẹ kể cho các con nhỏ. Hầu hết câu chuyện này là sự bắt đầu và tận cùng của giáo dục. Nghi ngờ là tội lỗi – không chấp nhận là xấu xa.

Thiên đường là phần thưởng cho đức tin và hỏa ngục là nơi đầy kẻ không tin.

Mọi năng lực của cái mà chúng ta gọi là xã hội đều được dùng để chống sự tìm hiểu. Mọi con đường mở mang trí tuệ đều bị đóng chặt. Trên mọi xa lộ của tư tưởng, những người Ki Tô Giáo đã dựng lên những cọc và bảng, và trên các bảng đó viết “Đường cụt”, “Không được đi qua”. Những cửa sổ linh hồn trở thành tối tăm – các cánh cửa bị chặn. Ánh sáng bị coi như là kẻ thù của nhân loại.

Trong những năm ngự trị của Ki Tô Giáo đó, đức tin được tưởng thưởng bằng chức vụ, của cải và quyền lực. Đức tin là con đường để đi tới danh vọng. Người nào có trí tìm hiểu là kẻ thù, là sát nhân của linh hồn. Tín ngưỡng được giữ trong những hàng rào làm chướng ngại bao khắp xung quanh, ở trên là những sự vinh quang của thiên đường -- ở dưới là những sự đau khổ cùng cực của hỏa ngục. Những binh sĩ của thánh giá là những người xa lạ với tình thương hại. Chỉ có những kẻ phản bội Thượng đế mới bị sốc trước cảnh giết một người không tin. Một người Ki Tô chân thật là một người man rợ. Những đức tính của hắn thì tàn bạo, và đem so sánh thì những tính xấu của hắn còn là nhân từ hơn. Một người say rượu còn là một công dân tốt hơn là một Thánh. Người sống phóng đãng và gái điếm thì gần với con người, gần với đạo đức, hơn là những kẻ bạo hành đồng bào để làm vui lòng Gót.

Người có óc suy tư và nói lên những ý nghĩ của mình thì chết trong ngục tù tối tăm –trên đoạn đầu đài hay bị thiêu sống.

Con người Ki Tô thành thật thì điên rồ. Hắn chỉ có một mục đích là cứu vớt linh hồn của hắn. Hắn tin rằng bản chất của hắn là tội lỗi và những ham muốn của hắn là xấu xa.

Hắn nhịn ăn và cầu nguyện - tự hành hạ mình và chịu đau đớn để có được cái vương miện.

 

Bài Đọc Thêm:

Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần:

Tác giả: Austin Cline

Tại sao bạn không chỉ đơn giản là người vô thần?

Nếu có một Gót, và Gót đó rất mực đạo đức và thương yêu thế gian, và đáng để cho chúng ta kính trọng, thì Gót đó sẽ không quan tâm đến chuyện con người có những mối nghi ngờ dựa trên lý trí về ông ta, và những lý lẽ dựa trên lý trí để mà không tin ông ta. Ông Gót này sẽ không trừng phạt vì con người sử dụng những suy tư phê phán và nghi ngờ những lời tự nhận của những người khác, những con người có thể sai lầm. Do đó bạn chẳng mất mát gì.

Và nếu có một Gót trừng phạt con người vì sự nghi ngờ dựa trên lý trí của họ, thì tại sao bạn lại muốn sống cuộc sống vĩnh hằng với ông ta vậy? Chẳng có gì là thú vị khi sống với một Gót có tính đồng bóng, ích kỷ, và ác ôn như vậy.

Nếu bạn không thể tin ông ta là cũng đạo đức như bạn, thì bạn cũng không tin vào những hứa hẹn của ông ta về một thiên đường tốt đẹp và ngay cả cho bạn ở trên đó lâu dài. Không phải sống đời đời với một đấng như vậy có vẻ như chẳng có gì là mất mát cả.

 

Jesus Christ

Robert Green Ingersoll

(http://www.infidels.org/library/historical/robert_ingersoll/jesus_christ.html)

FOR many centuries and by many millions of people, Christ has been worshiped as God. Millions and millions of eulogies on his character have been pronounced by priest and layman, in all of which his praises were measured only by the limitations of language -- words were regarded as insufficient to paint his perfections.

In his praise it was impossible to be extravagant. Sculptor, poet and painter exhausted their genius in the portrayal of the peasant, who was in fact the creator of all worlds.

His wisdom excited the wonder, his sufferings the pity and his resurrection and ascension the astonishment of the world.

He was regarded as perfect man and infinite God. It was believed that in the gospels was found the perfect history of his life, his words and works, his death, his triumph over the grave, and his return to heaven. For many centuries his perfection, his divinity -- have been defended by sword and fire.

By the altar was the scaffold -- in the cathedral, the dungeon -- the chamber of torture.

The story of Christ was told by mothers to their babes. For the most part his story was the beginning and end of education. It was wicked to doubt -- infamous to deny.

