Lại Mở Mang Nước Chúa

Sách Hiếm

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/LoiDau.php

11 tháng 1, 2008

 

LTS: Chuyện xưa sống lại. Có lẽ không có bao nhiêu ngưòi biết rõ những chuyện các Chùa chiền bị dần dần mất đi do sự chiếm hữu của các linh mục Công Giáo vào thời Pháp thuộc cả trăm năm trước. Người đương thời một phần phải chấp nhận thua cuộc trước các thế lực hiện hữu, phần khác đi theo những miếng mồi vật chất, và những lời dụ dỗ của các nhà truyền giáo. Nhưng lịch sử hãy còn đó, dù thế lực ngoại lai che đậy hay bôi xóa các dấu vết văn hóa dân tộc. Phải khổ công lắm, nhân dân ta mới lấy về một phần tài sản bị đánh cướp. Phải khổ công lắm mới giữ gìn cho khỏi mất thêm các dấu vết văn hóa đặc thù của dân tộc vào đống kim tiền của thế lực mới. Nay những di lụy của thế lực đó lại đứng lên đòi cái của đã cưỡng chiếm thời xa xưa trước đây. Thử hỏi những con tim dân tộc làm sao không bùng dậy, đập mạnh những luồng máu căm hờn? Đó là lý do cho các bài viết về việc mất đất mất chùa thời trước. Mong rằng việc đăng tải này đóng góp vào sự tìm hiểu các giai đoạn lịch sử cần thiết và cấp thiết đứng trước việc đòi "mở rộng đất Chúa" trên Việt Nam của Giám mục Ngô Quang Kiệt.


 

nguồn: http://www.youtube.com/v/VcYDCGlmTKQ&rel=1

Trang Tôn Giáo