●   Bản rời    

Thư Lên Tiếng của Ô Hh Lng Thiện với Ô. BP. Đặng V. Âu - diễn đàn thư tín của người Việt trên thế giới


From: "Hong PHAM" via NVTD"
Date: Sat, February 20, 2021 4:16 pm

Xin chuyển để tuỳ nghi

----- Forwarded message -----

On Friday, February 19, 2021, 3:59 PM, Thien Huynh wrote:

Thư Lên Tiếng Thứ 3 của các thành viên sáng lập tổ chức Người Việt Tự Do gửi ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.

Các thành viên sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do: "Chúng tôi phải lên tiếng để mọi người không nên tiếp tục nghe những điều sai trái, xằng bậy từ ông Đặng Văn Âu"

* Chỉ vì để thoả mãn chút tình cảm cá nhân, ông Đặng Văn Âu đã trở cờ, xin phép Việt Cộng cho về Việt Nam hôm tháng 8/2011 ...để gặp người yêu cũ ..

Kính gửi ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.

Thư gửi cho ông do 4 anh em Người Việt Tự Do chúng tôi đồng ký tên, nhưng thư trả lời hôm 6 tháng 2 ông viết "TRẢ LỜI THƯ LÊN TIẾNG CỦA CẬU HUỲNH LƯƠNG THIỆN". Ông nghĩ lại cách hành sử đó đúng hay sai. Trong thư trả lời của ông, không những ông đã không thể phản bác được tất cả những điều chúng tôi vạch ra các sai trái của ông mà ông lại tiếp tục lặp lại những luận điệu đó nên, chẳng đặng đừng, chúng tôi phải tiếp tục vạch ra các sai trái của ông.

Chúng tôi xin tóm tắt 7 điểm sai trái của ông Âu qua lá thư ông trả lời chúng tôi ngày 25/12/2021 mà chúng tôi đã vạch ra trong thư ngày 31/1/2021 như sau:

1. Chúng tôi bác bỏ việc ông Đặng Văn Âu vu khống Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN là do Việt cộng dàn dựng lên.
2. Chúng tôi bác bỏ và chứng minh rõ những điều ông Âu cho rằng anh Ngô Chí Dũng đã kể với ông về quá trình thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN" là hoàn toàn sai sự thật.
3. Chúng tôi đã chứng minh bằng hình ảnh và tài liệu, người tưới xăng lên Hoà Thượng Quảng Đức, trước khi Ngài tự thiêu là đại đức Thích Chơn Ngữ chứ không phải ông dân biểu Nguyễn Công Hoan như ông Âu không biết mà viết ẩu.
4. Chúng tôi chứng minh bằng nhân chứng sống là bà Đặng Mỹ Dung, điệp viên CIA, được FBI mời tham gia điều tra vụ án các nhà báo trong cộng đồng VN bị sát hại đến 2 lần, chứ không phải như ông Âu nói ẩu là FBI không điều tra vì là "Người Việt giết người Việt".
5. Chúng tôi chứng minh là đã có 25 nhà văn nhà báo VN trong cộng đồng đã ký tên vào Bảng Lên Tiếng lên án vụ sát hại các nhà báo VN, chứ không phải không có nhà báo VN nào lên tiếng về vụ án này như ông Âu không biết mà nói bừa.
6. Chúng tôi chứng minh rằng anh Đỗ Thông Minh đã gửi Thư Lên Tiếng của chúng tôi trực tiếp tới email của ông Âu chứ không phải như ông Âu nói càn là chúng tôi nhờ một tên vô danh chuyển thư.
7. Huỳnh Lương Thiện đã bác bỏ việc ông Âu vu khống anh đã nói lời "chia tay Đảng Việt Tân". Huỳnh Lương Thiện đã viết rằng:"Tôi (HLT) không hề và không thể nói "chia tay với Đảng Việt Tân" vì tôi không liên hệ gì đến Đảng Việt Tân."

Chỉ trong một lá thư trả lời "Thư Lên Tiếng" của chúng tôi mà ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã tiếp tục viết sai trật, vu chụp quá nhiều vậy thì những gì ông ta viết hàng ngày có giá trị, có đáng tin cậy hay không?