Heaven was the reward for belief and hell the destination of the denier.

All the forces of what we call society, were directed against investigation. Every avenue to the mind was closed. On all the highways of thought, Christians placed posts and boards, and on the boards were the words "No Thoroughfare," "No Crossing." The windows of the soul were darkened -- the doors were barred. Light was regarded as the enemy of mankind.

During these Christian years faith was rewarded with position, wealth and power. Faith was the path to fame and honor. The man who investigated was the enemy, the assassin of souls. The creed was barricaded on every side, above it were the glories of heaven -- below were the agonies of hell. The soldiers of the cross were strangers to pity. Only traitors to God were shocked by the murder of an unbeliever. The true Christian was a savage. His virtues were ferocious, and compared with his vices were beneficent. The drunkard was a better citizen than the saint. The libertine and prostitute were far nearer human, nearer moral, than those who pleased God by persecuting their fellows.

The man who thought, and expressed his thoughts, died in a dungeon -- on the scaffold or in flames.

The sincere Christian was insane. His one object was to save his soul. He believed that his nature was depraved and that his desires were wicked.

He fasted and prayed - inflicted tortures on himself and sought by pain endured to gain the crown.

 

Bài Đọc Thêm:

The Atheist’s Wager:

By Austin Cline, About.com Guide

Why don’t you just be an atheist? If there is a god, and it is moral and loving and worthy of respect, then it won’t mind if people have rational doubts about it and rational reasons for not believing in it. This god won’t punish people for exercising their critical thinking skills and are skeptical of the claims of other, fallible humans. Thus, you wouldn’t lose anything.

And if there is a god who punishes people for rational doubt, why would you want to spend an eternity with it anyway? Such a capricious, egotistical, and nasty god wouldn’t be much fun. If you can’t trust it to be as moral as you are, you can’t trust it to keep its promises and make heaven nice or even let you stay for long. Not spending eternity with such a being doesn’t sound like much of a loss.

 


Các bài tôn giáo cùng tác giả


▪ “Ngày Tận Thế” của Ki Tô Giáo  - Trần Chung Ngọc

Cây Thập Giá Trong Kitô Giáo - Trần Chung Ngọc

Cải đạo á châu ? Một ảo tưởng ! - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giê-su Ki-tô - Cuộc Đánh Cá Của Người Vô Thần - Trần Chung Ngọc dịch

Hình Ảnh Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới - Trần Chung Ngọc

Huyền Thoại Cứu Rỗi  - Trần Chung Ngọc

Lịch Sử các Giáo Hoàng - Trần Chung Ngọc

Những Lời Châu Ngọc Về Ki-tô giáo - Robert G. Ingersoll - Trần Chung Ngọc

Những Yếu Tố Chính Đưa Đến Sự Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 1 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 2 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 3 - Trần Chung Ngọc

Nhân Vật Mary Trong Ca-Tô Giáo Rô-Ma - 4 - Trần Chung Ngọc

TÔI ĐỌC CUỐN: “Hai Ngàn Năm Một Thuở: Chứng Từ Của Một S - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 1 - Trần Chung Ngọc

Tìm Hiểu Vấn Nạn Linh Mục Loạn Dâm - 2 - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Ki Tô Giáo Phải Suy Thoái - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn Về Thần Học Ki-Tô Giáo - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 4 5 6 >>>

Trang tôn giáo
Đó đây


2020-07-11 - Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi quan hệ với Việt Nam nhân 25 năm bình thường hóa - Ngày 11/7 đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Pompeo cho rằng trong 1/4 thế kỷ vừa qua, 2 quốc gia đã “xây dựng mối quan hệ đối tác và hữu nghị dựa trên cơ sở lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quan hệ ngoại giao nhân dân”

2020-07-11 - Thành phố Hà Nội trao tặng thành phố New York 2 tấn khẩu trang - Ngày 9-7, chuyến hàng 2 tấn khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang y tế do thành phố Hà Nội tặng thành phố New York đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) hoàn tất các thủ tục hải quan và trao cho thành phố New York.

2020-07-11 - Báo Mỹ: Việt Nam - Điểm đến nổi bật của các nhà đầu tư nước ngoài - Trang mạng Seeking Alpha: trong những năm gần đây, Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 7%/năm, gấp đôi mức trung bình của thế giới. Dù nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ việc làm cao,

2020-07-09 - Đại sứ Mỹ phản đối Trung Quốc và khẳng định Việt Nam chống Covid-19 giỏi nhất thế giới -

2020-07-09 - TT Trump bị nguy: bị buộc nộp hồ sơ thuế & điều tra hình sự theo Phán Quyết Toà Án Tối Cao 7-2 -

2020-07-09 - Phi công người Anh nhiễm Covid-19 được chữa khỏi ở Việt Nam chuẩn bị về nước - Ông Stephen Cameron được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, và sau đó không lâu, chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian điều trị tổng cộng cho tới bây giờ là 112 ngày, trong đó 68 ngày được gắn máy trợ thở. Cơ may sống sót được đánh giá ở mức 10%

