http://sachhiem.net/EMAILS/emailL/Lythai5.php

05-Aug-2008

From: Ly Thai

To:  sachhiem@nventure.com
Date: Wednesday, September 16, 2009 9:09 PM
Subject: Re: Chu tất Tiến/Hội đồng Giám Mục

Ăn Cắp Cả Cái Sắc Không Của Nhà Phật !

Thưa quí vị,

Lại một vụ ăn cắp trắng trợn triết lý Á Đông nữa! Câu triết lý của đạo Phật sau đây đã bị L.M. Phan văn Lợi đóng dấu làm của riêng:

"Cuộc đời sắc sắc, không không

Trăm năm còn lại tấm lòng Từ Bi".

ông Chu Tất Tiến viết ở cuối thư bên dưới và ghi tên tác giả là (Linh Mục Phan văn Lợi).

 

Đạo Chúa không bao giờ có khái niệm "sắc không" như thế.  Đạo Chúa không có chỗ nào sắc không, và cũng không dùng chữ Từ Bi.

- Làm gì có chuyện "từ bi" cho được khi người đạo Chúa luôn luôn ở đầu môi: "Chúa thưởng, Chúa phạt" 

- Làm sao có chuyện "sắc không" cho được khi biết bao nhiêu lần Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt vận động giáo dân ra "cầu nguyện" phá sập cổng Tòa Khâm Sứ, bao nhiêu con chiên đập tường "cầu nguyện" đòi đất ở Thái Hà để đòi đất của Giáo Hội La Mã, và gần cả mấy trăm ngàn bổn đạo xuống đường "cầu nguyện" "đòi" cho được đất của Giáo Hội LM ở Tam Tòa?

- Làm sao có chuyện "sắc không" cho được khi Chúa đã mất công dựng nên mọi thứ trên đời, mất công nặn đất sét ra ông tổ loài người? Công việc lớn lao như thế mà để cho ông l.m. Nguyễn văn Lợi cho rằng chuyện "sắc không" sao được?

- Làm sao có chuyện "sắc không" cho được khi Chúa phải lo xuống trần cứu chuộc người để khỏi bị Chúa Cha phạt? Việc quan trọng như thế mà để cho ông L.M. Nguyễn văn Lợi cho rằng chuyện sắc không hay sao?

- Làm sao có chuyện "sắc không" cho được khi Chúa xưng là "Vua của các Vua". Chúa đầy quyền bính như thế mà không lo phục vụ cúi lạy Ngài, lại cho rằng chuyện sắc không ư ?

...và vân vân ...

Người công giáo luôn luôn đòi, luôn luôn chống, luôn luôn lấn, luôn luôn giành cả vật chất lẫn linh hồn con người, giành khi sống lẫn khi chết (có ai chưa biết về những điều này thì xin đọc các bài khác của các tác giả nghiên cứu trong website sachhiem.net). Đã có nhiều bài viết đã chứng minh với những bằng chứng không thể chạy chối vào đâu, xin miễn lập lại.

Do đó một linh mục nói ra hai câu đó mà không một lời nào minh xác rằng "Đó là triết lý của nhà Phật", "đó không phải là lời Chúa", là cầm nhầm triết lý đạo Phật, tức đạo văn của người khác.

Có quá lời không khi gọi hành động này là việc làm kém đạo đức, và thiếu nhân phẩm?

Lý Thái

 

Cùng đề tài:

- Ăn Cắp Cả Cái Sắc Không Của Nhà Phật ! (Lý Thái)

- Cướp đoạt trắng trợn triết lý Phật giáo (Cà Phê Tối)


(*) --- Original messge---


From: Bac Ky Di Cu
To: Bac Phong Vu
Sent: Wednesday, September 16, 2009 12:23 PM
Subject: Chu tất Tiến/Hội đồng Giám Mục

 

Kính thưa Hòa Thượng Thích Không Tánh và quý Thầy đáng kính trọng,

Con xin gửi lá thư này như một lời cám ơn trân trọng đến Giáo Hội Phật Giáo đã thể hiện lòng Từ Bi với những người Công Giáo chúng con đang bị nạn tai bởi một chế độ Phi Nhân, không còn mang tính người, khi trù dập các tín ngưỡng và những người dân chân yếu tay mềm, chỉ có một lòng tin vào Đấng Tối Cao.

Công đức Vô Lượng của quý vị lãnh đạo Phật Giáo nhất định sẽ được ghi chép trong Lịch Sử Việt Nam mãi mãi.

Cầu xin Phật Tổ gia hộ cho quý Thầy.

 

Kính thưa Cha Phan Văn Lợi,

Như đã thưa chuyện với Cha, con đã vinh dự được đọc lá thư của Cha trong hai buổi lễ Cấu Nguyện Hiệp Thông cho Tam Tòa và Thái Hà do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức. Xin gửi Cha lá thư của con viết gửi đến Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, mong được chuyển tới tay các vị đang đi nghỉ phép dài hạn...

Con cũng xin phép chuyển lá thư này đến những kẻ đang âm mưu chia rẽ tôn giáo, những kẻ mạo danh một tôn giáo này mà tấn công tôn giáo kia, mong họ tỉnh cơn mê Quá Tham, và Quá Sân Hận, để sống bình an lại, chờ ngày về với cát bụi vô thường.

"Cuộc đời sắc sắc, không không

Trăm năm còn lại tấm lòng Từ Bi". (Linh Mục Phan văn Lợi).

 

Kính,

Con: Chu Tất Tiến.

 


(*) Chú thích của sachhiem.net:

Email này của Chu Tất Tiến tuy đề gửi cho mình ông Bac Phong Vu, nhưng thật ra đã BCC phổ biến đi khắp mọi người mà các diễn đàn email ghi được địa chỉ. (Đã có ông Lê Trân trả lời bức thư này về mặt nội dung, nhưng sachhiem.net không tiện đăng ở đây vì không phải là đề tài của lá thư Lý Thái.)

 

Những bài về nạn trộm văn:

- Ăn cắp cả cái sắc không của nhà Phật" (L ýThái Xuân)

- Ông Ngô Đình Diệm Biết Làm Thơ? (Thanh Thanh)

- Trường Hợp «TỔ QUỐC ĂN NĂN» của Nguyễn Gia Kiểng (Lê Việt Thường)

 


Các Emails khác

Trang Tôn Giáo