●   Bản rời    

[THIỂU SỐ HOÁ?] Tại Sao Hoạt Động Của Chùa Ba Vàng Không Được Coi Là Ngoại Giao Nhân Dân?

[THIỂU SỐ HOÁ?] Tại Sao Hoạt Động Của Chùa Ba Vàng Không Được Coi Là Ngoại Giao Nhân Dân?

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh43a.php

11-Mar-2024

Vấn đề này tôi đã nêu ra từ rất lâu và thường xuyên lặp lại, và cũng đã dự báo sự kiện không có lợi cho các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, nhất là tập kích truyền thông, sẽ liên tiếp xảy ra bất tận? (MT)

Tóm Tắt Lại Sự Kiện?

Từ lâu, chư tăng chùa Ba Vàng có xu hướng chuyển sang hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ? Đây là điều bình thường đối với các tu sĩ Phật giáo trên thế giới? Tại Việt Nam, có khi việc chuyển đổi là bán phần, thay đổi trước hết là ở hình thức, như Hoà thượng Thích Minh Châu, Hoà thượng Thích Tâm Châu, Hoà thượng Thích Thiện Tường…? Các vị như vậy thay đổi trước hết là y phục? Có vị thay đổi nhiều hơn như Hoà thượng Thích Minh Châu dịch, tích cực quảng bá, hướng dẫn tu tập theo các bộ kinh Phật giáo Nguyên thuỷ như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh…?

Đó là sự chuyển đổi hệ phái, dù vấn đề tuyên bố chính thức không diễn ra?

Trong hoàn cảnh thuận lợi, đất nước thống nhất, giao lưu quốc tế phát triển, thì việc chuyển đổi hệ phái có thể có nhiều hình thức mới, đa dạng như việc chư tăng chùa Ba Vàng liên hệ để thọ học chư tăng Lào, Myanmar…?

Quan hệ giữa chư tăng các chùa, đặc biệt là chỉ trong phạm vi nội khối Asean, có thể coi là quan hệ ngoại giao nhân dân?

Quan hệ ngoại giao nhân dân hiện nay được các nước toàn thế giới hoan nghênh, cổ vũ, khuyến khích, tạo mọi thuận lợi? Nó đóng góp cho hoà bình, hữu nghị, đoàn kết quốc tế?

Quan hệ giữa chư tăng chùa Ba Vàng với chư tăng Myanmar hoàn toàn khác quan hệ giữa các quan chức Chính quyền Vatican, linh mục, tu sĩ, giáo dân Vaticanese tại các quốc gia với Chính quyền Vatican Trung ương, với các quan chức Chính quyền Vatican toàn cầu? Đó là quan hệ thống thuộc, thậm chí là “quốc dân” (giáo dân trong một quốc gia), vì Vaticanese toàn cầu đều là thần dân của giáo hoàng, vua của các vị vua? Quan hệ này là quan hệ “Nước Cha trị đến" (Kinh Lạy Cha của Chính quyền Vatican), thực dân tôn giáo kiểu mới?

Phân biệt như vậy để thấy quan hệ giữa chư tăng chùa Ba Vàng với chư tăng các nước Đông Nam Á theo đạo Phật là quan hệ hữu nghị, hợp tác, tích cực, tốt đẹp, đóng góp vào hoạt động ngoại giao nói chung (còn có ngoại giao chính thức, ngoại giao kênh đảng…)?

Dù có thọ giáo, cầu học chư tăng các nước Đông Nam Á, chư tăng chùa Ba Vàng không trở thành một đơn vị trực thuộc Phật giáo Lào, Phật giáo Myanmar? Chư tăng Myanmar không trở thành lãnh đạo bề trên của chư tăng chùa Ba Vàng? Do vậy, có thể xác định mối quan hệ như thế là quan hệ ngoại giao nhân dân?

Ở các quốc gia Phật giáo Nguyên thuỷ chiếm đa số, niềm tin và nghi lễ chiêm bái xá lợi Phật là tôn giáo truyền thống dân tộc? Do đó, trong quan hệ ngoại giao nhân dân, việc giới thiệu sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của mỗi bên cho nhau là điều bình thường, đương nhiên, khách quan?

Chư tăng một tu viện ở Myanamar, là cơ sở bảo tàng xá lợi Phật thực hiện hoạt động giao lưu nhân dân là đưa bảo vật được chư tăng Myanmar cho là xá lợi tóc đến Chùa Ba Vàng để tăng ni Phật tử các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam cùng chiêm ngưỡng, tôn kính, lễ bái là trong khuôn khổ ngoại giao nhân dân?