2020-07-09 - Nhất Linh hạnh phúc trong văn chương, đau khổ trong chính trị - Cách đây 14 năm, tuyển tập hồi ký Nhất Linh, cha tôi được xuất bản lần đầu ở Hoa Kỳ vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thân phụ tôi, ngày 25 tháng 7 năm 2006. Hôm nay, cũng vào dịp kỷ niệm 57 năm ngày mất của ông, ngày 7 tháng 7 năm 2020, tác phẩm này được tái bản và phát hành lần đầu tiên ở Việt Nam. Nếu không xảy ra đại dịch Covid-19

2020-07-09 - Quần áo, v.ũ k.h.í quân dụng của Mỹ, Ngụy: Sở thích, đukang hay âm mưu? - Thế nhưng, khác với trẻ thơ được chơi các loại đồ chơi mô hình s.ú.n.g, kiếm, xe quân sự làm bằng nhựa, thì trong thực tế một nhóm người lớn lại có sở thích dở người lớn, cũng chẳng

2020-07-08 - Chưa vi phạm nhưng hành vi rất phản cảm – Vợ con mang xe biển xanh đón Quan phó bí thư - đi thẳng qua cửa an ninh phi trường - Thành phố HCM bi giảm ngân sách - Mỹ rút khỏi WHO: Trump quỳ gối trước TQ? Ghế Tổng Thống Nước Mỹ đã ngã ngũ?

2020-07-07 - Thái độ người Việt đối với BLM ở Mỹ -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2020-07-06 - Người da đen NỔI GIẬN, do họ có mấy thế kỷ lịch sử đau thương, không thể gọi là KỲ THỊ NGƯỢC - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-07-06 - Chúng ta không phải Tị nạn Cộng sản! - Giác Hạnh -

● 2020-07-05 - Không thấy “điếm nhục” trong những việc này thì làm gì có “nhân phẩm”? - Ri Nguyễn -

● 2020-07-05 - Vắn tắt Lịch sử cận đại của Việt Nam - dành cho những người Việt CCCĐ chưa hề biết sử - Hồng Phạm -

● 2020-07-04 - Phóng viên SBTN trao đổi với 1 comment về chuyện Quạ mượn lông Công ở Houston - Youtube -

● 2020-06-30 - Thư các giáo sư Đại Học Luật Khoa George Washington gởi Bộ trưởng Tư Pháp William Barr - Diễn Đàn Email -

● 2020-06-29 - Nguồn tin của LS Trịnh Quốc Thiên nói về "vụ hối lộ động trời" của "cha con ông Joe Biden" có vấn đề! - Mike Wilson -

● 2020-06-26 - Âm mưu mượn đầu heo nấu cháo - Thái độ khinh thường lịch sử quá sức ngu xuẩn ! - kiwi land -

● 2020-06-25 - Tôi thêm chi tiết cho rõ đoạn về Cụ Hồ Chí Minh có tài thống nhất đất nước - Giác Hạnh -

● 2020-06-21 - Đừng vu khống chung chung là "đả kích tôn giáo", nếu đó không phải là chuyện chung chung của các tôn giáo. - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-19 - Phong trào nổi lên khắp nơi đòi quật đổ hết mấy cái tượng đài của các tên THỰC DÂN - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-15 - Trả lời Derek Phạm, NVTDTV: "Có nên bắt chước biểu tình ôn hòa kiểu này (khu tự trị ở Seattle) cho Việt Nam hay - Mảng Lịch Sử Chưa Viết -

● 2020-06-15 - Tôi lại giác ngộ vì sao VC không dùng Quốc Ca VNCH của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Giác Hạnh -

● 2020-06-14 - Giết cha mẹ rồi nuôi con, để cho nó gọi giặc là "Cha"! - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-13 - Hiệp Nguyễn: Chuyện Kha Luân Bố đã phơi bày, chuyện Rốt, Tộ, Ký... cũng vậy thôi, bọn văn hóa nô dịch dân t - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-12 - Công Giáo La Mã Tổ Chức Những Lớp Học Giáo Lý Phật Giáo Cho Chăn Chiens - FB Thi Nguyen -

● 2020-06-12 - Đây là Kinh Thúi của các ngươi nói về "Tự do Tôn giáo" - Võ Du -

● 2020-06-11 - NĂM ẤT DẬU: Chết NO theo sau chết ĐÓI và chết vì bệnh DỊCH TẢ - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-08 - Chia Rẽ Tôn Giáo _Vấn Đề Con Chiên - FB Lâm Phú Châu -

● 2020-06-07 - Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật - Phe TCG trù dập rồi chúng còn vu cáo cho chúng ta đang tấn công chún - Chu Tất Tiến - Wissai - Giác hạnh -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 >>>