Ý kiến về những "Ý Kiến" trên BBC Vietnamese.com

sau bài "Phật giáo thắc mắc vụ Tòa Khâm sứ"

Minh Tú

01 tháng 3, 2008

 

Qua hai tháng nay, sau sự việc Tổng Kiệt phát động cái gọi là” Đòi” Tòa Khâm Sứ cũ- Tòa Đại Diện Đế Quốc Vatican tại VN trong thời thực dân Pháp đô hộ nước ta  - chúng ta đã đọc rất nhiều bài vỡ phân tích rõ ràng mang tính sử liệu về toà nhà nầy, những tài liệu mà tất cả những ai có chút ít sự suy nghĩ của một con người đích thực cũng không có thể phản bác được.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số Khuyển sinh, vì có lẽ đã lớn lên, được sự “giáo dục” của cha, ông của họ - Chúng tôi chỉ nói Cha, Ông của họ, vì tôi nghĩ cùng lắm như gia đình nhà họ Ngô Đình,  cũng bắt đầu từ Ông Ngô Đình Niệm, là ông Nội của Anh em Ngô Đình Diệm, là mới đào mồ tổ tiên gia tộc liện xuống cống rảnh mà chạy theo bè lủ thực dân đế quốc đội lớp Tôn giáo - tiếp tục sống cuộc sống rất ư là Khuyển sinh, nghĩa là chỉ biết “sủa” theo lệnh quan thầy Vatican của chúng, mà không cần phân biệt thế nào là phải, trái, thế nào là lợi ích cho Dân tộc, đất nước, điển hình nhất là vai trò của Tổng Kiệt vừa qua, ỏ đây tôi không nhắc lại, quý vị nên lên mạng sachhiem.net, giaodiemonline.com, dongduongthoibao.com...v/v... để đọc các tài liệu chính xác đó.

Tôi chỉ chia sẻ một vài ý kiến qua các bài của đám khuyển sinh viết lách một cách tráo trở, luận cứ chỉ đặt trên sự hiểu biết của kẻ viết thuê, chửi mướn cho Vatican thí dụ như những "Ý kiến" sau bài "Phật giáo thắc mắc vụ Tòa Khâm sứ " đăng trên BBC Vietnamese.com

(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080220_ghpgvnlettertopm.shtml)

(Những lời chia sẻ sau đây đã được gửi trực tiếp đến điện báo BBC Vietnamese, nhưng vì "không hạp ý" với Ban Biên Tập BBC nên đã bị loại ra khỏi mục "Ý Kiến bạn đọc".  Điều này cho thấy BBC Vietnamese đã thiếu tính cách vô tư của một cơ quan truyền thông.  Chúng tôi đề nghị BBC hãy bỏ đi mục Ý Kiến, hoặc sửa lại là mục "Lập Trường của BBC" mới đúng)

Ông Nguyễn Anh nào đó, tự xưng là Phật tử (?) mà luận cứ như bầy khuyển sinh không khác, Chắc là Phật tử giả hiệu hay là giao dịch nhiều với đám đó nên “gần mực thì đen” ? Ông N-A đã đọc ở đâu mà nói Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam “ Đòi “ lại cái Tòa Khâm sứ ? không lẽ trình độ hiểu tiếng Việt của ông cỏ đó thôi sao ? nầy, tôi chỉ xin trích lại câu văn của BBC Việt Nam .com “Với bức thư kể trên, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam nay đề nghị Thủ Tướng xem Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là một trong những thành phần chủ yếu để tham khảo trước khi có quyết định cụ thể liên hệ đến sự việc trên” ông N-A có đọc kỹ chưa ? nếu chưa thì hãy tỉnh táo mà đọc nhé ! Vấn đề kế tiếp Ông N-A cho rằng Giáo Hội Công Giáo (?) có giấy tờ đầy đủ... ...

