●   Bản rời    

[VATICANOLOGY] Đến Ngô Đình Thục Mà Báo Chí Trong Nước Hiện Nay Còn Gọi Là “Đức”?

[VATICANOLOGY] Đến Ngô Đình Thục Mà Báo Chí Trong Nước

Hiện Nay Còn Gọi Là “Đức”?

Minh Thạnh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MinhThanh33ab.php

11-Mar-2024

Dùng thành tố “đức” ghép vào các chức danh tôn giáo gọi bề trên trong Chính quyền Vatican, các quan chức Chính quyền Vatican cấp thấp đến giáo dân thể hiện sự hạ mình, coi mình là “chiên” ngước nhìn lên bậc chăn chiên bề trên là các “đức”

 

Minh Thạnh giới thiệu bài đăng trên báo Thanh Niên

Từ “Tên Ngô Đình Thục”?

Chúng ta đều biết rằng trước đây, Chính quyền Vatican tại Việt Nam đã cùng với Pháp xâm lược Việt Nam, chống lại nền độc lập của Việt Nam, thù địch với dân tộc?

Đầu thế kỷ XX, Chính quyền Vatican mới bắt đầu có chức vụ giám mục. Trong số các giám mục, tổng giám mục của Chính quyền Vatican tại Việt Nam, nếu không kể Nguyễn Thái H. (vụ cá chết, mới đây), thì còn lại có ba linh mục đứng đầu các hoạt động chống cộng, chống lại nền độc lập thống nhất của dân tộc?

Ba giám mục (hoặc tổng giám mục) đó là:

- Giám mục Lê Hữu Từ: thành lập chỉ huy lực lượng vũ trang Phát Diệm, huy động giáo dân Vaticanese cầm súng trong tổ chức Chính quyền Vatican chống Việt Minh, chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gây nhiều tội ác?

- Tổng giám mục Ngô Đình Thục, anh ruột Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, người tham gia cùng với Ngô Đình Nhu xây dựng, triển khai giáo dục triết lý chống cộng Nhân vị, kích động tinh thần chống cộng ở miền Nam, đứng sau tội ác chống cộng của Ngô Đình Diệm và vụ đàn áp Phật giáo năm 1963.

- Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận, cháu ruột của Nguyễn Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, nhân vật chống cộng cực đoan, hàng đầu của Chính quyền Vatican miền Nam Việt Nam trước 1975, bị coi là có nợ máu với nhân dân, sau năm 1975 bị bắt giam 13 năm?

Trước đây, đặc biệt là những năm sau 30/4/1975, báo chí sách vở gọi ba giám mục trên bằng từ nhân xưng “tên”: “Tên Lê Hữu Từ”, “tên Ngô Đình Thục”…, như tên “Ngô Đình Diệm”, “tên Nguyễn Văn Thiệu”…?

Điện Cần Chánh - Huế

Đến “Đức Tổng Giám Mục”?

Bài “Kỳ duyên” phục hồi điện Cần Chánh: Ngôi điện quan trọng của triều Nguyễn thành phế tích”, tác giả Bùi Ngọc Long, đăng trên Báo Thanh Niên (xin phép không đưa đường dẫn do tuân thủ pháp luật) ngày 19/2/2024 có nội dung xin được tường thuật như sau: Theo tư liệu mới tìm thấy, năm 1963, Đức Tổng giám mục Giáo thụ Huế và Hội Bảo cổ Thần kinh Huế đã đề xuất lên Nha Tổng giám đốc Kiến thiết và Thiết kế đô thị trực thuộc Phủ Tổng thống chính quyền miền Nam một dự án tái thiết điện Cần Chánh. Nha Tổng giám đốc Kiến thiết và Thiết kế đô thị sau khi nhận được đề nghị từ Đức Tổng giám mục Giáo thụ Huế đã có công văn thượng khẩn, gửi Viện Khảo cổ học yêu cầu cung cấp họa đồ để làm cơ sở lập dự án tái thiết điện Cần Chánh. Dự án đã được trình lên Phủ Tổng thống và được hồi đáp đồng ý triển khai, tuy nhiên sau đó gặp một số trục trặc kỹ thuật nên đã không được triển khai (hết tường thuật).

Cụm danh từ riêng “Đức Tổng giám mục giáo thụ Huế” vào năm 1963 thể hiện trong bài báo được giới thiệu là Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế Ngô Đình Thục”?

