TÂM THƯ của BAN VẬN ĐỘNG

THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG PGVN TẠI HK

803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA. 92704, Tel.: (714) 571-0473

15 chữ ký của các Hòa Thượng

Gửi bài này cho bạn bè 17 tháng 3, 2008

 

LTS: Thư này gửi SH nhiều tuần sau sự kiện, đăng có tính cách lịch sử mà thôi.


 

Kính gửi :

- Chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đang hành đạo tại Hoa Kỳ,

- Chư thiện hữu tri thức và đồng hương Phật tử,

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Kính bạch chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý thiện hữu tri thức và đồng hương Phật tử,

Trong Đại Phẩm của Luật Tạng (Mahàvagga, Vinayapitaka), Đức Thích Tôn đã ân cần khuyến tấn chư vị Tỳ kheo : "Hãy lên đường, này các tỳ kheo, vì ích lợi cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì thương tưởng thế gian, vì lợi ích và an lạc cho chư thiên và nhân loại"

Vì sự lợi ích và an lạc cho chư thiên và nhân loại, mà đấng Đại Giác Thế Tôn đã một đời tận tụy, với ba y và bình bát, làm nhà hành khất du hóa khắp nơi trong lưu vực sông Hằng rộng lớn, cho đến ngày nhập diệt. Giáo pháp mà đức Thế Tôn tuyên dương dung hàm hương vị giác ngộ và giải thoát vi diệu. Thực nghiệm và truyền bá Chánh pháp ấy là con đường duy nhất để tận trừ khổ đau và kiến tạo hòa bình, an lạc cho mình và muôn loại chúng sinh. Yếu tính hòa bình và an lạc của Phật Giáo không những là chất liệu để chuyển hóa những bất an cho cộng đồng xã hội, mà còn là khả tính để hóa giải mọi mâu thuẫn và phân hóa trong chính tự thân của Đạo Phật.

Trên hai ngàn năm qua, hàng Trưởng tử Như Lai trong Tăng già Việt Nam cũng đã vì lợi ích và an lạc cho nhân quần xã hội mà nỗ lực không ngừng đối với sứ mệnh truyền trì Chánh pháp. Vận mệnh của Phật Giáo Việt Nam có khi mờ khi tỏ, nhưng lý tưởng cao cả tự giác giác tha thì muôn đời không phai nhạt trong tâm tư người con Phật Việt Nam. Lý tưởng đó một lần nữa đã được thắp sáng lên khi phong trào chấn hưng Phật Giáo Việt Nam khởi phát vào tiền bán thế kỷ 20, mà sự thành tựu là những phong trào học Phật, tu Phật nở rộ khắp cả ba miền Nam Trung Bắc và việc ra đời của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam vào năm 1951, nơi tập hợp của cả hàng ngũ xuất gia và tại gia để cùng nhau chung lo Phật sự : Phát triển nền Phật Giáo Việt Nam. Nhờ sức mạnh nội lực thanh tịnh hòa hợp của Tăng già và nỗ lực hộ trì Tam Bảo của Phật tử tại gia mà Phật Giáo Việt Nam về mặt đối nội: xây dựng những cơ sở văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội ; về mặt đối ngoại : góp phần vào công cuộc vận động cho quyền bình đẳng tôn giáo, xóa bỏ đạo dụ số 10 đầy bất công đối với Phật Giáo và mở ra vận hội mới cho nền thống nhất Phật Giáo Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được thành lập vào đầu năm 1964. Lời Mở đầu của Hiến Chương GHPGVNTN đã nêu cao chí nguyện mà năm xưa đức Phật đã khuyến tấn chư vị tỳ kheo :

"Công bố lý tưởng hòa bình của Giáo Lý Đức Phật, để phục vụ nhân loại và dân tộc."