Lý ra, khi được chúng tôi chỉ cho những điều sai trật rõ ràng như thế, nếu là người có trách nhiệm, ông Âu phải lên tiếng rút lại những dữ kiện sai trật đó và nóí lời xin lỗi độc giả của ông, nhưng tiếc thay, ông Âu vẫn tỉnh bơ, vô trách nhiệm. Thay vào đó, ông tiếp tục cãi chày cãi cối một cách đáng buồn cười để chống chế, bảo vệ các sai trái của mình, và rồi ông Âu lại đánh trống lảng bằng cách kể lể dài dòng một loạt chuyện đời xưa, không liên hệ gì với chủ đề "7 điểm sai trái" của ông.

Điều rất lạ là những người ông Âu đề cập đến trong các câu chuyện kể đều là người chết. Ông khuyên Hoàng Cơ Minh thế này, ông khuyên Phạm Văn Liễu thế kia, ông khuyên Ngô Chí Dũng thế nọ ... Tất cả những người này đã chết kể cả tướng Nguyễn Chánh Thi, thì có trời mà biết chuyện ông kể là thật hay bịa. Vì thời gian và trang giấy có hạn, chúng tôi xin chọn và trả lời một số sự việc liên quan đến những gì mà chúng ta đang trao đổi mà thôi. Những phần lạc đề của ông xin miễn bàn. Để mọi người dễ theo dõi, chúng tôi trả lời ngay dưới các câu viết (chữ nghiêng) của ông Đặng Văn Âu (ĐVA).

ĐVA: Nếu Ngô Chí Dũng và Nguyễn Công Hoan không tới nhà tôi ở lại hai đêm tại Thành phố Arlington, Tiểu bang Virginia để tuyển mộ tôi, thì tôi không biết chuyện ông Nguyễn Chí Trung (cựu nhân viên của Tòa Đại sứ VNCH) tiếp xúc với đám Thanh Niên Người Việt Tự Do từ Nhật sang Thái Lan hoạt động cứu giúp thuyền nhân và đề nghị các người trẻ tuổi đó sang Hoa Kỳ tìm kiếm một “Ông Tướng” để lãnh đạo Tổ Chức Kháng Chiến Phục quốc. Tôi đã nói với cậu Dũng hãy thận trọng kẻo bị Việt Cộng “set-up”, đừng tin cựu nhân viên VNCH ở về phe Quốc gia trong cuộc tranh sáng tranh tối này.

* Thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.
Không cần anh Ngô Chí Dũng đến nhà ông, ông cũng như rất nhiều người khác đều có thể biết câu chuyện có liên quan đến ông Nguyễn Chí Trung, vì chuyện này đã có ghi lại trong cuốn hồi ký "Một Đời Người" của Cụ Phạm Ngọc Lũy xuất bản năm 1994, và ông đã trích đăng rất nhiều từ cuốn sách này trong các bài viết của ông. Có thể ông đã dựa vào các dữ kiện này rồi lèo lái câu chuyện theo ý riêng của ông. Ngoài ra, Anh Dũng là người rất kín tiếng, ít nói, cho nên không được tổ chức giao cho vai trò thuyết phục, tuyển mộ ai cả. Xin ông đừng chế chuyện.

Chúng tôi bác bỏ nội dung câu chuyện ông thuật lại về mẫu đối thoại giữa ông và anh Dũng vì chúng tôi thấy nó phi lý, nhất là anh Dũng đã hy sinh, không thể phản bác những gì ông viết ra liên quan đến anh ấy, nhưng ông không thể lợi dụng điều này để muốn viết gì thì viết. Là những chiến hữu của anh Dũng, chúng tôi có bổn phận phải thay anh ấy nói cho mọi người biết là ông Đăng Văn Âu đã viết ra những điều sai sự thật.

ĐVA: Ban đầu các cậu tiếp xúc với cựu Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, nhưng ông Thi không nhận lời và giới thiệu các cậu tới gặp Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh.

