MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

NHÂN VỤ CÔNG GIÁO ĐÒI LẠI TÒA KHÂM SỨ

Một Nhóm Người Quan Tâm Đến Tương Lai Dân Tộc

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php

14 tháng 1, 2008

Lời đầu của SH

 

Cho tới ngày nay, chắc Nhà Nước đã nhận rõ thế lực tôn giáo nào đã và sẽ tích cực chống đối chính quyền Việt Nam nhất.  Từ các vận động chính trị và tuyên truyền khích động trên những diễn đàn truyền thông của Ca-Tô Giáo Rô-ma ở hải ngoại cho đến những hoạt động gây rối trong nước đều do Ca Tô Giáo Rô Ma chủ động, phối hợp với một số hoạt động của Tin Lành..  Bám vào để khai thác chính sách xuất cảng dân chủ bằng vũ khí và kinh tế của Mỹ, những thế lực này đã gây rối trong nước, nấp sau chiêu bài “nhân quyền” và “dân chủ”, tuy rằng giáo hội Ca Tô Rô-ma tại Việt Nam đang sống trong một định chế tôn giáo hoàn vũ phi dân chủ, phi nhân quyền, hoàn toàn lệ thuộc Vatican, nghĩa là ngoại bang.. 

   Vì sự phát triển kinh tế, và để tránh xáo trộn trong xã hội, Nhà Nước Việt Nam đã phải nhượng bộ không ít trước các hoạt động càng ngày càng lấn tới của Ca Tô Giáo Rô ma và Tin Lành tại Việt Nam.  Gần đây nhất, Giám mục Ngô Quang Kiệt và Ca Tô Giáo Rô ma ở Việt Nam đã phát động phong trào xách động giáo dân đòi lại đất của Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội và nếu thành công sẽ lấn tới đưa ra những yêu cầu vô lý khác, đòi lại tất cả các cơ sở của Ca-Tô Giáo Rô-ma trên toàn lãnh thổ Việt Nam, coi đó như thuộc quyền sở hữu của Vatican, bất kể sự kiện lịch sử là những cơ sở đó đều là hoặc do thực dân Pháp thưởng công cho vì đã giúp Pháp để đưa Việt Nam vào vòng nô lệ Pháp, hoặc chiếm đoạt của nhân dân hay của Phật Giáo.  Những tài liệu trong những bài viết của Bùi Kha, Nguyễn Đắc Xuân, Minh Mẫn, Nguyễn An Tiêm gần đây trên http://sachhiem.net là những bằng chứng không ai có thể phủ nhận.

    Cách đây mấy năm, Hòa Thượng Thích Chơn Tế tại Quảng Trị đã có văn thư yêu cầu Nhà Nước can thiệp để Ca-Tô Giáo Rô-ma tại Việt Nam phải trả lại vùng đất của nhà thờ LaVang mà trước đây họ đã cướp đi của Phật Giáo, dựa trên chính những tài liệu của Ca-Tô Giáo Rô-ma.  [Xin đọc bài về La Vang của Nguyễn Đắc Xuân trên http://giaodiemonline.com]  Chúng tôi tha thiết mong rằng Nhà Nước hãy giải quyết vụ này trước khi xét đến vấn đề hợp pháp về sở hữu chủ của Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội.  Ca-Tô Giáo đang gây rối với ý định là ép Nhà Nước phải dùng đến biện pháp mạnh để ngăn cản sự cuồng tín của họ, và từ đó họ sẽ nhờ các thế lực chính trị bên ngoài, kể cả Vatican làm áp lực với chính quyền. 

   Chúng tôi tin rằng Nhà Nước có đủ khả năng và sự khôn khéo để giải quyết vụ này.  Thứ nhất, những cuộc biểu tình, thắp nến, cầu nguyện v..v.. không thể kéo dài vô thời hạn vì càng kéo dài thì xã hội càng trở nên hỗn loạn.  Thứ nhì, Nhà Nước nay có đủ tài liệu để thảo luận vấn nạn Tòa Khâm Sứ với các giới chức Ca-Tô Giáo Rô-ma tại Việt Nam.  Không ai có thể phủ bác được những sự kiện lịch sử đã rõ ràng.  Đây là một vấn đề lớn trước thế giới, vậy Nhà Nước cũng nên công bố trước quốc dân những vấn đề liên quan đến nguồn gốc của Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội, và tuyên bố Nhà Nước sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, dựa vào những tài liệu và sự kiện lịch sử nào, và cho phổ biến rộng rãi trong nước những tài liệu này. 

Thực ra, nếu các giới chức Ca-tô giáo Việt Nam càng làm cho tình hình đất nước trở nên bất ổn thì càng làm cho đại khối nhân dân không phải là tín đồ Ca-Tô, nhận rõ bộ mặt thực ghê tởm của  Tòa Thánh Vatican và giáo dân Việt Nam.   

Song song với việc bạch hóa những vấn đề liên quan đến nguồn gốc của Tòa Khâm Sứ, cũng cần công khai hóa và đại chúng hóa những sự kiện lịch sử về Ca-Tô Giáo Rô-ma tại Việt Nam, mà ngày nay chúng tôi tin rằng Nhà Nước đã có đầy đủ  tài liệu, để giải quyết một vấn đề gần, cấp bách.  Nhưng nếu nhìn vào tương lai xa, Nhà Nước cũng cần phải có những biện pháp thích hợp để bảo vệ và gìn giữ nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi tha thiết mong Nhà Nước cho phép phổ biến những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh về Ki Tô Giáo dựa trên những tài liệu đã được phổ biến rộng rãi trong thế giới Tây Phương, cái nôi của Ki Tô Giáo nói chung, mà không gây ra bất cứ một sự rắc rối hay xung đột tôn giáo nào.  Không có lý do gì để những tài liệu này không được người dân Việt Nam biết đến trong thời đại ngày nay.  Đây chính là cái chìa khóa để gỡ nhưng rắc rối về vấn nạn Ca-Tô nói riêng, Ki Tô Giáo nói chung.