Tuy nhiên, lý tưởng cao vời ấy đã không được thi thiết một cách trọn vẹn để mang lại lợi ích và an lạc rộng khắp cho dân tộc, vì ảnh hưởng của thời cuộc chính trị và đặc biệt trong suốt 33 năm qua, với chính sách đàn áp và can thiệp vào nội bộ Phật Giáo của đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam. Thảm trạng ấy đã dẫn đến sự suy kiệt trầm trọng nội lực thanh tịnh hòa hợp của Tăng già, sự phân hóa và giao động chánh tín của quần chúng Phật tử, và sự yếu kém trong công cuộc xây dựng và phát triển nền Phật Giáo cả nước !

Chính vì không chấp nhận chính sách đàn áp và can thiệp vào nội bộ Phật Giáo của chính quyền cộng sản Việt Nam mà Tăng, Ni đã cùng với hàng triệu đồng bào và Phật tử phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Suốt ba thập niên qua, Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam hải ngoại đã nỗ lực không ngừng để vừa tiếp tục thực hiện sứ mệnh hoằng pháp độ sinh nơi xứ người, vừa góp phần xứng đáng đối với cuộc vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và phục hoạt GHPGVNTN trong nước.

Chính trong chí nguyện ấy, khi nhận được Tâm Thư của Cố Đại lăo Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Viện Tăng Thống, vào tháng 9 năm 1991, kêu gọi chư Tăng, Ni và Phật tử hải ngoại phát huy bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng già và cùng nhau ngồi lại để phát triển Phật Giáo Việt Nam, Tăng, Ni và Phật tử tại Hoa Kỳ đã vận động thành lập GHPGVNTNHN-HK qua Đại Hội Thống Nhất Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 năm 1992.

Tiếc thay, trải qua hơn 15 năm hoạt động, GHPGVNTNHN-HK đã ngày càng đi vào con đường nhỏ hẹp và bế tắc, bởi vì sự hoen ố phẩm hạnh và âm mưu thao túng Giáo Hội của một vài cá nhân Tăng sĩ và cư sĩ. Để bảo vệ địa vị và thế lực của họ, một vài cá nhân Tăng sĩ và cư sĩ đó đă không từ những phương thức và thủ đoạn thế tục trong việc loại trừ tất cả những ai không tín nhiệm họ. Cao điểm của hành động thao túng và loại trừ của một vài cá nhân Tăng sĩ và cư sĩ đó chính là dựa vào uy tín của nhị vị Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ để cho ra đời Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo Chỉ số 9 vào giữa và cuối tháng 9 năm 2007.

Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 sau khi công bố đã dẫn đến nhiều hậu quả tai hại không những cho các GHPGVNTNHN tại các châu lục mà còn cho cả cộng đồng Phật Giáo Việt Nam hải ngoại ! Hậu quả nghiêm trọng và sẽ còn kéo dài trong tương lai chính là sự thế tục hóa con đường siêu thoát của Phật Pháp, là sự hoang mang, nghi ngờ và phân hóa trong nội bộ Phật Giáo, và sự lợi dụng tình hình bất ổn của Phật Giáo của những thành phần bất hảo để tiếp tục đánh phá Phật Giáo. Từ đây dẫn đến nhiều chướng duyên nguy hại cho công cuộc hoằng dương Chánh pháp và phát triển Phật Giáo Việt Nam hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nơi có sự hiện diện đông đảo nhất của Tăng, Ni và quần chúng Phật tử bên ngoài đất nước Việt Nam !

Nhằm lượng định những thảm nạn đang xảy ra cho GHPGVNTNHN-HK nói riêng và cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói chung, đồng thời mưu tìm giải pháp để ổn định nhân tâm quần chúng, củng cố tín tâm Phật tử và xây dựng đạo lực thanh tịnh hòa hợp Tăng già, theo yêu cầu của quá bán thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK, Hòa Thượng Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm đã triệu tập Đại Hội Bất Thường tại Chùa Phổ Đà và Chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, California, vào hai ngày 11 và 12 tháng 01 năm 2008. Trong Đại Hội Bất Thường này cũng đã có sự quang lâm và tham dự của nhiều chư Tăng, Ni và Phật tử tại vùng Little Saigon và phụ câ.n.

