●   Bản rời    

Đọc Chuỗi MÂN CÔI Để Làm Gì?

Lâm Phú Châu June 12, 2021 10:22PM

** CHUỖI MÂN CÔI của CGLM để làm gì?**
AI NÓI ĐẠO NÀO CŨNG DẠY ĐIỀU TỐT, XEM ĐÂY NÈ.
[Mới cập nhật vì tìm được bài chính thống dạy lần chuỗi Mân Côi:]
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/
------------

Mỗi ngày người CGLM phải đọc ít nhất 1 vòng chuỗi.
Một xâu chuỗi Mân Côi có 59 hạt, 59 lời cầu, chia ra như sau:
- Khúc đầu có mang cây chữ thập (CGLM gọi là thánh giá) gồm 5 hạt. Hạt đầu và hạt cuối để đọc KINH LẠY CHA. Còn 3 hạt giữa đọc KINH KÍNH MỪNG.
- Vòng tròn có 5 đoạn.
Mỗi đoạn có 1 hạt đi đầu đứng riêng, mỗi lần đến hạt đó thì người ta đọc KINH LẠY CHA. Theo sau là 10 hạt dính liền, mỗi hạt đọc 1 KINH KÍNH MỪNG.
- Trước khi lần sang hạt lớn (Kinh Lạy Cha) tiếp theo, thì đọc 1 Kinh Sáng Danh rồi đọc Lời Nguyện Fa-ti-ma.
------------
- Kinh LẠY CHA đọc ra sao? (6 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
𝐿𝑎̣𝑦 𝐶ℎ𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐶ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛, 𝑦́ 𝐶ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
- Còn Kinh KÍNH MỪNG đọc gì? (53 lần trong một vòng chuỗi Mân Côi)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.
- Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
- Lời Nguyện Fa-ti-ma
Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
---------------

*** Quí vị xem có chỗ nào gọi là "dạy điều tốt" hay không?
- Kinh LẠY CHA- Cầu cho đạo Chúa lan tràn, "trị đến" là đến cai trị VN? Là Xâm Lăng nước ta đó.
Sau đó cầu cho no đủ. Rồi cầu được tha tội.
Còn câu "dưới đất cũng như trên trời" là không chê của thế gian, chỉnh lại câu Chúa lỡ dại nói "nước ta không có ở thế gian, mà ở trên trời" Sau khi Giê-su bay về trời, mấy ông Giáo Hoàng bèn "đính chính" lại, "dưới đất cũng như trên trời", vì cầu cho "nước Cha trị đến" mà không chiếm ở dưới đất thì chiếm của người ta rồi để đâu?
Không có đến 1 chữ dạy sống tốt cho người khác. Nghĩa là, vơ vào cho Chúa, cho Giáo Hội La Mã, và cho bản thân, nghĩa là "ích kỷ".

- Kinh KÍNH MỪNG - Ca tụng bà Do Thái Maria. Kế đến lại cầu cho riêng mình. Chỉ "cầu" thôi, cầu lúc sống và lúc chết, chẳng biết "cầu" cho chuyện gì. Toàn là ca tụng, khen ngợi Bà Maria, ông Giê-su, rồi cho riêng mình.

- Rồi các kinh BÁ LÁP: Sáng danh, lời nguyền Fatima cũng vậy...

**** Ai có can đảm, đọc hết chi tiết về những kinh đọc và những điều họ dạy con chiên trong link này thì biết:
https://augustino.net/lan-hat-man-coi/

Toàn là XU NỊNH, NÔ LỆ, ÍCH KỶ,... VƠ VÀO cho Hội Thánh.

Nghĩa là không dạy đối đãi với tha nhân, cũng 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓱𝓾̛̃ 𝓷𝓪̀𝓸 𝓭𝓪̣𝔂 𝓼𝓸̂́𝓷𝓰 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝔁𝓪̃ 𝓱𝓸̣̂𝓲..

