Bản án chế độ thực dân Pháp

Nguyễn Ái Quốc / Imprékor

16-Jul-2018

Link: ... LICHSU/N/NAQ_BACD_TDP.php

Đăng bởi: thinhld

Ngày: Tháng Năm 05, 2011

Chuyên mục: Tác phẩm - Bản án chế độ thực dân Pháp

 

 

Bản án chế độ thực dân Pháp (tiếng Pháp: Le Procès de la colonisation française) là một tác phẩm chính luận do Hồ Chủ tịch viết bằng tiếng Pháp trong khoảng thời gian 1921 – 1925 và được xuất bản lần đầu tiên năm 1925 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục

 

- Chương 1: Thuế máu

- Chương 2: Việc đầu độc người bản xứ

- Chương 3: Các quan thống đốc

- Chương 4: Các quan cai trị

- Chương 5: Những nhà khai hoá

- Chương 6: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị

- Chương 7: Bóc lột người bản xứ

- Chương 8: Công lý

- Chương 9: Chính sách ngu dân

- Chương 10: Chủ nghĩa giáo hội

- Chương 11: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ

- Chương 12: Nô lệ thức tỉnh

- Phụ Lục: Gửi thanh niên Việt Nam

 

 

bản án chế độ

 

Trang Lịch Sử