Qua đó, Đại Hội, gồm 80 Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, đã nhất tâm đồng thuận mở ra con đường lớn cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ bằng ý nguyện cung thỉnh chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và kính mời toàn thể cư sĩ Phật tử đang hành đạo và sinh hoạt trong các Giáo Hội, Giáo Phái, Hệ Phái, Tổ Chức Phật Giáo, Chùa Viện tại Hoa Kỳ cùng nhau ngồi lại trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp qua một Đại Hội Khoáng Đại toàn quốc để quyết định danh xưng chính thức, cơ cấu tổ chức và chương trình Phật sự nhằm hướng đến công cuộc phát triển toàn diện nền Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ qua các lãnh vực đào tạo Tăng, Ni, hướng dẫn Phật tử tu học, hoằng pháp, văn hóa, giáo dục và từ thiện xã hôi.

Đại Hội Bất Thường nói trên đã tạm thời lấy danh xưng là Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cho đến khi có Đại Hội Khoáng Đại chính thức quyết định. Đại Hội Khoáng Đại theo dự trù sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2008 tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Để tiến hành công cuộc vận động, Đại Hội Bất Thường đã đồng thuận mấy quyết định như sau :

1.- Cung thỉnh tất cả chư Tôn Đức Tăng, Ni và kính mời quý Phật tử hiện diện trong Đại Hội Bất Thường làm thành viên của Ban Vận Động ;

2.- Cung thỉnh chư Tôn Trưởng Lăo và chư Tôn Hòa Thượng hiện diện trong Đại Hội Bất Thường và tiếp tục cung thỉnh chư Tôn Trưởng Lão và chư Hòa Thượng đang hành đạo tại Hoa Kỳ vào Hội Đồng Chứng Minh cho Ban Vận Động;

3.- Thành lập Ban Điều Hợp với 33 thành viên gồm chư Tôn Đức Tăng, Ni và quư Phật Tử ;

4.- Ban Điều Hợp đã công cử một Ban Thường Vụ để đôn đốc Phật sự thường xuyên.

Vì sự trường tồn của Phật Pháp, vì lợi lạc cho thất chúng đệ tử Phật, vì sự phục hưng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi nhất tâm đê đầu đảnh lễ thỉnh cầu chư Tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni : Chống tích trượng thiền gia, gióng tiếng chuông Bi-Trí, đăng lâm pháp tịch, tuyên xướng pháp âm, hóa giải chướng duyên, phát triển công cuộc hoằng pháp của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi kiên thành thỉnh nguyện quý ngài hoan hỷ quang lâm chứng minh, hộ niệm và tác thành Phật sự cho Đại Hội Khoáng Đại của Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Từ mẫn cố, đại từ mẫn cố !

Chúng tôi xin trân trọng khuyến tấn chư thiện nam tín nữ Phật tử hăy vì tiền đồ của Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai cho lẽ sống, mà phát tâm bồ đề tán trợ về tinh thần lẫn vật chất cho Đại Hội Khoáng Đại của Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành tựu viên mãn.

Được vậy thì Chánh pháp từ đây sẽ thêm tỏa rạng, Đạo pháp từ đây sẽ thêm vững bền, bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng già từ đây càng sáng tỏ, thất chúng đệ tử Phật từ đây sẽ thêm ân triêm thắng phước !

Thành tâm nguyện cầu chư Phật hộ niệm cho chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Đồng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư thiện nam tín nữ Phật tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố để hộ trì Phật Pháp.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

 

Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

Đồng ký tên [15 Hòathượng]:

1-Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên,

2-Đại Lão Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn,

3-Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan,

4-Hòa Thượng Thích Trí Chơn,

5-Hòa Thượng Thích Nguyên Lai,

6-Hòa Thượng Thích Chơn Thành,

7-Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo,

8-Hòa Thượng Thích Thiện Hương,

9-Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa,

10-Hòa Thượng Thích Phước Thuận,

11-Hòa Thượng Thích Nguyên An,

12-Hòa Thượng Thích Nguyên Trí,

13-Hòa Thượng Thích Minh Tuyên,

14-Hòa Thượng Thích Pháp Tánh,

15-Hòa Thượng Thích Giác Chân.


Các bài cùng đề tài...

Trang Tôn Giáo