* Lạ thật, chúng tôi là người trong cuộc và đã nói rõ là chúng tôi không hề tiếp xúc với Tướng Nguyễn Chánh Thi. Ông Âu là người ngoài cuộc mà cứ tưởng tượng rồi khăng khăng nói bừa là chúng tôi tiếp xúc với Tướng Thi. Xin ông cho bằng chứng về điều này. Đỗ Thông Minh là người đặc trách công tác vận động này và Đỗ Thông Minh đã thuật lại trong cuốn Hồi Ký của cụ Lũy. Gần đây nhất, trong lá thư ngày 10/10/2020 Đỗ Thông Minh cũng cho biết đã bàn với ông Trần Văn Sơn về việc mời Tướng Hoàng Cơ Minh tham gia thành lập Mặt Trận QGTNGPVN. Tướng Hoàng Cơ Minh nhận lời. Sau đó, Tướng Minh mời tướng Nguyễn Chánh Thi. Lúc đầu Tướng Thì nhận lời, nhưng lại đổi ý, không tham gia.
Đoạn sau này không liên quan trực tiếp đến 7 điểm sai trật của ông mà chúng tôi đã vạch ra trong lá thư ngày 31/1/2021 mà hầu hết chỉ là những chuyện xưa cũ, ông kể lể theo ý của ông để tự ca ngợi ông, nên chúng tôi không muốn đề cập đến vì cũng rất khó kiểm chứng và cũng không muốn tiếp tay ông đánh lạc hướng độc giả đang theo dõi câu chuyện của chúng ta.

ĐVA: Nếu tôi là người thèm khát chức tước thì tôi đã tham gia tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh. Chắc chắn tôi sẽ là một trong những thành phần lãnh đạo của Mặt Trận.

* Thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu,
Ông có tự đánh giá ông cao quá không? Ông vẫn thường than vãn:
1. Ông (muốn) làm cố vấn cho rất nhiều người, từ Tướng Hoàng Cơ Minh năm xưa cho đến vị Thị trưởng trẻ ớ Nam Cali hôm nay nhưng ông nói mà chẳng ai thèm nghe.
2. Ông viết bài gửi đăng báo nhưng chẳng báo nào thèm đăng.
3. Ông viết thư gởi khắp thế giới từ Giáo Hoàng, Tổng thống Mỹ, Tổng bí thư Đảng Việt Cộng, giáo sư này, tiến sĩ kia, luật sư nọ, ... kể cả viết thư hạch hỏi cô cháu Lê Phan của ông mà chẳng ai thèm trả lời ông vì người ta khinh. Trường hợp như chúng tôi khá hiếm hoi. Chúng tôi phải lên tiếng vì sự thật, để mọi người không nên tiếp tục nghe những điều sai trái, xằng bậy của ông.
4. Đó là chưa kể, chỉ vì để thoả mãn chút tình cảm cá nhân, ông đã trở cờ, vứt bỏ lập trường chống Cộng, xin phép Việt Cộng cấp visa cho ông về Việt Nam hôm tháng 8/2011 nói là để thăm mộ Mẹ, nhưng rõ ràng là để gặp người yêu cũ như lời tự thú của ông trong bài "Tâm Tình Với Bằng Hữu" đăng trên Việt Báo ngày 6/6/2014.
Với những "thành tích", tư cách và lập trường như thế thì Mặt Trận hay Tổ chức đấu tranh nào dám mời ông vào thành phần lãnh đạo? Ông đang nằm mơ chăng?
Sợ ông quên, chúng tôi xin trích vài câu của ông trong bài "Tâm Tình Với Bằng Hữu" rất lâm ly và cảm động như sau:

..." Hơn 37 năm sống ở quê người, tôi ao ước có dịp về nước, đến trước mộ phần của Mẹ để nói lời tạ tội, nhưng hơi lo ngại an ninh bản thân tôi cứ chần chừ vì đã viết nhiều bài đăng trên mạng lên án gắt gao chống lại chính sách cai trị tàn ác của chế độ hiện hành. Tháng 8/2011, có lẽ do nhân duyên giữa vợ chồng chúng tôi đã dứt tôi liều mình về quê nhà để thể hiện sự sám hối của mình trước vong linh mẹ.
Khi về đến phi trường Nội Bài, Hà Nội, tôi "được" 2 cán bộ "an ninh văn hoá" "trao đổi" hơn 90 phút và 3 ngày sau, tại khách sạn cũng được nhân viên an ninh chiếu cố hơn 4 tiếng đồng hồ...
... Gặp lại người yêu xưa, tôi đã quỳ xuống xin lỗi nàng, và xin nàng rộng lòng tha thứ. Nàng vội cầm lấy 2 tay tôi và nâng tôi đứng dậy, rồi ôm tôi một cách âu yếm nồng nàn...
” (hết trích)