Nghi Vấn Xá Lợi “Giả”?

Trong trường hợp đã xảy ra ở Chùa Ba Vàng, đoàn chư tăng Myanmar cung thỉnh xá lợi đến chùa Ba Vàng, và cùng hành lễ, chiêm bái, tôn kính cùng với tăng ni Phật tử các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam đương nhiên phía chư tăng Myanmar chịu trách nhiệm về giá trị của xá lợi Phật?

Chính quyền Vatican cũng từng tổ chứ các cuộc thánh du đến các nước tượng Đức Mẹ được cho là có các phép lạ (như chảy nước mắt chẳng hạn)?

Tất nhiên, trách nhiệm của việc cho là tượng có phép lạ đó do Chính quyền Vatican Trung ương chịu trách nhiệm, không phải do ở các đơn vị Chính quyền Vatican cung nghinh tượng Đức Mẹ?

Phải Chăng Do Thiểu Số Hoá?

Năm 2023, trong khi ở một tôn giáo khác, một loạt các sự kiện đem lại thuận lợi cho họ đã diễn ra?

Thì ở các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, vụ chùa Ba Vàng nổ ra, một lần nữa chùa chiền các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam lại mang tiếng xấu, “MÊ TÍN”, “LÀM TIỀN”? Trên trang mạng xã hội và trên báo chí, trụ trì chùa Ba Vàng bị coi như là tội phạm, bị kêu gọi phải xử lý nghiêm (“mê tín”, “làm tiền” là những từ do một quan chức các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam nêu ra, đả kích nhau trong nội bộ các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam và được các thế lực tập kích truyền thông vào các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam khai thác triệt để?)?

Khi tìm hiểu sự kiện chùa Ba Vàng mới đây, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh lịch sử - cụ thể, xem xét nó theo quan điểm lịch sử - cụ thể, và cùng với điều đó là cái nhìn vận động, toàn diện?

Tại sao không coi việc chùa Ba Vàng mời chư tăng Myanmar đến tổ chức nghi lễ chiêm bái tôn kính tập quán từ phía khách mời trong tinh thần ngoại giao nhân dân, mà báo chí, truyền thông xã hội cứ chăm chăm vào “yếu tố nước ngoài”, quyết liệt yêu cầu xử lý trụ trì chùa Ba Vàng ở từng điểm nhỏ nhặt (như để người nước ngoài hoạt động tôn giáo trong khi chỉ có visa du lịch?)?

Vấn đề này tôi đã nêu ra từ rất lâu và thường xuyên lặp lại, và cũng đã dự báo sự kiện không có lợi cho các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, nhất là tập kích truyền thông, sẽ liên tiếp xảy ra bất tận? Câu trả lời đó là vì các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam đã và đang thiểu số hoá? Tiến trình thiểu số hoá ngày càng nhanh, ngày càng trầm trọng, nặng nề?

Đây chính là một chiều cạnh của cải đạo? Các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam ngày càng bị tai tiếng, bị nhiều người căm ghét, thì điều đó đồng nghĩa với việc giải toả, tháo dỡ mặt bằng phục vụ cải đạo?

Niềm tin của những người theo các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam bị sạt lở từng mảng lớn, tạo nên một không gian cục diện tôn giáo thuận lợi cho việc truyền bá những tôn giáo khác?

Vấn đề được nêu câu hỏi tìm hiểu ở bài viết này là tại sao những hoạt động của các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, không khác gì các tôn giáo khác, có thể là rất (như ngoại giao nhân dân) tích cực, lại bị xem là tiêu cực, vi phạm pháp luật?

Các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam như thế rơi vào tình trạng điểm nóng thường xuyên, liên tục?

Là một tôn giáo đậm tính chất bản địa, quan hệ của các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam với các cơ sở, tổ chức tôn giáo nước ngoài rất hạn chế so với những tôn giáo có tổ chức đầu não ở phương Tây, có quan hệ truyền thống với các tổ chức tôn giáo phương Tây?

Thế nhưng, chùa Ba Vàng trong mối quan hệ với chư tăng Myanmar, thì hầu như toàn xã hội, không chỉ riêng một cơ quan nào, cứ nhìn vấn đề theo hướng “yếu tố nước ngoài” (phức tạp, tiêu cực?), mà không thấy khía cạnh ngoại giao nhân dân (tích cực, lợi lạc?)?

Các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam thiểu số hoá, cho nên quan chức, tu sĩ các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam trở nên mất vị thế, mất uy tín đối với xã hội? Từ đó, xuất hiện thành kiến chùa chiền toàn làm những điều sai trái, cái gì của chùa chiền cũng thành ra sai trái hết?