Bởi vậy, linh mục Martino Nguyễn Bá Thông đã nói tại nhà thờ Tân Sa Châu thuộc TGP Saigon trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2016:

"Đạo Thiên Chúa không dạy người ta sống tốt. Đứa nào muốn sống tốt thì đi đạo khác"
___________________________
Lâm Phú Châu
Đây là bằng chứng:
https://www.youtube.com/watch?v=L9fwcGYjmp8


Kim Văn Quân
Nó đã tàn sát 253 triệu người..
Và Nó đqx xưng thú hơn 100 núi tội ác thì tốt ở đâu?

Anh Tuan LE
Đọc hết các kinh Mân Côi, ta rút tỉa được bài học gì cho tư duy ? cho đạo đức ? cho xã hội ?
Kinh Thánh đúng là nhồi sọ, biến con người thành một thứ nô lệ tự tâm, còn ghê rợn hơn nô lệ da màu mà ngày xưa chính các quốc gia Kitô giáo từng buôn bán giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trấn Nguyên Tử
Anh Tuan LE chuẩn rồi bác, kinh kệ Kitô giáo chỉ có 4 dạng chính là tuyên xưng đức tin, ca tụng chúa, tự hạ thấp bản thân mình và rên rỉ cầu xin chứ chả thấy cái gì là nhân văn tiến bộ chứ đừng nói đến việc khai mở trí tuệ.

Anh Tuan LE
Trấn Nguyên Tử Các bạn nên biết, Trấn Nguyên Tử là một con chiên có nhiều đời theo đạo. Cha mẹ và anh em vẫn còn theo. Riêng em, với cái trí tuệ sắc bén, em đã bỏ đạo.

Anh Tuan LE
Có 3 người đọc lời comment của tôi, Trấn Nguyên Tử , Lê Nhi, và Lửa Hồng Thần, thì đã có đến ít nhất 2 người bỏ đạo: Trần Nguyên Tử và Lê Nhi.
Vậy là chỉ một cái nháy mắt, CG mất 66% dân số.
Nếu Lửa Hồng Thần cũng là người từng theo đạo nữa, thì với tốc độ này, Công Giáo La Mã sẽ như loài khủng long trong 100 năm tới.

Lâm Phú Châu
Anh Tuan LE Anh tính kiểu đó ... he he... thì phe nào cũng thắng. Bên Thanh Niên Công Giáo nó cũng thấy toàn phe nó ca ngợi nhau. Câu nào cũng thơm, câu nào cũng "thánh thiện". Và chúng đều cảm thấy đúng là "nước Cha trị đến" thật rồi.
Chỉ có mấy con quạ NNNP, NĐT, ĐHN, NDT,.... là biết sự thật nên chúng tức tối mãi, do đó có những bài giảng đầy căm hờn!!!
Ông Martino Nguyễn Bá Thông có nói:
"Đừng thấy có người rửa tội mà mừng! Cha nói cho các con biết, cứ mỗi 1 người theo đạo thì có 6 người bỏ đạo"
Tỉ lệ của ông NBT còn nhanh hơn tỉ lệ của anh!!!

Anh Tuan LE
Lâm Phú Châu Đọc một lần kinh là tôi đã muốn ói vì nó tràn ngập một không gian nô lệ.
Mà họ đọc hết các kinh thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian ?

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE ấy...chẳng qua là anh em kém tin thôi và k0 chút nguy nan thì chẳng những anh em làm đc điều thầy vừa làm cho cây vả mà dù có bảo núi hãy đời đi núi cũng tự động bò xuống biển cầu nguyện bằng niềm tin thì không có gì là không đc....cố gắng lên, hạt cải thìa cũng đc, k0 cần hạt cải củ đâu

Oánh Cho Chừa
Lâm Phú Châu con thích nhất ling nguyện cho các linh mục...."khi ling mụk phạm tội thì chỉ hiệp thông cầu nguyện..."