Có chút ghi nhận, thay vì nói "chống Cộng”, luật sư trẻ Trần Kiều Ngọc nói "chống cái ác" thì bị ông Đặng Văn Âu cực lực lên án, bắt bẻ "tại sao không nói chống Cộng mà chỉ chống cái ác?", thì chính ông Âu, sau khi về Việt Nam và bị công an "chiếu cố" vài lần, cũng quên mất chữ "chống Cộng" mà ông phải viết lòng vòng là "... đã viết nhiều bài ... lên án gắt gao chống lại chính sách cai trị tán ác của chế độ hiện hành." Nghĩa là người khác nói "chống cái Ác" thì không được, nhưng ông nói "chống lại chính sách cai trị tàn ác của chế độ hiện hành" thì được.

ĐVA: Tôi là người viết rất thận trọng. Tôi nghi ngờ về người nào thì tôi đặt thẳng câu hỏi đến người ấy để người ấy trả lời với công luận...

* Ông lại tự đánh giá ông quá cao rồi. Chỉ trong lá thư ông viết trả lời chúng tôi hôm 25/12/2020 vừa qua, có thể nói, ông đã viết rất cẩu thả, sai trật, thiếu thận trọng từ đầu đến cuối. Chúng tôi tôi đã vạch ra tối thiểu 7 điểm chính trong thư đó (nếu thêm vụ Trần Kiều Ngọc nữa là 8) mà ông vẫn tự cho rằng mình là người viết rất thận trọng thì thật là ngược đời.

ĐVA: Bao nhiêu nhà đấu tranh trong nước được Việt Tân đưa sang Mỹ, có bao nhiêu người thực sự đứng về phía Quốc Gia? Cậu Thiện hãy nói đi.

* Như đã nói, tôi không liên hệ gì với Việt Tân nên không biết ai được Việt Tân đưa qua Mỹ. Tuy nhiên, nếu thật như thế thì Việt Tân có quyền lực "kinh khủng" như vậy sao? Ông đang tấn công hay đề cao Việt Tân đây ông Âu?

ĐVA: ...Cách thức bôi nhọ đó làm cho các Hội đoàn không dám sinh hoạt chính trị, không dám bày tỏ chính kiến thì Tập thể Người Việt Chống Cộng trở thành một tổ chức có tính cách vui chơi vô tội vạ để khỏi mất lòng Mặt Trận hay Việt Tân. Tập thể Chiến sĩ gồm những quân nhân một thời oai hùng, dũng cảm trước lằn tên mũi đạn để chỉ còn hoạt động linh tinh như thượng cờ, hạ cờ, phủ cờ, xếp cờ, hát Quốc Ca, phút mặc niệm xong, ra sàn nhảy đầm để lương tâm yên ổn. Nhà báo Lương Thiện có thấy đó là âm mưu của Việt Cộng không?

* Chúng tôi chỉ thấy ông Âu đang ra sức bôi nhọ và xúc phạm đến Tập thể người Việt chống Cộng và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại hải ngoại.

ĐVA: Cậu Huỳnh Lương Thiện còn nhỏ tuổi hơn tôi, nên cậu không biết gì về Trần văn Sơn bằng tôi.

* Thưa ông Đặng Văn Âu,
Tuổi tác rất quan trọng, nhưng nhân cách còn quan trọng hơn. Tôi biết ông Âu sinh năm 1940, tức nay đã 81 tuổi. Tôi (HLT) sinh năm 1950, nay đã 71, ở vào lứa tuổi "Thất thập cổ lai hy" rồi. Dầu ông nhiều tuổi hơn tôi, dầu ông biết rõ ông Trần Văn Sơn hơn tôi, nhưng điều đó vẫn không thể cứu ông ra khỏi cái tội nói sai sự thật. Sự thật là người tưới xăng lên Hoà Thượng Quảng Đức là Đại đức Thích Chơn Ngữ chứ không phải dân biểu Nguyễn Công Hoan như ông đã nói sai. Chuyện này không liên quan gì đến ông Sơn cả, xin ông đừng đi lạc đề.

