●   Bản rời    

Giới Thiệu Sách Mới

Giới Thiệu Sách Mới:

Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam

[Giết Mọi Thứ Di Động: Cuộc Chiến Thực Sự Của Mỹ Ở Việt Nam]

[Mới Xuất Bản Ngày 15-1-2013, Metropolitan Books)

của Nick Turse

Trần Chung Ngọc giới thiệu

http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls15.php

24-Jan-2013

Vài Lời Nói Đầu.   Trước đây, ngày 30 tháng 8, 2008, tôi có đăng trên sachhiem.net bài: CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ VÀ DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM CỦA MỸ 1945 – 1974 , dịch bài (American Terrorism and Genocide of the Vietnamese People, 1945-1974) cùng với bản gốc, lấy từ trang nhà:

http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/Vietnamesevictims.html

[http://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts25.php]

Sau đây là một đoạn điển hình trong đó:

*   Những tội phạm chiến tranh thuộc Thủy, Lục, Không quân Hoa Kỳ đã tàn sát 3 triệu người ở Việt Nam, trong rất nhiều nơi như Mỹ Lai.  Hầu hết các nạn nhân là đàn bà và trẻ con.

CIA có ngay cả một chương trình khủng bố chính thức của quốc gia Mỹ ở Việt Nam, được biết là “Chiến Dịch Phụng Hoàng” hay “Kế Hoạch Phụng Hoàng”. [Kế hoạch Phụng Hoàng còn được biết dưới tên “Kế Hoạch Ám Sát” (Douglas Valentine, The Phoenix Program, p. 191: “Phoenix was labeled an Assassination Program”).] Qua Kế Hoạch Phụng Hoàng, nhiều trăm ngàn người đã bị tra tấn đến chết trong những “trung tâm thẩm vấn” trên khắp Nam Việt Nam.  Những trung tâm tra tấn này được dựng lên bởi Mỹ rõ ràng cho mục đích đó.  Phụ nữ luôn luôn bị hãm hiếp như là một phần của tra tấn trước khi bị giết.  Khủng bố, hãm hiếp và giết người hàng loạt một cách đại qui mô trên khắp miền quê là chính sách của tập thể Lục Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Thủy Quân Hoa Kỳ.  Cuộc tàn sát ở Mỹ Lai là một chiến dịch trong Kế Hoạch Phụng Hoàng.

*   Quá nhiều “con em của chúng ta” đã phạm phải những tội ác cuồng dâm chống nhân loại. Lính Mỹ tra tấn tù binh.  Lính Mỹ hiếp người qua đường hậu môn, hãm hiếp và bạo sát đàn bà và con gái.  Lính Mỹ tàn sát toàn thể đàn ông, đàn bà, trẻ con trong nhiều làng – kể cả con nít - ở nhiều, nhiều nơi như Mỹ Lai và Thanh Phong. 

John Kerry [nay được Tổng Thống Obama chọn làm Ngoại Trưởng], Trung Úy Thủy Quân, làm chứng trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện năm 1971 như sau:

*   “Tôi muốn nói rằng vài tháng trước ở Detroit chúng tôi có một cuộc điều tra trong đó có 150 quân nhân đã được giải ngũ trong danh dự đã làm chứng cho những tội ác chiến tranh phạm ở Đông Nam Á.  Họ nói những câu chuyện của thời đó là chính họ đã hãm hiếp, cắt tai, chặt đầu, kẹp giây điện từ những bộ máy truyền tin vào nhưng cơ quan sinh dục rồi quay điện, chặt chân tay, làm nổ tan xác, bắn chơi vào các thường dân, triệt hạ cả làng theo kiểu của Thành Cát Tư Hãn, bắn trâu bò, chó, làm trò chơi, đầu độc các kho lương thực và hầu như là tàn phá toàn diện miền quê Nam Việt Nam, ngoài sự tàn phá thông thường của chiến tranh và sự tàn phá thông thường và đặc biệt của những cuộc bỏ bom trên đất nước này.”

Nay, cuốn “Kill Anything That Moves: The Real American War In Vietnam” của Nick Turse, mới xuất bản ngày 15 tháng 1, 2013, đã một lần nữa, đưa ra những hình ảnh thực của quân đội Mỹ đối với người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam.  Chúng ta hãy đọc vài đoạn điển hình trong vài bài điểm cuốn sách của Nick Turse.

Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam

Bài Điểm Sách Của Steve Weinberg

http://www.startribune.com/entertainment/books/187487411.html?refer=y

Nick Turse cho chúng ta thấy sự  phát hiện khủng khiếp của ông ta là, sự tàn sát ở Mỹ Lai không phải là một việc xẩy ra một cách đơn độc.

    Với nhiều ngàn cuốn sách đã xuất bản với nhiều thứ tiếng, có thể nào chúng ta còn biết được những gì mới về cuộc can thiệp của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam?  Được chứ, và thông tin mới này đã làm cho bất cứ ai còn tin tưởng vào sự chính trực của quân lực Mỹ, của Bộ Quốc Phòng, nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon, Quốc hội và cơ quan tư pháp Mỹ, phải cực kỳ thất vọng.

Trong cuốn sách mới, “Giết mọi thứ di động”, ký giả Nick Turse đã chứng minh, sau một thập niên khảo cứu về những điều khó chấp nhận, là không quân và lục quân Mỹ đã giết nhiều thường dân ở ngoài Bắc và ở trong Nam như là một chính sách – lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

  Sự tàn sát các dân thường ở Mỹ Lai bởi lính Mỹ đã được quần chúng biết đến nhiều, nhờ phần lớn vào sự  điều tra của ký giả Seymour Hersh.  Nhiều đọc giả tìm biết về cuộc chiến tranh Việt Nam tin rằng Mỹ Lai là một việc xẩy ra đơn độc, phần lớn phạm phải bởi một sĩ quan trẻ tên là William Caley.  Không hẳn vậy, Nick Turse chứng tỏ rằng, Mỹ Lai là vụ điển hình cho nhiều vụ tàn sát như vậy, trong một số vụ những người bị tàn sát là trẻ con, người già và phụ nữ.  Trước khi giết, bao giờ cũng là hãm hiếp, tra tấn nhiều cách khác nhau, mà không có một quân nhân nào bị trừng phạt.

Tuy rằng quần chúng thường chấp nhận là Mỹ đã thất trận ở Việt Nam, nhiều người đã chiến đấu trong cuộc chiến đó và nhiều người đã lâu năm ủng hộ quân lực Mỹ có thể tiếp tục tin rằng có một chút vinh dự nào đó kết buộc với toàn thể nỗ lực của Mỹ ở Việt Nam.  Đặt căn bản trên những phát hiện tỉ mỉ về các hồ sơ, không người nào còn có thể nói lên một cách thuyết phục là cuộc xâm lăng Việt Nam của Mỹ là đáng ca ngợi.

BOOK REVIEW: "Kill Anything that Moves," by Nick Turse.

- Article by: STEVE WEINBERG , Special to the Star Tribune

- Updated: January 19, 2013 - 2:11 PM

[Nick Turse reveals his grim finding that the notorious slaughter at My Lai was not an isolated incident.

After thousands of books in many different languages, is it possible to learn anything new about United States involvement in the Vietnam War? Yes, and the new information is tremendously depressing for anyone who believes in the integrity of the U.S. military, the Defense Department, the presidency of Richard Nixon, the U.S. Congress and the judiciary.

In his new book, "Kill Anything That Moves," reporter Nick Turse has proven, after a decade of mind-boggling research, that U.S. air and ground troops killed civilians in North Vietnam and South Vietnam as a matter of policy -- over and over, day after day, week after week, month after month, year after year.

The massacre of civilians by U.S. troops at the Vietnam village of My Lai has received lots of publicity, thanks in large part to investigative journalist Seymour Hersh. Many readers educated about the Vietnam War have come to believe that My Lai was an isolated incident, perpetrated primarily by a young officer named William Calley. Not so, Turse demonstrates. My Lai was representative of many such slaughters, some of them involving infants and the elderly, unarmed civilians. Before the killings, rape and other forms of torture occurred, without any U.S. military personnel being punished…

Although it is generally accepted that the United States "lost" its war in Vietnam, many who fought in that war and many inveterate supporters of U.S. military might continue to believe that a certain amount of honor was attached to the overall effort. Based on Turse's meticulously documented findings, nobody can ever again state convincingly that the U.S. invasion of Vietnam was honorable.]

Jonathan Schell Điểm Cuốn “Kill Anything That Moves

- http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/OA19Ae01.html : Cửa Địa Ngục Đã Mở Ở Việt Nam Như Thế Nào(How did the Gates of Hell open in Vietnam?) của Jonathan Schell, January 21, 2013

Đây là một bài điểm sách dài, hơn 8 trang.  Tôi chỉ xin trích dịch hai đoạn điển hình.

