●   Bản rời    

Mai Đây, Xứ Việt!

Mai Đây, Xứ Việt!

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD10.php

10-Apr-2012

 

"Thượng Đế hỡi! tôi cúi đầu trả lại..."

Những hình hài đau khổ mấy lâu nay

Hai nghìn năm nhân loại muốn nói gì

Xin chớ để hận thù xưa sống dậy

 

Vườn Eden quả cây nào, ai hái

Lỡ một lần sao vướng mãi hôm nay?

Đất nước tôi mang lắm nỗi đọa đày

Can chi đến tuổi thơ trên xứ Việt?

 

Rừng Trường Sơn, biên thùy đau da diết

Với nghìn năm phương Bắc đánh liên miên!

Bằng trăm năm người Pháp? cũng ưu phiền!

Bao lâu nữa bình an lên xứ mẹ?

 

Tôi không muốn như ma Hời kể lể

Đèo Cù Mông cô Chiêm nữ xuôi về

Nghe Đồ Bàn, thành quách dưới sương mê

Đêm lặng gió, Chiêm vương không còn nữa.

 

Nếu là thế, Việt Nam không lần lữa !

Hết chiến tranh, xin giữ nét yên bình

Chào hận thù, chào tất cả u minh

Khi nó đã lăn dài hơn thế kỷ.

 

Bao nhiêu hử, bomb mìn từ Châu Mỹ

Và Âu Châu sang tận nửa tinh cầu

Trung Cộng từng hữu nghị luôn câu

Nay nó cũng chẳng cần tư cách ấy!

 

Nó gừm hằng nhiều năm, sang để "dạy"

Rằng Việt Nam đâu há dễ xem thường

Khổ một điều dân tôi mãi vấn vương

Thù hận cũ cứ đeo hoài, sẽ khổ.

 

Giặc ngoài biết, đấy là điều xấu hổ

Nhưng dân tôi, nuôi hận mãi muôn đời?

Hận thù nhà, hận cả núi sông ơi?!

Nghe khổ sở, nghèo nàn là khoái bụng?

 

Nếu chẳng thế sao kêu gào đa chủng

Chớ bang giao, ngưng du lịch nơi này (VN)

Có người thì mạ lị Việt Nam tôi

Thế giới bĩu, "quái thai" lên xứ mẹ?!

 

Từ mấy độ anh xa nhà có lẽ

Quên quê hương, quên hết cả đôi miền

Quên bầu trời khi trưởng dưỡng khôn lên

Bơ sữa thấm nên chẳng cần đất Việt?

 

Làm hì hục phải chăng ơi tha thiết

Kiếm cơm ăn nhà ở xứ quê người 

Những sang giàu xô loé mắt đôi mươi

Nhưng suýt mãn kiếp người sao nỡ phụ?

 

Việt Cộng kìa, Mác, Lê đem bỏ tủ

Những "chiến công" đã phỉ chí lâu rồi

Pháp đầu hàng, Mỹ rút, Việt Nam ôi

Chừ ném hết, chỉ chừa, đây: giống Việt.

 

Ừ, còn nữa, Vatican nay có biết

Đất nước tôi đã nếm đủ, dư thừa

Những hình hài bi lụy thuở năm xưa

Khi Pháp đến, vì do ai vậy hả?

 

Nếu mai đây, khi bang giao nghiệt ngã (1)

Nhớ cho rằng sĩ, thức, khác năm xưa

Không khom lưng, không tôi mọi đã vừa -

Kể từ lúc thứ 3 thiên niên kỷ!

 

Chẳng được thế, chả còn gì xứng hỷ (hợp với niềm vui)

Là văn minh, bình đẳng, với nhân quyền

Rằng lương tri, con cháu giống Rồng Tiên

Đâu nỡ để thói sơ hoang ngoái lại?

 

Trần Quang Diệu

trụ sở Liên Hiệp Quốc

Chú thích:

(1) không nghiệt ngã sao được? bởi đã đi ngược quan niệm thần học là không nên bắt tay cùng "quỉ đỏ"