   Hiện nay, mất đi chỗ đứng trong thế giới Tây phương, Ca-Tô Giáo Rô-ma cũng như Tin Lành đều có mưu toan bành trướng sang Á Châu, nơi đây ở một số nơi, con người còn đang sống trong cảnh khó khăn vật chất và thiếu hiểu biết.  Họ là những mồi ngon trong sách lược truyền đạo của Ki Tô Giáo.  Đối với đất nước Việt Nam, đó là một hiểm họa cần phải phòng ngừa nếu chúng ta muốn bảo vệ và gìn giữ nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Không có lý do gì để cho người dân tiếp tục bị lừa dối và rồi chấp nhận những thứ Tây phương đang loại bỏ dần dần ra khỏi những xã hội Tây Phương.  Lịch sử cũng đã chứng tỏ ý thức hệ Ki-Tô không phù hợp với truyền thống văn hóa và tôn giáo của Việt Nam.  Nhà Nước phải có bổn phận giáo dục người dân về hiểm họa của sách lược truyền đạo này, mang những điều đã không còn mấy giá trị ở Tây phương để huyễn hoặc đầu óc người dân Việt Nam chất phác.

   Chúng tôi tin rằng, để tránh cái hiểm họa Ca-Tô (Công Giáo) và Tin Lành, cái hiểm họa đã được chứng tỏ trong 2000 năm lịch sử của Ki Tô Giáo, đặc biệt là Ca-Tô giáo , ở Việt Nam, ngoài việc cương quyết canh chừng, kiểm soát những phương cách truyền đạo bất chính, những hoạt động gây rối trong xã hội, biện pháp hữu hiệu nhất là mở mang dân trí.  Qua chính sách văn hóa này, người dân sẽ biết rõ hơn về bản chất và những sự thực về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-Tô Giáo nói riêng, và từ đó sẽ không còn bị mê hoặc bởi những lời truyền đạo giả dối, che đậy thực chất mê tín, hoang đường, phi lý của Ki Tô Giáo mà ngày nay thế giới Tây Phương đã nhận thức rõ và đang từ bỏ dần dần.  Nhà Nước cũng cần đào tạo một đội ngũ trí thức nắm vững nội dung Kinh Thánh và lịch sử các giáo hội Ca-Tô và Tin Lành cùng kiến thức thời đại về các bộ môn khoa học để có thể công khai chất vấn các nhà truyền đạo về mọi mặt trong các cuộc giảng đạo hay truyền đạo của họ. Chúng ta nên nhớ, “người Ki Tô Giáo không sợ tội lỗi, chỉ sợ sự thật.”  

    Gần đây ở Hồng Kông đã có phong trào đòi Ủy Ban Đạo Đức Hồng Kông phải xếp lại Kinh Thánh của Ki Tô Giáo vào loại sách tục tĩu, khiêu dâm, tàn bạo, loạn luân, và Kinh Thánh phải bọc kỹ và bên ngoài phải khuyến cáo độc giả về nội dung, và không được bán cho trẻ em dưới 18 tuổi.  [http://news.yahoo.com More than 800 Hong Kong residents have called on authorities to reclassify the Bible as "indecent" due to its sexual and violent content.. The complaints said the holy book "made one tremble" given its sexual and violent content, including rape and incest.  If the Bible is similarly classified as "indecent" by authorities, only those over 18 could buy the holy book and it would need to be sealed in a wrapper with a statutory warning notice.

   Nhà Nước Việt Nam cũng nên theo gương Hồng Kông để ra điều luật giới hạn chặt chẻ sự truyền bá công khai cuốn Thánh Kinh, công bố rộng rãi trong quần chúng, đó không phải là vi phạm tự do tín ngưỡng, mà chỉ vì nội dung cuốn Thánh Kinh không thích hợp với nền văn hóa của Việt Nam.  Nếu cần, có thể tổ chức một cuộc hội thảo về nội dung Thánh Kinh và tiếp theo là một cuộc “trưng cầu dân ý” để quyết định về đạo luật này sau khi đã phổ biến rộng rãi trong quần chúng về nội dung cuốn Thánh Kinh.

   Mở mang dân trí, cập nhật hóa kiến thức thời đại, đây chính là một nhiệm vụ quan trọng trong thời đại ngày nay, không chỉ riêng của chính quyền mà là nhiệm vụ chung của mọi người dân Việt Nam nào còn có lòng với dân tộc, đất nước, còn trân quý truyền thống văn hóa và tôn giáo của Việt Nam.   Chúng tôi cũng hi vọng giới trí thức, quý vị lãnh đạo tôn giáo phi-Ki-Tô, và nhất là giới trẻ, ở trong nước, hãy nhận thức rõ tầm quan trọng của lãnh vực văn hóa này, và hãy bắt tay ngay vào nhiệm vụ này với tinh thần vô úy của người dân Việt. 

Vì lợi ích của mọi người, và vì tương lai của dân tộc và đất nước, chúng ta hãy cùng nhau tích cực hoạt động trong đường hướng mở mang dân trí, giúp người dân nhận thức được những sự thật về các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam.  Đây là con đường duy nhất để đi đến sự hòa hợp tôn giáo trong thế giới văn minh tiến bộ.Trang Tôn Giáo