-   Tỉ mỉ góp lại với nhau từ những thông tin mới được giải mật, những hồ sơ của tòa án quân sự, những phúc trình của tòa nhà năm góc, và những cuộc phỏng vấn trực tiếp ở Việt Nam và ở Mỹ, cũng như những tài liệu trên báo chí cùng thời và tài liệu phụ, Turse phát hiện ra những tình tiết về sự tàn phá, giết người, tàn sát, hiếp dâm, tra tấn mà một thời được coi như là những chuyện ác ôn lẻ tẻ thực ra là định chuẩn, cộng với một luồng tàn bạo liên tục, bộc lộ, năm này qua năm khác, trên khắp nước Việt Nam.

(Meticulously piecing together newly released classified information, court-martial records, Pentagon reports, and first-hand interviews in Vietnam and the United States, as well as

contemporaneous press accounts and secondary literature, Turse discovers that episodes of devastation, murder, massacre, rape, and torture once considered isolated atrocities were in fact the norm, adding up to a continuous stream of atrocity, unfolding, year after year, throughout that country.)

 -  Turse biết rằng, ngay cả bây giờ, chúng ta cũng không biết đủ để đưa ra những con số thống kê.  Turse đã đưa ra nhiều con số - thí dụ như những ước tính khó chấp nhận như trong cuộc chiến có khoảng 2 triệu dân thường chết và khoảng 5 triệu bị thương, Mỹ đã có 3 triệu 4 (3.4 million) phi vụ, và dùng tới 15 tỷ ki-lô (30 billion pounds) đạn dược, một khối lượng chất nổ tương đương với 640 lần bom nguyên tử ở Hiroshima.

(Turse acknowledges that, even now, not enough is known to present this picture in statistical terms. To be sure, he offers plenty of numbers - for instance the mind-boggling estimates that during the war there were some 2 million civilians killed and some 5 million wounded, that the United States flew 3.4 million aircraft sorties, and that it expended 30 billion pounds of munitions, releasing the equivalent in explosive force of 640 Hiroshima bombs.)

Sau đây là thêm vài nhận định ngắn về cuốn “Kill Anything That Moves.” của Nick Turse:

Cuốn sách gây sự bối rối sâu đậm này cung cấp những tài liệu đầy đủ nhất chưa từng có về sự tàn bạo và xấu xa, dấu vết cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam.  Chắc là có một số người sẽ kết tội Nick Turse là thổi phồng hay nói quá lố.  Tuy vậy những bằng chứng mà tác giả thâu thập thì không thể phủ bác được.  Với sự xuất bản cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động”, cho rằng Mỹ Lai là một biến cố bất thường trở thành không thể chấp nhận được.

[This deeply disturbing book provides the fullest documentation yet of the brutality and ugliness that marked America’s war in Vietnam. No doubt some will charge Nick Turse with exaggeration or overstatement. Yet the evidence he has assembled is irrefutable. With the publication of Kill Anything That Moves, the claim that My Lai was a one-off event becomes utterly unsustainable.]

- Andrew J. Bacevich, author of Washington Rules: America’s Path To Permanent War

Cuốn sách này là một cuốn đáng lẽ phải có từ lâu, mạnh mẽ đưa ra tài liệu chi tiết về những tội ác chiến tranh trải rộng khắp nơi – giết người, tra tấn, làm cho tàn tật và hiếp dâm – phạm phải binh sĩ Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự vào Việt Nam của chúng ta.  Kết quả điều nghiên và tường trình của Nick Turse thì căn cứ một phần trên chính những hồ sơ của quân lực Mỹ, những phúc trình, biên bản, mà phần lớn đã che dấu trước quần chúng.  Cuốn Giết Mọi Thứ Di Độngkhông chỉ súc tích sự tàn bạo ghê tởm và bất hợp pháp đối với người dân thường Việt Nam, mà còn là một hồ sơ về những sự liên tục lừa dối và che đậy của các sĩ quan cấp trên và các viên chức chính quyền.  Tôi hi vọng là, cuối cùng thì cuốn sách của Nick Turse sẽ trở thành mộtsự sửa sai khó tránh và khó phủ bác về quan niệm thông thường là những tội ác chiến tranh và sự khoan nhượng cho những tội ác chỉ là điều bất thường trong cuộc can thiệp quân sự của chúng ta vào Việt Nam