Giáo dân Vaticanese khi gọi các quan chức Chính quyền Vatican như Đức Tổng giám mục, Đức Hồng y… thì phải tự xưng mình là “con”? Đối với giáo dân, tu sĩ và quan chức Chính quyền Vatican (cấp linh mục) dùng từ “đức” gọi bề trên, thì từ tương ứng người gọi tự xưng là con, dù không nói ra? “Đức”/con đi đôi với nhau? Linh mục, dù lớn tuổi hơn giám mục có thể hơn 20-30 tuổi đã dùng thành tố “đức” thì dứt khoát phải xưng “con”, ở vị trí “con”, dù có tự xưng ra miệng tiếng con hay không? Nên thành tố “đức” chỉ phù hợp trong nội bộ Chính quyền Vatican, quan chức từ cấp linh mục trở xuống giáo dân mới dùng?

Dùng thành tố “đức” ghép vào các chức danh tôn giáo gọi bề trên trong Chính quyền Vatican, các quan chức Chính quyền Vatican cấp thấp đến giáo dân thể hiện sự hạ mình, coi mình là “chiên” ngước nhìn lên bậc chăn chiên bề trên là các “đức”?

Các chức danh chính thức của quan chức cấp cao Chính quyền Vatican (đóng dấu ký tên trong các văn bản) đều không có thành tố “đức”? Trong tiếng Anh, tiếng Pháp cũng vậy, các quan chức Chính quyền Vatican cấp cao chỉ có chức danh chính thức, như “tổng giám mục”, “sứ thần”, “giám quản tông toà”, không có thành tố “đức”?

Biên tập viên, phóng viên báo chí ở Việt Nam đâu phải là “con” của các quan chức Chính quyền Vatican để gọi quan chức Chính quyền Vatican là “đức”?

Trong một bài viết trước đây, tôi đã phân tích báo chí dùng từ “đức” thêm vào chức danh các quan chức cấp cao Chính quyền Vatican trong khi đối với quan chức nhà nước trong và ngoài nước là thể hiện lệch lạc mối quan hệ (thí dụ viết Đức Hồng y Thủ tướng Chính quyền Vatican gặp Thủ tướng Ý chẳng hạn)?

Nay trong bài viết này xin chỉ ra đức tổng giám mục Ngô Đình Thục, trước đây báo chí sách vở, tài liệu gọi là “tên Ngô Đình Thục”, mà nay gọi thành Đức Tổng giám mục (Huế), chỉ có điều là chưa chua tên Ngô Đình Thục vào thôi?

Tình Trạng Thiểu Số Hoá Các Hệ Phái Phật Giáo Tại Việt Nam Là Nguyên Nhân?

Căn cứ số liệu nhà nước trong cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019, số người theo các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam đã giảm xuống còn khoảng 5% dân số, thành tôn giáo thiểu số và thực tế đang tiếp tục thiểu số hoá?

Trong khi đó Vatican trở thành tôn giáo đa số, có số người theo đứng đầu tại Việt Nam?

Điều này dẫn đến mối quan hệ của Chính quyền Vatican đối với cả xã hội diễn biến, chuyển hoá?

Một số cơ quan báo chí hàng đầu, kể cả báo Trung ương, khi gọi các quan chức Chính quyền Vatican, thì gọi theo các giáo dân Vatican gọi bề trên của họ, thêm thành tố “đức” trước các chức vụ, từ “đức hồng y”, xuống đến cả “đức giám quản”, “đức bề trên tổng quyền” (chức vụ có thể coi là dưới giám mục)?

Trong khi đó, trên truyền thông xã hội, quan chức các hệ phái Phật giáo tại Việt Nam có trường hợp bị gọi bằng tên đời, hàm nghĩa không coi là nhà tu hành, như trong vụ chùa Ba Vàng vừa qua?

Cho nên, có thể cảnh báo diễn biến, chuyển hoá trên báo chí chính thống, thuộc các cơ quan nhà nước, gọi Lê Hữu Từ, Ngô Đình Thục, Nguyễn Văn Thuận là các “đức”, phóng viên, biên tập viên, viên chức nhà nước thành con chiên giáo dân Vaticanese khi đề cập đến bề trên, mục tử (người chăn chiên)?

Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục Dự Tính Chiếm Đoạt Đại Nội Huế?

Đây là thông tin chưa được kiểm chứng? Do đó, chỉ nêu ra đây như một nghi vấn?

Trong một bài thuyết giảng, một quan chức tôn giáo có cho biết, năm 1963, Tổng giám mục Ngô Đình Thục vận động để được phong chức Hồng y? Một phần trong kế hoạch này là đặt Toà Hồng y tại Đại nội Huế, biến Đại nội Huế thành cơ sở đầu não của Chính quyền Vatican tại Việt Nam?