ĐVA: Đây là một lời khuyên nghiêm nghị của bậc cao niên đối với cậu: “Bậc sinh thành đặt tên cho con là Lương Thiện, thì hãy cố gắng sống lương thiện đi! Để ít nhất không làm xấu mặt cha mẹ”.

* Thưa ông Đặng Văn Âu,
Khi đối thoại mà ông phải sử dụng đến khối tuổi của minh để mong "đè" đối phương, rồi lại đem tên tuổi đối phương ra mỉa mai, bêu rếu, chứng tỏ ông đã đuối lý rồi. Nếu ông tự tin là ông có lý thì hãy sử dụng lý lẽ của mình mà phản bác. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới sử dụng nhũng tiểu xảo hạ cấp đó khi tranh luận.

ĐVA: Đừng tiếp tục bịp thiên hạ nữa! Cậu Thiện có nghe rõ không? Hãy quay mặt vào tường để sám hối đi! Đừng viết lách lăng nhăng nữa!...

* Tôi (HLT) xin trả lại lời nhắn này cho ông, vì tôi nghĩ ông xứng đáng để nhận nó.

ĐVA: Nếu cậu Đỗ Thông Minh không đến ở nhà tôi, thì tôi đâu biết cậu ấy được Mặt Trận phát cho 600 đô-la một tháng để trông coi tờ báo Kháng Chiến lừa đảo đồng bào? Cậu ấy thú nhận với tôi đấy! Số tiền lương của cậu học giả Đỗ Thông Minh là tiền mồ hôi nước mắt của những người yêu nước bị lừa đấy! Chẳng danh giá gì đâu!

* Thưa ông Âu và quý vị.
Đỗ Thông Minh làm việc toàn thời gian cho “kháng chiến” được trợ cấp $400/tháng. Vợ anh Minh cũng phụ anh Minh gần như toàn thời gian được phụ cấp $200/ tháng. Có nghĩa là trợ cấp cho vợ chồng anh Minh chỉ có $600/tháng để sinh sống và hoạt động tại California đắt đỏ này (không phải một mình Đỗ Thông Minh nhận $600/tháng như ông Âu lại nói sai) điều đó có quá đáng không, và có đáng để bị ông Âu đem ra bêu rếu như vậy không? Ngoài ra, qua vụ "tiết lộ" này của ông Âu, có lẽ quý vị nào đang tin tưởng và hay trao đổi, tâm sự với "chiến hữu" Đặng Văn Âu nên cẩn thận vì có ngày ông ta "trở cờ" đem những lời tâm sự đó tố cáo, bán đứng quý vị trước công luận.

ĐVA: Tôi thấy cậu Thiện ra mắt Phong trào Hưng Ca được cán bộ Việt Tân giúp trang trí phòng họp, sắp xếp chỗ ngồi, có sự hiện của học giả Đỗ Thông Minh thì tôi hiểu các cậu cấu kết của băng đảng còn khắn khít lắm! Cậu Thiện có ý thức Mặt Trận có ông Chủ tịch Hoàng Cơ Minh thay hình đổi dạng giống tên tội đồ Hồ Chí Minh mà vẫn có người theo, là nỗi ô nhục của đồng bào tỵ nạn cộng sản? Các cậu vẫn còn dang díu với Việt Tân là các cậu lỳ lắm đấy!

* Thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu
Ông lại tiếp tục vu khống cho Phong Trào Hưng Ca. Sinh hoạt mà ông vừa nhắc tới là Buổi Lễ Trao Giải Truyền Thông Hưng Ca "Nhận Định Phim Tài Liệu The Vietnam War" & Văn Nghệ Đấu Tranh Tưởng Nhớ Việt Dzũng" do Phong Trào Hưng Ca tổ chức tại Garden Grove, Nam Cali ngày 16/3/2019. Trưởng ban tổ chức là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa (lúc đó là Phong trào trưởng PTHC). Anh em Hưng Ca đã đảm trách toàn bộ các công tác của sinh hoạt đó. Chúng tôi yêu cầu ông đưa ra bằng chứng cán bộ Việt Tân nào đã giúp trang trí phòng họp, sắp xếp chổ ngồi?
Chúng tôi cảm thấy hình như ông Đặng Văn Âu đã bị bệnh "Hội chứng ám ảnh Việt Tân" khá nặng, ông Âu nhìn đâu cũng thấy Việt Tân. Tôi khuyên ông nên đi bác sĩ tâm lý hay tâm thần để chữa căn bệnh này.

ĐVA: Cái việc các cậu trong đám Người Việt Tự Do, theo tôi nghĩ, các cậu bị Việt Cộng cho vào tròng mà không hay biết, cứ tưởng bở. Hãy tỉnh ngộ đi! Đừng tìm cách nói quanh, càng thêm ô nhục!

* Thưa ông Bằng Phong Đặng Văn Âu.
Việc ông nói bừa nhóm Người Việt Tự Do bị Việt Cộng cho vào tròng là một lời vu khống trắng trợn, nhưng việc ông tự nguyện tra cổ vào tròng Việt Cộng là chuyện có thật do chính ông tự thú mà chúng tôi đã đề cập bên trên. Vậy thì ai cần tỉnh ngộ? Ai đang là kẻ ô nhục?

Kính chào và mong ông tỉnh ngộ.
Làm tại San Francisco ngày 15/2/2021
Các thành viên sáng lập Tổ Chức Người Việt Tự Do
1. Huỳnh Lương Thiện
2. Phạm Thanh Linh
3. Đỗ Thông Minh
4. Vũ Đăng Khuê
Đó đây


2021-04-11 - S-400 xé toạc bức màn tàng hình bất khả xâm phạm của F-22 và F-35 - Điều này được nêu trong ấn phẩm National Interest. Tất cả khả năng tàng hình của chúng sẽ biến mất khi đối đầu với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. S-400 của Nga có lợi thế về chất lượng và giá cả cạnh tranh hơn sản phẩm cùng loại là Patriot PAC-3 của Mỹ

2021-04-11 - Cuộc trao đổi mộc mạc nhất của anh Quốc Khải, - một người con của VNCH. Đầy đủ, chân thật, quả quyết, và cần thiết, đưa ra ánh sáng câu chuyện lùm xùm đã làm tan nát, xơ xác trong cộng đồng mạng lâu nay chỉ vì 1 vấn đề.

2021-04-11 - Đất Nước Này Được Đổi Bằng Máu Của Cha Ông Hãy Giữ Lấy -

2021-04-11 - Đại sứ Kritenbrink chia sẻ đã có hơn ba năm "tuyệt vời" khi làm việc tại Việt Nam - nhưng tiếc vì chưa được đi thăm hết mọi miền đất nước trước khi hết nhiệm kỳ. Nhà ngoại giao có thể nói trôi chảy tiếng Trung và tiếng Nhật đã được Tổng thống Biden đề cử là trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

2021-04-10 - Kém Hiểu Biêt Hay Xuyên Tạc Lịch Sử? - Nội dung hiệp định được chia thành chín chương, nói về các chủ đề về cơ bản... Điều 1: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi hiệp định Genève. Điều khoản này có nghĩa Hoa Kỳ công nhận chính thức các điều khoản Hiệp định Genève về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam,

2021-04-09 - Hé lộ chính sách Việt Nam của ông Biden - "Tổng thống Biden đã nhấn mạnh việc ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng cũng là lợi ích quốc gia của Mỹ" - đại sứ Daniel J. Kritenbrink nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối hành động của những quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, khi các hành động ấy nhằm đe dọa, khiêu khích các nước khác, bao gồm ở Biển Đông.