“This book is an overdue and powerfully detailed account of widespread war crimes—homicide and torture and mutilation and rape—committed by American soldiers over the course of our military engagement in Vietnam. Nick Turse’s research and reportage is based in part on the U.S. military’s own records, reports, and transcripts, many of them long hidden from public scrutiny. Kill Anything That Moves is not only a compendium of pervasive and illegal and sickening savagery toward Vietnamese civilians, but it is also a record of repetitive deceit and cover-ups on the part of high ranking officers and officials. In the end, I hope, Turse’s book will become a hard-to-avoid, hard-to-dismiss corrective to the very common belief that war crimes and tolerance for war crimes were mere anomalies during our country’s military involvement in Vietnam.”

- Tim O’Brien, author of The Things They Carried

Là một người Mỹ, không có cuốn sách nào mà tôi đọc trong vài thập niên làm tôi lay động như vậy.  Turse phanh phui ra thực chất một cuộc chiến quá ư tàn bạo hơn là những điều mà những người Mỹ ớ quốc nội được phép biết.  Turse vạch trần ra những chính sách của chính quyền khuyến khích binh sĩ Mỹ và phi công giáng sự khủng khiếp và đau khổ không thể tưởng tượng được xuống người dân thường Việt Nam, cùng với những sự che đậy cũng kiên trì như Turse đã kiên trì trong nỗ lực điều tra trong cả một thập niên để chống lại những sự bao che này.  Cuốn Giết Mọi Thứ Di Động là cuốn người Mỹ phải đọc, vì những hàm ý trong đó về mức độ tàn bạo và dân thường chết chóc giáng lên họ và sự che đậy trong những cuộc chiến gần đây của chúng ta chắc chắn sẽ xẩy ra và làm chúng ta sửng sốt.

“No book I have read in decades has so shaken me, as an American. Turse lays open the ground-level reality of a war that was far more atrocious than Americans at home have ever been allowed to know. He exposes official policies that encouraged ordinary American soldiers and airmen to inflict almost unimaginable horror and suffering on ordinary Vietnamese, followed by official cover-ups as tenacious as Turse’s own decade of investigative effort against them. Kill Anything That Moves is obligatory reading for Americans, because its implications for the likely scale of atrocities and civilian casualties inflicted and covered up in our latest wars are inescapable and staggering.”

- Daniel Ellsberg, author of Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers

Nghiên cứu một cách tỉ mỉ, Cuốn Giết Mọi Thứ Di Động”, cho tới nay, là một tài liệu dễ hiểu nhất về những tội ác chiến tranh phạm phải quân lực Mỹ ở Việt Nam và nỗ lực che đậy những tội ác này từ những cấp quân sự cao cấp nhất.  Đây là một tài liệu lịch sử quan trọng.

“Meticulously researched, Kill Anything That Moves is the most comprehensive account to date of the war crimes committed by U.S. forces in Vietnam and the efforts made at the highest levels of the military to cover them up. It’s an important piece of history.”

- Frances FitzGerald, author of Fire in the Lake: The Vietnamese and the Americans in Vietnam

Hơn ai hết, Nick Turse đã chứng minh – với tài liệu – điều rất hiển nhiên: những sự tàn bạo của Mỹ ở Việt Nam không phải là hiếm hoi và tình cờ, mà là thường xẩy ra khắp nơi, kết quả không tránh được của chính sách chính thức của quân lực Mỹ

“Nick Turse has done more than anyone to demonstrate—and document—what should finally be incontrovertible: American atrocities in Vietnam were not infrequent and inadvertent, but the commonplace and inevitable result of official U.S. military policy.