Quan chức cấp cao các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam không nhận thức được vấn đề căn cơ này, mà chỉ đối phó theo kiểu tình thế, chiến thuật, “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”?

Vấn đề không được xem xét một cách toàn diện trên cơ sở nhận thức về tình trạng thiểu số hoá các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam, cho nên các quan chức cấp cao các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam vẫn cứ cho là Phật giáo Việt Nam tươi sáng, huy hoàng, đại hưng long, đỉnh cao thịnh đạt, phát triển rực rỡ trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ khủng hoảng, từ ngoại giao nhân dân trở thành bị xử lý kỷ luật do “yếu tố nước ngoài”?

Nếu quan chức cấp cao các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam không kịp thời nhận thức vấn đề một cách toàn diện, chiến lược thay đổi tư duy, chấp nhận thực tế các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam đang suy thoái, thiểu số hoá, để phát động chấn hưng thì những vụ tập kích truyền thông, khủng hoảng truyền thông kiểu nhìn quan hệ ngoại giao nhân dân thành vấn đề yếu tố nước ngoài sẽ lại tiếp tục xảy ra nữa?

 

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, dữ liệu, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc kèm từ dùng để hỏi hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác. Những thông tin có dấu hỏi sau từ, sau cụm từ, cuối câu có thể là thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin tồn nghi, thông tin chưa được xác nhận, thông tin còn cần phải tìm hiểu thêm, nên không phải tin giả, cũng không phải là thông tin thật chắc chắn đúng.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những nội dung giả định, dùng từ “nếu” hoặc các từ, cụm từ khác thể hiện việc giả định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung sách, tư liệu được Facebook Minh Thạnh đề cập tới trong các bài giới thiệu sách, tư liệu. Nội dung sách và tư liệu gồm văn bản, file âm thanh, file hình ảnh, file video..., nhiều trường hợp là sách và tư liệu được giới thiệu với nội dung phê phán, do tác giả sách, tác giả tư liệu chịu trách nhiệm.

Facebook Minh Thạnh sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, nên nội dung câu hỏi giả định, giả thiết có thể được đặt với nội dung sai, nhằm kích thích tư duy phản biện ở bạn đọc. Do sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm đối với chính nội dung câu hỏi (có thể là câu hỏi nêu sai một cách cố ý theo phương pháp câu hỏi Socrate). Như vậy, các bài viết đăng trên Facebook Minh Thạnh không hề đưa ra quan điểm riêng của người viết, mà chỉ nêu những câu hỏi để người đọc tự hình thành quan điểm riêng cá nhân qua việc tự tìm câu trả lời cho bạn đọc.

Bài đăng trên Facebook Minh Thạnh là các bài nghiên cứu khoa học xã hội, do đó, có thể đưa ra những nhận định, quan điểm, kết luận mới, giả thuyết, dưới dạng câu hỏi nghi vấn, không chịu trách nhiệm khẳng định. Facebook Minh Thạnh sẵn sàng đăng các ý kiến phản biện của bạn đọc viết thành bài trong phần bài viết để khẳng định bản chất giả thuyết, tồn nghi, ngoài trách nhiệm khẳng định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với cách hiểu, cách lý giải từ, câu, đoạn văn có sử dụng các hình thức chuyển việc nhận thức nghĩa cho bạn đọc, không phải có nghĩa theo từ điển (thí dụ dùng dấu ngoặc kép (“), dùng dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn (?) hoặc dùng gạch nối giữa các từ, các cụm từ (-), dùng các từ “sáng tạo”, “tự làm phát sinh nghĩa cá biệt”... (như “phó hòa thượng”, “đỏ mắt”...), việc hiểu nghĩa là do riêng từng mỗi bạn đọc.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng tuân thủ những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình cá thể người, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác, hạn chế tối đa việc nêu chính xác tài liệu trích dẫn mà để bạn đọc tự tra cứu…).

Tác giả Minh Thạnh tự xác định là người không tôn giáo. Cho nên, bài đăng trên Facebook Minh Thạnh không phải là bài của người theo tôn giáo này viết về tôn giáo khác, mà là bài nghiên cứu tôn giáo của một người không tôn giáo cố gắng giữ sự khách quan, không phải viết từ điểm nhìn của một tôn giáo nào. Facebook Minh Thạnh không phục vụ cho lợi ích của tôn giáo nào, mà chỉ phục vụ lợi ích của dân tộc và cộng đồng xã hội.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh thể hiện các danh từ riêng không xác định danh từ riêng cụ thể bằng cách viết tắt bằng chữ cái đầu tiên, hoặc chữ cái bất kỳ là phù hợp với tập quán được các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sử dụng (qua việc viết tắt danh từ riêng khi công bố bản án).

