Lá Thư của Trưởng Ban Văn Hóa PGVN

Sa Môn Thích Trung Hậu

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/BuiKha1.php

11 tháng 2, 2008

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ÐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11.2.2008

 

Kính gởi: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Ðồng kính gởi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Kính thưa quý ngài

 

Theo nhiều tài liệu lịch sử, chùa Báo Thiên là một trong Tứ đại khí (bốn di sản văn hóa lớn) của Phật Giáo, được xây cất từ năm 1057 dưới thời vua Lý Thánh Tông. Phật giáo Việt Nam, một tôn giáo luôn luôn đồng hành với dân tộc trong tất cả những thăng trầm của vận nước, dù với tư cách là một Giáo hội hay là một bộ phận lớn nhất của cộng đồng dân tộc, đã liên tục là sở hữu chủ của cơ sở nầy trong 825 năm cho đến năm 1883 khi bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm rồi giao cho Giám Mục Puginier sử dụng

 

Chùa Báo Thiên, một di sản văn hóa đồ sộ vào bậc nhất nước ta tọa lạc trên khu đất rộng vài ngàn mét vuông, đã bị đập phá rồi xây nhà thờ lớn Hà Nội và Tòa Khâm Sứ Vatican lên trên đó. Hai di sản của thực dân hiện nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội.

 

Nhằm khôi phục lại những cơ sở văn hóa của tiền nhân và tạo sự công bằng tối thiểu trong quá trình xây dựng một xã hội văn minh, một cuộc sống văn hóa để hội nhập với thế giới, chúng tôi kính đệ đơn nầy đến nhị vị và mong chính phủ sớm trả lại cơ sở chùa Báo Thiên tức là Tòa Khâm Sứ và nhà thờ Lớn Hà Nội hiện nay cho nguyên chủ là Phật giáo Việt Nam.

 

Ðồng thời, cũng xin chính phủ can thiệp để Vatican, Hội đồng Giám Mục Việt Nam và các cơ quan đã từng tiếm dụng cơ sở nầy phải bồi thường xứng đáng để Phật Giáo chúng tôi có phương tiện tu tạo lại ngôi chùa Báo Thiên nguyên trạng trong nỗ lực chung của nhân dân thủ  đô đang làm đẹp quần thể Văn hóa Thăng Long.

 

Trân trọng kính chào quý ngài

 

 

Kính thư,

 

Sa Môn Thích Trung Hậu,

Trưởng ban Văn hóa GHPGVN

 

 

Bản sao kính gởi:

 

- Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Hội đồng Giám mục Việt Nam

- Các cơ quan hữu trách

- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước

- Lưu

 

Trang Tôn Giáo