- Christian Appy, author of Patriots: The Vietnam War Remembered From All Sides

Từ cuộc nghiên cứu trong hơn một thập niên trong những hồ sơ mật của Tòa Nhà Năm Góc và những cuộc phỏng vấn sâu rộng các cự quân nhân Mỹ và những người Việt sống sót, lần đầu tiên Turse vạch rõ là những chính sách chính thức của Mỹ đã đưa đến kết quả là hàng triệu người dân thường đã bị giết và bị thương.  Với những chi tiết gây sốc, Turse vạch rõ những chủ trương của bộ máy quân sự Mỹ đã làm cho những tội ác trong những đơn vị chính của Mỹ không thể tránh được. Cuốn “Giết Mọi Thứ Di Động” đưa chúng ta đến từ văn khố ở Washington đầy những những tài liệu về sự dẹp bỏ các cuộc điều tra những tội ác của lính Mỹ cho tới những thôn xã ở miền quê Việt Nam mà người dân gánh chịu trong cuộc chiến, từ những trại huấn luyện lính Mỹ trong đó những người lính trẻ được dạy để thù ghét mọi người Việt cho đến các chiến dịch đẫm máu như chiến dịch Speeddy Express mà một vị tướng, ám ảnh bởi cách đếm xác chết [cho nhiều để lên chức] đã dẫn binh lính phạm phải điều mà một quân nhân tham dự gọi là “mỗi tháng một Mỹ Lai”

Drawing on more than a decade of research in secret Pentagon files and extensive interviews with American veterans and Vietnamese survivors, Turse reveals for the first time how official policies resulted in millions of innocent civilians killed and wounded. In shocking detail, he lays out the workings of a military machine that made crimes in almost every major American combat unit all but inevitable. Kill Anything That Moves takes us from archives filled with Washington's long-suppressed war crime investigations to the rural Vietnamese hamlets that bore the brunt of the war; from boot camps where young American soldiers learned to hate all Vietnamese to bloodthirsty campaigns like Operation Speedy Express, in which a general obsessed with body counts led soldiers to commit what one participant called "a My Lai a month."    

- Macmillan.com.

Chúng ta còn có thể đọc thêm nhiều nhận định về cuốn Kill Anything That Moves của Nick Turse.  Nhưng tôi nghĩ như vậy kể cũng đã tạm đủ.  Thật ra thì có nhiều trí thức Mỹ và Tây phương đã viết ra nhiều tác phẩm và tài liệu về thực chất bộ mặt nhân quyền và những tội ác chiến tranh của nước Mỹ.  Nếu muốn biết thêm phần nào, xin mời đọc giả vào đọc vài website điển hình sau đây, trong đó có hàng trăm bài viết về vấn nạn nhân quyền và tội ác chiến tranh của nước Mỹ.

- http://www.christusrex.org/www1/news/crimes-docs.html

Documents on U.S. war crimes and violations of U.S. and international laws

- http://www.christusrex.org/www1/news/war-crimes-index.html

AMERICAN WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST  HUMANITY

- http://www.intellnet.org/resources/american_terrorism/Vietnamesevictims.html

American Terrorism and Genocide of the Vietnamese People, 1945-1974

Hoặc cuốn: “The War Behind Me: Vietnam Veterans Confront The Truth About U.S. War Crimes, Inside the Army’s Secret Archive of Investigation” của   Deborah Nelson.

 

Trần Chung Ngọc

Cùng đề tài:

Mời đọc bài giới thiệu của Lý Như Thế:

- Giới thiệu tác phẩm “Nhúc Nhích Thì Giết”

 

 


Các bài lịch sử cùng tác giả


 ▪ Nhận Định Về DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” - Trần Chung Ngọc

Vài Nét Về Cụ Hồ -2 - Trần Chung Ngọc

Ôn Lại Vài Nét Về Sự Thật Lịch Sử Để Tưởng Niệm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Trần Chung Ngọc

Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? - Trần Chung Ngọc

ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang - Trần Chung Ngọc

ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giết Mọi Thứ Di Động: Cuộc Chiến Thực Sự Của Mỹ Ở Việt Nam - Nick Turse/ Trần Chung Ngọc gt

Ký Giả Wilfred Burchett Viết Về Cụ Hồ Chí Minh - Trần Chung Ngọc

Lại Chuyện 50 Năm Trước - Trần Chung Ngọc

Lại Vẫn Là Huyền Thoại “Nguyễn Trường Tộ” - Trần Chung Ngọc

Nguyễn Trường Tộ - Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất - Trần Chung Ngọc

Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu - Trần Chung Ngọc

Phần II - Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Cuộc Chiến 20 Năm Chống Mỹ: 1955-1975 - Trần Chung Ngọc

Tôi Đọc Bài Của PCD Về ĐT Võ Nguyên Giáp - Trần Chung Ngọc

Tôi Đọc: “Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách 'Ngậm máu phun người'” của Đặng Chí Hù - Trần Chung Ngọc

Tâm Viên Ý Mã - Đặc San Trưng Vương Houston 2000 - Trần Chung Ngọc

Thêm Vài Nét Về “Cụ Hồ” - Trần Chung Ngọc

Thư mục chọn lọc để tham khảo - Trần Chung Ngọc

Vài Nét Về “Cụ Diệm” - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 >>>

Trang Trần Chung Ngọc
Đó đây


2021-07-27 - Dân mạng tranh cãi: Chạy thể dục trên mái nhà tập thể có vi phạm Chỉ thị 16 không? - Vậy nếu tình huống trên xảy ra trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 thì người dân có vi phạm quy định giãn cách xã hội hay không? Đó chính là vấn đề khiến dân mạng tranh cãi.

