Thư Gửi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

HY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh

nguồn: http://www.liendoanconggiao.org/news.asp?aid=1183

Gửi bài này cho bạn bè đăng ngày 01 tháng 2, 2008

 

Thứ Năm, 31.01.2008

Thư Gửi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

+ HY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh

Giuse Đặng Văn Kiếm
Thư Ký Văn Phòng Chủ Tịch

PHỦ QUỐC VỤ KHANH
Số 915/08/RS/FAX

Kính gửi:
Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội

Vatican, ngày 30 tháng Giêng năm 2008

Thưa Đức Cha,

Như Đức Cha có thể biết, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh hằng ân cần theo dõi sát sao những biến cố xẩy ra trong những ngày này tại Hà Nội, liên quan tới những mối căng thẳng vốn có từ lâu giữa Tổng Giáo Phận của Ngài và các cấp Chính Quyền địa phương về quyền sở hữu và sử dụng tòa nhà kế cận tòa Tổng Giám Mục, từng được dùng làm nơi cư ngụ cho phái đoàn Khâm Sứ Tòa Thánh tại Việt Nam nhiều năm trời.

Tôi hết sức thán phục lòng mộ mến sốt sắng và tình gắn bó sâu xa với Giáo Hội và Tòa Thánh của hàng ngàn tín hữu, ngày ngày họp nhau cầu nguyện trong hòa bình trước tòa nhà, đã trở thành biểu tượng này, để mong các cấp Chính Quyền dân sự lưu tâm đến những nhu cầu của cộng đồng Công giáo.

Nhưng, mặt khác, nếu cứ tiếp tục tụ họp như vậy có thể chỉ gây thêm lo âu, vì, như thường thấy trong các trường hợp tương tự, việc không kiểm soát được tình hình và biến những buổi tụ họp ấy thành bạo động trong lời nói cũng như hành động là một nguy cơ thực sự.

Vì thế, nhân danh Đức Thánh Cha, người thường xuyên được báo cáo về những diễn biến đang xẩy ra, tôi xin Đức Cha vui lòng can thiệp, để tránh được những hành động có thể gây mất trật tự chung và giúp tình hình trở lại bình thường. Nhờ đó, trong bầu khí lắng dịu hơn, việc đối thoại với các cấp Chính Quyền sẽ được nối lại, để tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề tế nhị này.

Tôi xin đoan chắc với Đức Cha rằng, về phần mình, Tòa Thánh, như vẫn làm từ trước tới nay, sẽ luôn truyền đạt những khát vọng chính đáng của người công giáo Việt Nam lên Chính Phủ của nước Ngài.

Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Đức Cha và trong tâm tình cầu nguyện gắn bó với Ngài, xin Đức Cha nhận nơi đây lòng chân thành và tận tụy của tôi.

+ Hồng Y Tarcisio Bertone

(Ký tên)

Quốc Vụ Khanh Tòa ThánhLETTER OF VATICAN SECRETARY OF STATE TO THE ARCHBISHOP OF HANOI

Vatican, January 30, 2008

His Excellency
Joseph Ngo Quang Kiet
Archbishop of Hanoi

Your Excellency,

As you probably know, the Secretary of State follows with a great attention and concern on the events of these last several days in Hanoi, related to the tensions which exist for a long time between your archdiocese and the public authorities in connection with the rights of ownership and usage of the building adjoining to the archdiocesan office, which for many years, accommodated the Apostolic Delegation in Vietnam.

I am filled with admiration before the feelings of earnest devotion and profound attachment to the Church and the Holy See shown by thousands of faithful who, day after day, gather peacefully to pray in front of this building, which has become a symbol, in order to request the responsible civic offices to take into account the needs of the Catholic community.

But on the other hand, the fact that such demonstrations continue, can only raise some concerns, because, as it often happens in similar cases, there exists a real danger that the situation can get out of control, and that it can degenerate into demonstrations of verbal or even physical violence.

This is why, in the name of the Holy Father, who is constantly informed of the evolution of the situation, I kindly request you to intervene, so that acts which could disrupt the public order be avoided, and that the situation comes back to normality. It will be thus possible, in a more serene climate, to resume the dialogue with the authorities, in order to find a fitting solution to this delicate problem.

I can assure you that the Holy See, for its part, as it has always done, will not fail to explain to the government of your country the legitimate aspirations of Vietnamese Catholics.

While thanking you for your collaboration and assuring you of my prayer, I ask your Excellency to accept the expression of my cordial and devoted sentiments.

+ Tarcisio Cardinal Bertone
Secretary of State of His Holiness

(translated from French by Anton-Phaolo)
 


Các bài cùng đề tài...

 

Trang Tôn Giáo