Thư Kính Gửi Các Cấp Lãnh Đạo Chính Quyền Việt Nam

Hòa Thượng Thích Thiện Tấn

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php

23 tháng 2, 2008


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Trị

Văn Phòng Ban Trị Sự

ÐT.053 871749

053 861704
Số: 36/ VP BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Quảng Trị, ngày 24 tháng 2 năm 2008

Kính gởi:

Cụ Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam

Cụ Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Cụ Nguyễn Phú Trọng chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Cụ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

 

Kính thưa Quý Ngài,

 

Căn cứ các tài liệu lịch sử, chùa Lá Vằng tỉnh Quảng trị bị tín đồ Thiên chúa giáo dựa vào thế lực thực dân chiếm rồi làm nhà thờ lên trên đó. Năm 2002 hai Thượng tọa Thích Chơn Tế và Thích Phước Châu đã đệ đơn khiếu nại đòi Hội đồng Giám Mục Việt Nam trả lại nhưng chưa được chính phủ can thiệp giải quyết. Nhà thờ Ðức Bà tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay nguyên trước đây là một ngôi chùa. Chùa Báo Thiên được xây cất từ năm 1057 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Ðến năm 1883 chính quyền thực dân chiếm rồi giao cho Giám mục Puginier. Thiên chúa giáo đã phá chùa rồi xây nhà thờ Lớn Hà Nội (như hiện nay) và tòa Khâm Sứ lên trên đó.

Giáo hội, Tăng Ni và tín đồ Phật Giáo Việt Nam luôn luôn đồng hành với dân tộc trong tất cả những nỗi thăng trầm của vận nước. Dù với tư cách là một Giáo Hội, một ban Trị Sự, một thành viên hay một tín đồ Phật Giáo, chúng tôi cảm thấy có bổn phận giữ gìn giang sơn và những di sản văn hóa mà tiền nhân để lại.

Nhằm khôi phục những cơ sở văn hóa của tiền nhân và tạo sự công bằng trong quá trình xây dựng một xã hội văn minh, một cuộc sống văn hóa để hội nhập với thế giới mà Việt Nam chúng ta là một thành viên chưa thường trực của Hội đồng Bảo an Liện hiệp quốc, chúng tôi kính đệ đơn nầy đến chính phủ và mong Quý Ngài can thiệp trả lại các ngôi chùa bị thực dân cướp phá rồi giao cho Thiên chúa giáo, đặc biệt là các ngôi chùa kể trên đã bị Thiên chúa giáo cưỡng chiếm rồi xây nhà thờ lên trên đó.

Ðồng thời, cũng xin chính phủ chính thức đề nghị Vatican và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam xin lỗi dân tộc và Phật Giáo Việt Nam về hành động cướp chùa để xây nhà thờ và tàn phá nhiều di sản văn hóa Việt Nam. Chính phủ nên cho phép chúng tôi tiến hành thủ tục đòi những thành phần cướp phá chùa để xây nhà thờ phải bồi thường xứng đáng để Phật Giáo có phương tiện tu tạo lại nguyên trạng những danh lam thắng cảnh ấy. Thiết nghĩ, đây cũng là một trong những nỗ lực chung của toàn dân đang khôi phục lại các cơ sở văn hóa nước nhà, nhất là chùa Báo Thiên trong quần thể văn hóa Thăng long.

Trân trọng kính chào Quý Vị lãnh đạo.

 

Kính thư,

Uỷ Viên HÐTSTƯ GHPGVN

Phó Trưởng Ban Thường Trực

GHPG Tỉnh Quảng Trị

Hòa Thượng Thích Thiện Tấn

▪ Bản sao kính gởi:

- Cụ Trương Tấn Sang: Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng

- Ban Tôn giáo chính phủ

- Các cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Trị

- Hội đồng Trị sự GHPGVN (VP I, VP II)

- Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước

- Lưu

 


Trang Tôn Giáo