Tâm Viên Ý Mã - Đặc San Trưng Vương Houston 2000

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls_TrgVg.php

31-Jan-2015

LTS: Tuần lễ trước ngày tiểu tường của cố GS Trần Chung Ngọc, BBT trang nhà có gọi điện thăm phu nhân và xin chị gửi cho một vài kỷ niệm của Giáo Sư. Ít ngày sau, chị cho hay đã tìm được một số hồi ức của Giáo Sư được đăng trên tờ Đặc San Trưng Vương Houston 2000. Qua bài này ta có thể thấy, về mặt văn chương, tuy Giáo Sư khiêm tốn rằng "vốn liếng chẳng có bao nhiêu", nhưng rõ ràng là ông cũng rất để tâm đến những giai thoại văn chương của nước nhà. Ngoài ra, chắc bạn đọc còn nhớ trong bài "Anh Tư Trần Chung Ngọc và Tôi" của GS Nguyễn Mạnh Quang, có ghi lại tấm ảnh Giáo Sư đánh đàn piano, nhạc cổ điển Tây Phương nữa. Bài Tâm Viên Ý Mã dưới đây là kỷ niệm rất yêu quí của phu nhân GS Trần Chung Ngọc, chị đồng ý cho đăng nhân ngày tiểu tường của GS. Xin bấm vào mỗi trang để đọc.

Trang Trần Chung Ngọc