Quan chức tôn giáo này có lầm lỡ một phần: Chính quyền Vatican trên toàn thế giới không xây dựng “Toà hồng y”, chỉ có Toà Tổng Giám mục hay Toà Giám mục. Theo thông lệ, các hồng y thường được phong từ tổng giám mục, giám mục?

Ngô Đình Thục có chiếm đoạt đại nội Huế thì chỉ có thể làm Toà Tổng giám Tổng giáo phận Huế.

Trong lịch sử, Chính quyền Vatican tại Việt Nam đã chiếm đoạt một số chùa, làm nơi xây dựng nhà thờ.

Do đó, trong mục tiêu đưa Vatican thành quốc giáo của Việt Nam, thì đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, một chính quyền Công giáo trị, khả năng đưa cơ sở hành chính chế độ phong kiến trước đây thành cơ sở của Chính quyền Vatican là điều có thể. Nay lại có thông tin đăng báo Tổng giám mục Ngô Đình Thục đề xuất tổng thống Ngô Đình Diệm xây dựng lại Điền Cần Chánh?

Đọc bài báo được giới thiệu, chúng ta sẽ có ngay câu hỏi: Tại sao Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế lại có kiến nghị xây dựng lại Điện Cần Chánh, một kiến trúc di sản quốc gia, một cơ sở thể hiện quyền lực nhà nước Việt Nam?

Giám mục Ngô Đình Thục (thời Ngô Đình Diệm)

FACEBOOK MINH THẠNH THÔNG BÁO. THÔNG BÁO NÀY LÀ MỘT PHẦN NỘI DUNG BÀI VIẾT:

Facebook Minh Thạnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với nội dung các bình luận phản hồi, nội dung thể hiện ngoài bài viết dưới mọi hình thức: văn bản, âm thanh, ký tự, ký hiệu, hình ảnh, video và những hình thức tương tự khác gồm cả do bạn đọc gởi đến, hay do Facebook hiển thị từ trích dẫn nguồn trong bài.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với mọi hình thức đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết và những hình thức tương tự khác, dù trong những trường hợp không hạn chế những việc trên. Bạn đọc chịu trách nhiệm nếu sửa chữa, thay đổi nội dung, hình thức diễn đạt của bài viết khi đăng tải lại, khai thác, sử dụng, trích dẫn bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những suy đoán, rút ra kết luận, liên hệ chủ quan, riêng tư, tùy tiện, cá biệt và những hình thức tương tự khác không căn cứ chính xác vào nội dung ngôn từ bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng không được nói đến trong bài. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các câu trả lời đối với những câu hỏi được nêu ra trong bài viết.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, bình luận, dữ liệu, số liệu, tư liệu, trích dẫn nêu trong bài có tựa đề đặt dấu hỏi, hoặc nêu trong câu hỏi, hoặc kèm từ dùng để hỏi hoặc dưới dạng câu hỏi hoặc kèm những hình thức thể hiện nghi vấn khác. Những thông tin có dấu hỏi sau từ, sau cụm từ, cuối câu có thể là thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin tồn nghi, thông tin chưa được xác nhận, thông tin còn cần phải tìm hiểu thêm, nên không phải tin giả, cũng không phải là thông tin thật chắc chắn đúng.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những nội dung giả định, dùng từ “nếu” hoặc các từ, cụm từ khác thể hiện việc giả định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung sách, tư liệu được Facebook Minh Thạnh đề cập tới trong các bài giới thiệu sách, tư liệu. Nội dung sách và tư liệu gồm văn bản, file âm thanh, file hình ảnh, file video..., nhiều trường hợp là sách và tư liệu được giới thiệu với nội dung phê phán, do tác giả sách, tác giả tư liệu chịu trách nhiệm.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với việc bạn đọc sử dụng kiến thức, kỹ năng... được hướng dẫn trên Facebook Minh Thạnh vào các việc riêng, cụ thể của bạn đọc.

Facebook Minh Thạnh sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, nên nội dung câu hỏi giả định, giả thiết có thể được đặt với nội dung sai, nhằm kích thích tư duy phản biện ở bạn đọc. Do sử dụng phương pháp câu hỏi Socrate, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm đối với chính nội dung câu hỏi (có thể là câu hỏi nêu sai một cách cố ý theo phương pháp câu hỏi Socrate). Như vậy, các bài viết đăng trên Facebook Minh Thạnh không hề đưa ra quan điểm riêng của người viết, mà chỉ nêu những câu hỏi để người đọc tự hình thành quan điểm riêng cá nhân qua việc tự tìm câu trả lời cho bạn đọc.