2021-04-09 - Các Tạp Chí Công Nghệ Trên Thế Giới Lên Cơn Sốt Khi Vinfast Tiếp Tục Nhả "Bom Tấn" VinBus -

2021-04-09 - CEO Trung Quốc Tự VẢ VÀO MẶT Mình Khi Bị Học Sinh Lớp 10 Việt Nam Phản Biện Về Chủ Quyền Biển Đông -

2021-04-06 - Phụ nữ gốc Á, 64 tuổi, bị đâm chết khi dắt chó đi dạo ở Riverside - khu La Sierra thuộc thành phố Riverside, vào sáng ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Tư. Cảnh sát nhận được báo cáo có một phụ nữ nằm trên đường vào lúc khoảng 7 giờ 30 phút sáng được biết là bà Ke Chieh Meng, 64 tuổi, cư dân Riverside, nằm dưới đất, máu chảy đầm đìa từ các vết thương nơi bụng, do bị đâm bằng dao, theo lời phát ngôn viên Railsback

2021-04-06 - Tin “Cá Kho VN có giòi”, vậy thức ăn VN có ngộ độc ? KTG Minh Võ trình bày và phản biện vấn đề này -▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>
Thư, ý kiến ngắn
● 2021-04-11 - THẤT VỌNG - Không tìm được giấy khai sanh cho 2 cái "quốc gia" !!! - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-11 - Thùng tiền này được đặt ở địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, quận 10, TP. HCM - Diễn Đàn -

● 2021-04-11 - Dự Luật HB-1 Chống Bạo Loạn của Bang Florida - Mike Wilson -

● 2021-04-11 - Mitch McConnell - Chính trị "tối cao" của Mỹ, nó tinh vi xảo quyệt đến thế đấy! - Lão Ông -

● 2021-04-10 - Than ôi, các lãnh đạo của cái gọi là "Quốc Gia" ở miền Nam ! - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-04-10 - Điều tra do Đảng Cộng Hòa tiến hành trong Quốc Hội Mỹ đã không tìm thấy gì sai trái từ cha con ông Biden - Lão Ông -

● 2021-04-06 - Ai? Cá Nhân Nào Độc Tài ở Việt Nam ? - Việt Dân -

● 2021-04-01 - FBNC - Kênh truyền hình tư nhân đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ HDTV - H -

● 2021-03-28 - Người đàn bà anh hùng trong nạn kỳ thị người Á châu - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-03-27 - Con rắn làm sao là Rồng? Nếu Chúa xem Rắn là Satan, thì Rồng là Tiên Thánh - FB Hoàng Hp Minh -

● 2021-03-27 - Cuối đời rồi lẩm cẩm: Theo đạo Chúa làm sao vẫn giữ "Bát Chánh Đạo"? - VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA -

● 2021-03-26 - Xin Mấy Ông CCCĐ (chống Cộng cực đoan) Tha Cho Ngô Kỷ - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-03-25 - Cáo Buộc Nổi Loạn Ngày 6 Tháng 1/2021 - Nguyễn Đạt Thịnh -

● 2021-03-24 - Gửi Cậu Chiên Tân Tòng Bằng Phong Đặng văn Âu theo đạo vợ lúc gần chết - Ri Nguyễn -

● 2021-03-23 - Không phanh phui, tố cáo hành động phản quốc của bọn đạo tặc áo đen và lũ con chiên cuồng tín, là - Ri Nguyễn -

● 2021-03-23 - Chiên "minhson truong" nói rằng: Phe châm biếm TCG trích dẫn Kinh Thánh để lòe mà chẳng hiểu quái gì! - Ri Nguyễn -

● 2021-03-23 - Hai người lớn chửi cháu Nguyễn Thiện Nhân - Họ VÔ LIÊM SỈ vì những lí do sau đây - Việt Dân -

● 2021-03-22 - GS Richard D. Wolff Giảng về Hợp tác xã Công Nhân: Lý thuyết và thực hành của Chủ Nghĩa Xã hội Thế kỷ 21 - nth-fl -

● 2021-03-22 - BỔN PHẬN LÀM CON ... chiên - FB Lâm Phú Châu -

● 2021-03-21 - Donald Trump đã kích động phân biệt chủng tộc chống người châu Á - Jackhammer Nguyễn -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 >>>