Không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng mà sự kiện trong bài là việc thật, nhưng các danh từ riêng đã được thay đổi.

Các cụm từ như “giáo hội”, “giáo chủ”, “quan chức tôn giáo”, “tôn giáo trị sự”, “tôn giáo chủ tịch”... đề cập đến tôn giáo nói chung, không nói riêng một tôn giáo nào. Cách hiểu riêng liên hệ một tôn giáo nào đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng lại ảnh chụp các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, mà trên các trang được chụp toàn phần có nhiều hình ảnh, dẫn đến việc hiển thị các hình ảnh ngoài ý muốn, bất khả kháng thì đương nhiên Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trước pháp luật.

Bài viết có thể có những lỗi chính tả khi đánh máy. Một số lỗi chính tả do đánh máy có thể làm lệch lạc ý nghĩa từ vựng, câu, đoạn văn ngoài ý muốn của tác giả. Sẽ rất cảm ơn nếu được bạn đọc giúp phát hiện, thông tin để kịp thời chỉnh sửa.

Trường hợp bạn đọc tự liên hệ, kết nối nội dung những bài viết riêng rẽ, tách rời trên Facebook Minh Thạnh thì đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm. Trên Facebook Minh Thạnh, các bài viết nếu không được đánh số thuộc về một loạt bài, thể hiện là những bài tiếp theo, thì dù có tựa đề như nhau, gần như nhau, giống nhau, tương tự, thì vẫn là những bài viết độc lập, cách riêng.

Đối với những bài Vatican học – Vaticanology, vì Vatican là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, có tư cách quốc gia quan sát viên tại Liên hiệp quốc, có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia, nên Vatican được đề cập trước hết và chủ yếu trong tư cách một nhà nước (Vatican state), có từ “chính quyền” trước danh từ riêng Vatican, nếu không có là do thiếu sót, đề nghị bạn đọc luôn luôn hiểu theo nghĩa chính quyền Vatican, tức là theo nghĩa một nhà nước. Nguyên thủ, các quan chức của Chính quyền Vatican đương nhiên được Facebook Minh Thạnh đề cập ở khía cạnh lãnh đạo, quan chức một bộ máy nhà nước xác định, khía cạnh các chính khách, công chức của một quốc gia, không phải trong tư cách những nhà tu hành tôn giáo.

Trong tiến trình nghiên cứu học thuật, trên Facebook Minh Thạnh, một số thuật ngữ được đề xuất. Các thuật ngữ không mang tính chất biểu cảm. Người đề xuất thuật ngữ không chịu trách nhiệm về những cảm nhận chủ quan về thuật ngữ nơi người đọc.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp, xây dựng từ bạn đọc, từ các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc sử dụng mạng internet và sẽ tích cực tự điều chỉnh, tự biên tập hoặc điều chỉnh biên tập lại theo đề xuất. Do Facebook Minh Thạnh có thể chỉ được người đăng bài kiểm tra theo chu kỳ tuần, mỗi tuần cập nhật một lần, nên nếu quý bạn đọc hoặc cơ quan chức năng về an ninh mạng phát hiện thấy đột xuất có những phản hồi mang nội dung không thích hợp trong phần bình luận, cần phải loại trừ, xóa bỏ lập tức, xin vui lòng điện thoại báo ngay theo số ghi ở cuối bài viết. Xin chân thành cảm ơn (Đã có trường hợp phát hiện chậm việc kẻ gian dùng Facebook Minh Thạnh giả, lấy ảnh chân dung tác giả Minh Thạnh đăng những lời phản hồi có nội dung tiêu cực, gian dối...)

Facebook Minh Thạnh có thể tạm ngưng hoạt động phần bình luận của bạn đọc trong những trường hợp cần thiết.

Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy TÁC GIẢ BÀI VIẾT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU PHÁT SINH VIỆC KHỞI KIỆN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỐ GIÁC... đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 06 Feb, 2024

 

Trang Tôn Giáo
Đó đây


2024-06-11 - Ông Thích Minh Tuệ về thăm nhà sau 6 năm, trò chuyện với gia đình 3 tiếng - Mấy ngày trước, mọi người nói chở ông đi gặp ông Thích Minh Tuệ khi ông về làm căn cước công dân trên tỉnh nhưng ông Xuân không đi vì không muốn ảnh hưởng đến đường tu của thầy Ông TMT khẳng định, chỉ khi không còn tình trạng người dân tụ tập đông người, ông sẽ tiếp tục bộ hành đường dài. Còn không, ông sẽ an trú ở khu vực như ngọn núi hoặc hang đá

2024-06-07 - Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm tra các phát ngôn, thuyết giảng của TT Thích Chân Quang - Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam; sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y Tam bảo của Phật giáo…

2024-06-04 - Thấy gì từ chuyện ông Thích Minh Tuệ tự "giải thoát"- Bản tin 18h00 ngay 3/6 - Đài TH Hà Nội -

2024-06-03 - Trưa 3/6. Thu giữ hàng trăm sách truyền đạo trái phép từ nhóm người đi theo ông Thích Minh Tuệ -

2024-06-02 - Lãnh đạo các nước gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Indonesia, Canada, Kuwait, Thụy Điển đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong thư, các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ được phát triển dựa trên tình hữu nghị bền chặt từ lịch sử,..

2024-06-01 - "Không nói nên lời" Cử tri các tiểu bang nghiên ngả phản ứng với phán quyết - có tội của Donald Trump! Các cử tri đang hoang mang: Liệu Đảng CH có thực sự kiên trì tham gia chiến dịch tổng tuyển cử vào tháng 11 với một kẻ phạm tội bị kết án làm ứng cử viên Tổng Thống?

2024-06-01 - Nhận diện âm mưu lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" - Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là “con” với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để “tập học” lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân, trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của “sư Minh Tuệ” xôn xao trên mạng

2024-05-31 - UBND Quảng Nam yêu cầu không để xảy ra tình trạng tập trung đông, khi "sư" Thích Minh Tuệ đi qua -

2024-05-30 - Bất Ngờ 1 Giáo Sư Ở Mỹ Lên Tiếng Về Vụ Việc Thầy Thích Minh Tuệ Mới Nhất - Xin Cầu Nguyện -

2024-05-30 - 276. Hợp nguyên của HDH. Niềm tin hay ảo vọng? - Kênh Ổi Xanh đã đâm trúng ngay vào trung tâm não bộ cỏa HdH. Nhiều cụm từ khác nhau của HdH đặt ra cũng chỉ là có một mục đích là thiết lập đa đảng để có cơ hội lật đổ chính quyền CS.▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2024-06-02 - Thêm một tâm sự của chú cựu chiên bỏ đạo! - THỐNG KÊ DÂN BỎ ĐẠO CHÚA - An Thanh Dang - Du Nguyen -

● 2024-06-01 - Hiện tượng Anh Tú ngày nay giống như 1 hiện tượng Phật giáo ở Hàn Quốc năm 1990 - Đuc Tam Tran -

● 2024-05-30 - Chiêu Trò của Linh mục Ki-tô La Mã Khi Khen Ngợi Du Khất Sĩ Thích Minh Tuệ - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-05-18 - Thông tin sai lạc về ông Rhodes trên báo PLO - Lý Thái -

● 2024-05-14 - Chỉ Có Lũ Việt Gian Thiên Chúa Giáo Và Lũ Lê Chiêu Thống Tân Thời Mới Nói Miền Nam Là Một Nước R - Ri n -

● 2024-05-13 - Tại vì chủ tịch nước CHXHCN VN VVT sang Vatican mời Giáo hoàng Francis đến viếng VN nên ... - PH Gò Vấp -

● 2024-05-13 - Giáo Hoàng Francis nói JESUS SỐNG LẠI DƯỚI DẠNG HỒN MA, BÓNG QUẾ - Ri Nguyễn -

● 2024-05-12 - Giáo Hoàng Francis nói JESUS SỐNG LẠI DƯỚI DẠNG HỒN MA, BÓNG QUẾ - Ri Nguyễn -

● 2024-04-21 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Một Nhóm Việt Nam vinh danh các lính Hàn trong chiến tranh Việt Nam! - SH sưu tầm -

● 2024-04-19 - “CỬA LÒ - KHÁT VỌNG TOẢ SÁNG” - Nguyễn Tiến Trung -

● 2024-04-16 - Bất bình trước sự san bằng, trộn lẫn CHÍNH /TÀ của những người mù sử: HOÀNG NAM - Chủ kênh Challenge Me - FB Lý Thái Xuân -

● 2024-04-01 - Phim ĐÀO PHỞ & PIANO -Tại sao không nên đánh dấu người yêu nước bằng biểu hiệu của một tập thể thiểu số - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >>>