Các tác phẩm của Nguyễn Văn Thọ

 

Sơ Lược Tiểu Sử

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 15 tháng 12 năm 1921 tại Chi Long, Hà Nam, Bắc Việt. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà nội năm 1952. Phục vụ ngành Quân Y từ năm 1952 đến năm 1965 với cấp bậc Thiếu Tá và giữ chức vụ Chỉ huy Tổng Y Viện Duy Tân, Đà Nẵng từ năm 1956 đến 1963.

Kể từ năm 1956 Bác sĩ Thọ đă nghiên cứu về Triết học Đông phương, bắt đầu từ Khổng Giáo trong suốt 9 năm liền, sau đó là Lão Giáo, rồi đến Bà La Môn, Phật Giáo và tiếp theo là Thiên Chúa Giáo và các đạo giáo ở Âu Châu. Năm 1960 tác giả được trao giải thưởng văn chương Tinh Việt Văn Đoàn qua tác phẩm Trung Dung Tân Khảo.

Từ năm 1967 cho đến 1975, Bác sĩ là Giáo sư Đại Học Văn Khoa và Minh Đức, Sài Gòn khoa Triết Học Đông Phương.

Năm 1982 Bác sĩ cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ và lấy bằng Bác Sĩ Y Khoa tương đương tại Hoa Kỳ vào năm 1983. Tác giả tiếp tục các công trình Văn Hoá, và diễn giảng về Kinh Dịch và Văn Hóa Á Châu miễn phí cho đồng bào tại Chùa Việt Nam, Garden Grove, CA cho đến tháng 9 năm 1989, tác giả bị tai biến mạch máu nên mới ngưng các khóa diễn giảng. Dù bị bán thân bất toại, tác giả vẫn tiếp tục việc khảo cứu của mình và đã xuất bản thêm nhiều tác phẩm.

Bác sĩ Thọ chuyên khảo cứu về Chữ Nôm của thế kỷ 17 và đã phiên dịch được hơn 1000 trang Chữ Nôm của Linh Mục Majorica cũng như đã viết và dịch xong 7 cuốn sách về Đạo Lão gồm Phép Tu Tiên hay Tiên Thiên Khí Công như cuốn Lão Trang Giản Lược, Đạo Đức Kinh, Huỳnh Đ́nh Kinh, Tính Mệnh Khuê Chỉ, Tham Đồng Khế, Ngộ Chân Trực Chỉ, Tượng Ngôn Phá Nghi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ từng là cộng tác viên của nhiều nguyệt san tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Úc và đă hoàn tất 23 tác phẩm với khoảng 7000 trang về hai đề tài chính là Triết Học Đông Phương và Tôn Giáo Đối Chiếu. Ngoài ra tác giả còn viết vào khoảng 50 thiên khảo luận về Văn Hoá, Triết Học, Y Học, Tôn Giáo đăng trên nhiều Nguyệt San tại Việt Nam (Văn Đàn, Minh Đức, Phương Đông, Gió Việt, Cổ Học Quảng Nam, Đại Học Huế, Văn Hoá Nguyệt San) và ở Hoa Kỳ (Vô Vi, Trung Hoa, Cao Đài Đại Đạo, Hành Trang, Bách Khoa Huyền Bí, Đất Nước Tôi, Hoa Sen, Y Tế, Y Tế Phổ Thông, vv…).

Các sách đã xuất bản tại Việt Nam:

- Khảo Luận & Phê Bình Học Thuyết Khổng Tử (1960)

- Lecomte Du Nouy & Học Thuyết Viễn Đích (1968)

- Khổng Học Tinh Hoa (1970)

- Những Tương Đồng Giữa Phật Giáo, Khổng Giáo, Thiên Chúa Giáo (1970)

- Chân Dung Khổng Tử (1973)

Các sách đã xuất bản tại Hoa Kỳ:

- Dịch Kinh Yếu Chỉ

- Vạn Vật Đồng Nhất Thể

- Tính Mệnh Khuê Chỉ

- Tinh Hoa Các Đạo Giáo

- Hướng Tinh Thần

- Trung Dung Tân Khảo

- Phật Học Chỉ Nam

- Tham Đồng Khế Trực Chỉ

Các nghiên cứu đã hoàn tất và sẽ xuất bản:

- Đạo Đức Kinh

- Lão Trang Giản Lược

- Huỳnh Đình Kinh

₪₪₪₪

Xin mời xem bản electronic của tập " Nhận Định Về Thiên Chúa Giáo"  

 

Trang BS Nguyễn Văn Thọ