Oánh Cho Chừa
Anh Tuan LE oh...đại tiên Trấn Nguyên Tử là cựu đạo dê ư....lành thay...bây giờ thế giới phẳng nên mình biết đc nhiều điều quá...em đọc nc ngoài họ cũng k ăm gét ku to đến tận xương tủy..

Anh Tuan LE
Quên nói thêm một chi tiết quan trọng nữa là, chủ thớt cũng là một con chiên đã bỏ đạo, vẫn có một chị gái làm Ma Sơ (không phải bà Thu Hương).
Chỉ có con chiên mới giải thích về chuỗi Mân Côi tường tận thế này.
Tôi nghiên cứu kinh Thánh nhưng ít quan tâm đến các chi tiết như thế này. Đúng là từ trong chăn thoát ra nên kể chuyện rận thì hết cãi.

Ninh Hoai
Nó nhồi thật là khủng khiếp

Lâm Phú Châu
Ninh Hoai Chỉ nhồi thói quen nịnh bợ và cầu lụy người bên ngoài thôi.

Nguyễn Trung Kiên
Thật là rối rắm và mất thời gian

Nguyễn Trung Kiên
Theo con nghĩ bây giờ ktg chỉ còn thịnh hành ở châu phi cơ mà Việt Nam đang cạnh tranh rất mạnh ở nơi này vì có đội quân giữ gìn hoà bình liên hiệp quốc giúp đỡ họ rất nhiều và họ rất cảm phục Việt Nam

Lâm Phú Châu
Nguyễn Trung Kiên không biết mình thuyết phục họ hay là lại chiều theo họ thì nguy.

Nguyễn Trung Kiên
Lâm Phú Châu họ yêu mến bộ đội cụ Hồ lắm cô ạ

Lê Tùng
Nguyễn Trung Kiên Không cẩn thận lại bị cải đạo ấy chứ

Nguyễn Trung Kiên
Lê Tùng không đâu.họ quý mến người Việt Nam lắm.có câu nói phương Tây mang đến bom đạn là thứ không ăn được còn Việt Nam mang đến lúa gạo và hoà bình,phái bộ liên hiệp quốc còn bị tấn công bởi các nhóm phiến quân nhưng riêng Việt Nam thì không
Đó đây


2021-09-23 - Việt kiều Mỹ gặp gỡ Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tại New York -

2021-09-23 - Tìm thấy thi thể thám tử cảnh sát trưởng về hưu, 87 tuổi, trong tủ đông của bà ở ga ra tại Nam California - Cảnh sát đã gặp con gái 64 tuổi của Travis, sống ở đó, và các điều tra viên "bắt đầu nhận thấy những lời khai không nhất quán của cô ấy về nơi ở của mẹ", cảnh sát Javier Cabrera nói.

2021-09-23 - Phát biểu của ông Biden khác biệt với ông Trump ở Đại hội đồng LHQ - Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác trên thế giới để cùng hướng tới tương lai.

2021-09-22 - Nghe hơi nồi chỏ, tung tin giựt gân bán sách: Đại Tướng HK Mark Milley bí mật, phản quốc gọi cho TQ? -

2021-09-22 - Việt Nam ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin của Cuba - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói trong cuộc tiếp Tổng giám đốc Đặc khu phát triển ZED Mariel tại La Habana, Cuba sáng 20-9 (tối 20-9, giờ VN). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Nếu 200.000 hecta của Đặc khu ZED được lấp đầy dự án, Cuba sẽ có bước phát triển lớn và đầy bất ngờ" - Ông đề nghị phía Cuba tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư

2021-09-21 - Người Pháp nghĩ gì sau quyết định của Mỹ và Úc? - Trong các bình luận dưới bài báo, nhiều người đã kêu gọi Paris chính thức rút khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương và cải thiện quan hệ với Moskva, đồng thời gọi quyết định của Mỹ là một sự phản bội.