2021-07-27 - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt - Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

2021-07-27 - 27-7 Ngày Thương Binh Liệt Sĩ -

2021-07-26 - CEO Nguyễn Phương Hằng nói chuyện với tên trộm gà Trương Quốc Huy -

2021-07-24 - Câu chuyện về 2 bé gái bị trao nhầm ở Bình Phước và những hệ lụy phía sau -VTV Đặc biệt -

2021-07-22 - Các nhà sư họ âm thầm làm từ thiện với cái tâm của mình, thế mà có kẻ nói - những câu chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo: "SAO KHÔNG THẤY NHÀ SƯ LÀM TỪ THIỆN?"

2021-07-22 - Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ (27/7/1947-27/7/2021) - Huyện đoàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày thương binh - liệt sỹ. Ngày 18/7, Huyện đoàn Hương Sơn đã đến tặng quà, thăm khám cấp phát thuốc miễn phí cho 10 thương bệnh binh, người có công với cách mạng ở xã Sơn Ninh, Sơn Phú, Sơn Lễ, Sơn Lâm và Sơn Lĩnh

2021-07-20 - Bản chất của Vatican và những âm mưu -

2021-07-20 - Người dân Quận 6 TP.HCM v.ả m.õm Em Đô - Việt Kiều Mỹ -

2021-07-20 - Thủ tướng họp khẩn yêu cầu các tỉnh, thành không được ban hành "giấy phép con" -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -

● 2021-07-12 - Tỉ phú xin tiền - bị cấm tham gia một số mạng xã hội sau vụ tấn công chết người ở Đồi Capitol vào tháng 5 - Ngô Ngọc Diệp -

● 2021-07-09 - Sĩ quan Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Ba đã từng nói: ".... cũng sẽ phải tiểu lách sang chỗ khác." - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-08 - Nếu tính tiền, thì kẻ "sống chui" ở Mỹ giàu sang, "quý phái" hơn người dân chân chính như thế nào? - Diễn Đàn -

● 2021-07-07 - GH Benedict 16: LM các nước Á châu và Phi Châu sướng như tù trưởng bộ lạc - nên họ thích đi nhà dòng - FB Du Nguyen -

● 2021-07-06 - Chúa chiếm Chùa - TỘI LỖI TÀY ĐÌNH CỦA ĐẠO DÊ SU ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO: - FB Nguyễn Văn Xuân Hưởng -

● 2021-07-04 - Thống đốc bang Florida, DeSantis nhắm vào việc "nhồi sọ" sinh viên ở Florida - "Dân chủ" theo quan điểm "Cộng Hòa" - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-04 - Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thực ra không có chính nghĩa quốc gia. - Giác Hạnh -

● 2021-07-03 - Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-27 - Màn 3: Tên Trưởng Phòng Cục 2 Nói Gì Với Phao Lồ Trần Thiện Khiêm? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 2: Ông Phê rô nói gì với Phao lồ Trần Thiện Khiêm khi ông gõ cửa Thiên Đàng ngày 24/6/2021 - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-26 - Màn 1: Giám mục Nguyễn Thái Hợp NÓI GÌ với Thủ Tướng "XỊA" Trần Thiện Khiêm để ông có ý tưởng theo Chúa - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-06-21 - Những công bố của các Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI và Francis về các niềm tin - Ri Nguyễn -

● 2021-06-17 - Về Dự Luật Đưa Môn Nghiên Cứu Chủng Tộc Vào Chương Trình Trung Học Trong Tiểu Bang California - CĐ người Việt "quốc gia" Hoa Kỳ -

● 2021-06-14 - Tại Sao Dân Pháp Tàn Sát Hàng Giáo Sĩ Công Giáo La Mã Trong Cuộc Cách Mạng 1789 - FB Du Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 >>>