Bài đăng trên Facebook Minh Thạnh là các bài nghiên cứu khoa học xã hội, do đó, có thể đưa ra những nhận định, quan điểm, kết luận mới, giả thuyết, dưới dạng câu hỏi nghi vấn, không chịu trách nhiệm khẳng định. Facebook Minh Thạnh sẵn sàng đăng các ý kiến phản biện của bạn đọc viết thành bài trong phần bài viết để khẳng định bản chất giả thuyết, tồn nghi, ngoài trách nhiệm khẳng định.

Hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với cách hiểu, cách lý giải từ, câu, đoạn văn có sử dụng các hình thức chuyển việc nhận thức nghĩa cho bạn đọc, không phải có nghĩa theo từ điển (thí dụ dùng dấu ngoặc kép (“), dùng dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn (?) hoặc dùng gạch nối giữa các từ, các cụm từ (-), dùng các từ “sáng tạo”, “tự làm phát sinh nghĩa cá biệt”... (như “phó hòa thượng”, “đỏ mắt”...), việc hiểu nghĩa là do riêng từng mỗi bạn đọc.

Trong tinh thần chặt chẽ trong việc tự biên tập, tự kiểm duyệt theo hướng tuân thủ những quan điểm của các quy định mới về an ninh mạng, Facebook Minh Thạnh hạn chế tối đa việc nêu các danh từ riêng cơ quan, tổ chức, cá nhân; hạn chế tối đa việc đưa đường dẫn, hạn chế tối đa việc đăng hình cá thể người, hạn chế tối đa việc đăng lại trực tiếp nội dung cần trích dẫn mà thay bằng tường thuật gián tiếp (không đòi hỏi tuyệt đối chính xác, hạn chế tối đa việc nêu chính xác tài liệu trích dẫn mà để bạn đọc tự tra cứu…).

Tác giả Minh Thạnh tự xác định là người không tôn giáo. Cho nên, bài đăng trên Facebook Minh Thạnh không phải là bài của người theo tôn giáo này viết về tôn giáo khác, mà là bài nghiên cứu tôn giáo của một người không tôn giáo cố gắng giữ sự khách quan, không phải viết từ điểm nhìn của một tôn giáo nào. Facebook Minh Thạnh không phục vụ cho lợi ích của tôn giáo nào, mà chỉ phục vụ lợi ích của dân tộc và cộng đồng xã hội.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh thể hiện các danh từ riêng nhưng không xác định danh từ riêng cụ thể bằng cách viết tắt bằng chữ cái đầu tiên, hoặc chữ cái bất kỳ là phù hợp với tập quán được các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam sử dụng (qua việc viết tắt danh từ riêng khi công bố các bản án).

Không chịu trách nhiệm liên hệ đến danh từ riêng mà bài viết dùng các ký tự mà luật pháp quy định không thể hiện tên người, tên đất như # (dấu thăng), * (dấu hoa thị), ... (dấu ba chấm), x (dấu nhân) ...

Không chịu trách nhiệm liên hệ đến những danh từ riêng mà sự kiện trong bài là việc thật, nhưng các danh từ riêng đã được thay đổi.

Các cụm từ như “giáo hội”, “giáo chủ”, “quan chức tôn giáo”, “tôn giáo trị sự”, “tôn giáo chủ tịch”... đề cập đến tôn giáo nói chung, không nói riêng một tôn giáo nào. Cách hiểu riêng liên hệ một tôn giáo nào đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng hình ảnh được công bố trên truyền thông đại chúng (internet), kết quả tìm kiếm của Google, Google thông báo hình ảnh có thể có bản quyền, không xác định rõ bản quyền có hay không, thì đối với hình ảnh đã đăng có bản quyền và có điều kiện đăng, xin vui lòng liên hệ riêng để chỉ đăng lại sau khi đã thỏa thuận. Tất cả hình ảnh được đăng trên Facebook Minh Thạnh đều chỉ có tính chất minh họa mà thôi. Nếu ảnh không có lời chú thích trong bài viết, ảnh không liên hệ nội dung bài viết. Hình ảnh luôn luôn được đăng bên ngoài bài viết.