2021-09-21 - Tổng tuyển cử tại Canada: Lãnh đạo đảng Bảo thủ thừa nhận thất bại - Tuyên bố được đưa ra sau khi các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đang từng bước giành chiến thắng.

2021-09-21 - Chủ tịch nước dự khai mạc Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ - Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Khoá 76 là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu, thu hút sự quan tâm, tham dự trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao của hơn 100 nước trên thế giới để cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp, đề xuất hành động đa phương nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu được quan tâm nhất hiện nay

2021-09-21 - Người dân Việt Nam đổ xuống phố chơi trung thu - Từ 19h30, đoàn người từ các phố Tràng Thi, Phố Huế, Hàng Bông, Hai Bà Trưng... đổ về khu vực xung quanh Hồ Gươm, dẫn đến tình trạng ùn tắc ở các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ

2021-09-21 - Trang Thanh Niên Công Giáo Láo Toét Thế Nào? - Vụ Tổ Trưởng Vòong A Lộc và Con Chiên tên Mạnh -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-09-22 - Nhiều người dân Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam - Thạch Ngọc Hoàng -

● 2021-09-14 - 15 Điều Mô Tả Đúng, Hiểu Chính Xác Về Đạo Thiên Chúa - Phát Lê -

● 2021-08-28 - Bất ngờ tìm được... CHA RUỘT của Chúa Dê-xu: - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-27 - Xin Hãy Xứng Đáng Với Sự Tin Yêu Của Nhân Dân Và Có Trách Nhiệm Với Đất Nước - FB Son Nguyenhong -

● 2021-08-22 - THÁNG 8 - nhiều chuyện cần biết. Người Việt đau khổ trên đất Pháp - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-12 - Sự thù địch chống Cơ đốc giáo đang lan rộng khắp Tây Âu - FB Du Nguyên -

● 2021-08-10 - CSVN họ bang giao với Mỹ trước VNCH - Mỹ tặng Vaccine, Tủ Lạnh Bảo Quản Và 4,5 USD Để Giúp Dân VN Chống Dịch - Giác Hạnh -

● 2021-08-09 - Nghe ông Nguyễn Ngọc Lập phải cẩn thận... Một nhận xét trong video dưới đây rất xác đáng - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-07 - Người TCG có biết "trơ trẽn" là gì không? - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-08-05 - thỉnh cầu hàng Giáo sĩ trong phạm vi đạo đức và trách nhiệm sớm có những biện pháp can thiệp xử lý - FB Hồ Đại Nguyên Nội của Lộc -

● 2021-08-02 - Các Vết Sẹo chiến tranh - Tự Do Tôn Giáo không phải một chiều. - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-07-31 - Kẻ điên khùng dốt nát này là ai? - Trần Quang Diệu trích dẫn -

● 2021-07-30 - Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc" - Giác Hạnh -

● 2021-07-29 - Tại sao nhiều người Tây Phương bỏ đạo Thiên Chúa Giáo? - Ri Nguyễn sưu tầm -

● 2021-07-21 - Ngô Đình Diệm - Tam Đại Việt gian - Trần Quang Diệu -

● 2021-07-21 - Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam" tổ chức ngày 1/6/1956, John F. Kennedy tuyên bố - Ri Nguyễn -

● 2021-07-20 - Quanh chuyện chung tay dập dịch Covid-19 - Thanh Tín Nguyễn -

● 2021-07-20 - Chúng tôi vừa thoát nạn, xin báo động để mọi người phòng thủ - Nguyễn Vũ -

● 2021-07-14 - Đài ghi công người Công giáo VN làm tay sai chết vì nước Pháp ở Paris - Du Nguyên -

● 2021-07-13 - Luật Sư Nguyễn Quốc Lân: Tại Sao Các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Muốn Giật Sập Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị - LS Nguyễn Quốc Lân -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 >>>