Trường hợp Facebook Minh Thạnh đăng lại ảnh chụp các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, mà trên các trang được chụp toàn phần có nhiều hình ảnh, dẫn đến việc hiển thị các hình ảnh ngoài ý muốn, bất khả kháng thì đương nhiên Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm.

Cảnh báo có Facebook Minh Thạnh giả, dùng chân dung của tác giả Minh Thạnh.

Cảnh báo về trường hợp tấn công tin học vào Facebook Minh Thạnh làm biến động nội dung và kỹ thuật trình bày như đã xảy ra. Mong bạn đọc hỗ trợ bằng cách thông tin khi phát hiện những vấn đề bất thường, nhất là ở những bài viết cũ. Trường hợp có tấn công tin học, tác giả Minh Thạnh không chịu trách nhiệm về những biến động nội dung (gồm bài viết, hình ảnh, video, âm thanh...). Cá nhân, đơn vị tổ chức tấn công tin học chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Bài viết có thể có những lỗi chính tả khi đánh máy. Một số lỗi chính tả do đánh máy có thể làm lệch lạc ý nghĩa từ vựng, câu, đoạn văn ngoài ý muốn của tác giả. Sẽ rất cảm ơn nếu được bạn đọc giúp phát hiện, thông tin để kịp thời chỉnh sửa.

Trường hợp bạn đọc tự liên hệ, kết nối nội dung những bài viết riêng rẽ, tách rời trên Facebook Minh Thạnh thì đó là do nơi bạn đọc, Facebook Minh Thạnh không chịu trách nhiệm. Trên Facebook Minh Thạnh, các bài viết nếu không được đánh số thuộc về một loạt bài, thể hiện là những bài tiếp theo, thì dù có tựa đề như nhau, gần như nhau, giống nhau, tương tự, thì vẫn là những bài viết độc lập, cách riêng.

Đối với những bài Vatican học – Vaticanology, vì Vatican là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, có tư cách quốc gia quan sát viên tại Liên hiệp quốc, có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia, nên Vatican được đề cập trước hết và chủ yếu trong tư cách một nhà nước (Vatican state), có từ “chính quyền” trước danh từ riêng Vatican, nếu không có là do thiếu sót, đề nghị bạn đọc luôn luôn hiểu theo nghĩa chính quyền Vatican, tức là theo nghĩa một nhà nước. Nguyên thủ, các quan chức của Chính quyền Vatican đương nhiên được Facebook Minh Thạnh đề cập ở khía cạnh lãnh đạo, quan chức một bộ máy nhà nước xác định, khía cạnh các chính khách, công chức của một quốc gia, không phải trong tư cách những nhà tu hành tôn giáo.

Trong tiến trình nghiên cứu học thuật, trên Facebook Minh Thạnh, một số thuật ngữ được đề xuất. Các thuật ngữ không mang tính chất biểu cảm. Người đề xuất thuật ngữ không chịu trách nhiệm về những cảm nhận chủ quan về thuật ngữ nơi người đọc.

Hoan nghênh ý kiến phê bình, đóng góp, xây dựng từ bạn đọc, từ các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc sử dụng mạng internet và sẽ tích cực tự điều chỉnh, tự biên tập hoặc điều chỉnh biên tập lại theo đề xuất. Do Facebook Minh Thạnh có thể chỉ được người đăng bài kiểm tra theo chu kỳ tuần, mỗi tuần cập nhật một lần, nên nếu quý bạn đọc hoặc cơ quan chức năng về an ninh mạng phát hiện thấy đột xuất có những phản hồi mang nội dung không thích hợp trong phần bình luận, cần phải loại trừ, xóa bỏ lập tức, xin vui lòng điện thoại báo ngay theo số ghi ở cuối bài viết. Xin chân thành cảm ơn (Đã có trường hợp phát hiện chậm việc kẻ gian dùng Facebook Minh Thạnh giả, lấy ảnh chân dung tác giả Minh Thạnh đăng những lời phản hồi có nội dung tiêu cực, gian dối...)

Facebook Minh Thạnh có thể tạm ngưng hoạt động phần bình luận của bạn đọc trong những trường hợp cần thiết.

Thông báo này là một phần của nội dung bài viết, vì vậy TÁC GIẢ BÀI VIẾT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU PHÁT SINH VIỆC KHỞI KIỆN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TỐ GIÁC... đối với bài viết trong những trường hợp đã nêu ở trên.

Bài viết đến đây là hết.

Minh Thạnh

(vinasat1.132@gmail.com, 0915553610).

____________ COMMENTS ____________

Nguồn @cusiminhthanh ngày 28 thang 2, 2024