 Ông muốn nói đến giấy tờ chủ quyền khu Tòa Khâm sứ đó ? Rất buồn cười và rất hồ đồ ! nếu cái ngài Tổng kiệt của ông mà có giấy tờ chứng minh hợp lý, hợp với giá trị lịch sử thì ông Tông Kiệt của ông đã rùm beng phổ biến cho đám bát nháo Hải ngoại khai thác tối đa rồi. Ông chi nghe cũng như hầu hết mọi người quan tâm đến vụ việc chỉ nghe ông Tổng Kiệt rêu rao vậy thôi chứ có thấy văn bản nào đâu, mà ông có biết cái trò ăn gian, nói dối là sở trường của các nhà thần học Ca tô La mã, ông có biết không ? Cần chứng minh không ? Đầy rẩy sách báo tại Hoa kỳ viết rõ ràng rồi, cố mà tìm đọc để mở mắt ông ơi ! hơn nữa nếu là có một văn bản nào đó để căn cứ vào đó mà Tổng Kiệt và đám văn nô cho là có quyền sở hữu cuộc đất đó thì tôi chỉ vắn tắt cho ông hiểu như thế nầy : Tất cả văn bản nào lập ra trước khi nước nhà được độc lập, thoát ra sự thống trị của thực dân Pháp và Dế Quốc Vatican, dù là mới được phân nửa, thì giá trị của văn bản đó chỉ là sự chia chác giữa lũ giặc Pháp và Đế quốc Vatican cướp nước ta rồi chia lại thưởng công cho bè lũ Việt gian làm thân khuyển sinh dâng đất nước cho lũ giặc.  Ông có thấy vết ô nhục nầy không mà còn lớn tiếng, rộng họng cho là có giấy tờ đầy đủ ??? tội nghiệp cho những kẻ có đầu giống người mà có óc của loài thú vật.

Ông còn đặt vấn đề là “mong các thầy suy nghĩ lại, đừng để người ta nói Phật Giáo VN không còn đồng hành với dân tộc nữa, mà đang đồng hành với ĐCSVN”.

Đọc đoạn văn trên đây tôi nghĩ là ông thấm nhuần các bài viết của lũ Văn nô hoài Ngô, ông hiểu được hai chử Đồng Hành không ?

Phật Giáo VN, từ khi có mặt tại VN, luôn luôn sát cánh cùng đại thể Dân tộc để bảo vệ giang sơn gấm vóc của dòng giống Lạc Việt, luôn chung lưng đấu cật với dân tộc, trong đó có người Phật tử, trong việc đánh đuổi giăc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi. 

Dù rằng Phật Giáo cũng đã nhờ vào một phần sự truyền thừa từ Trung Hoa, nhưng khi nào giặc phương Bắc – Tàu – xâm lăng nước ta thì Phật Giáo quyết tâm khuyến người Phật tử đánh trả chứ không hề kêu gọi Phật tử thần phục giăc ngoại xâm . Do đó trong chiều hướng bảo vệ đất nước, dân tộc, bất cứ một tổ chức nào, tập thể quần chúng nào có cùng tư tưởng trên thì đương nhiên Phật giáo đồng hành, dù với danh xưng nào.

Ông có nghiên cứu sử liệu về cuộc chiến VN từ khi giặc Pháp theo lời đề nghị của mấy tên cố đạo xâm lược nước ta không ? Tổ chức nào là cùng toàn dân đánh đuổi quân Xâm lươc Pháp-Vatican ? tổ chức nào chạy theo bọn xâm lươc tàn phá quê hương xứ sở ? Ông nên đọc những văn bản giá trị thật sự chứ không nên căn cứ vào các bài viết của bọn Việt gian, bọn Văn nô hoài Ngô cố tình bóp méo sự thật, phịa lịch sử để chạy tội bán nước của chúng.  Chúng là ai ? là đám Văn nô Hoài Ngô, đám Cần Lao Công Giáo, đám đươc hưởng ơn mưa móc của tên Đaị Việt Gian Ngô Đình Diệm,

Như vậy thì muốn Phật Giáo đồng hành, hay đồng hành với Phật Giáo chỉ cần một điều kiên duy nhất là phải biết bảo vệ tổ quốc Việt Nam, bảo vệ sự Độc lập và toàn vẹn lảnh thổ Việt Nam, chứ không cần đến danh xưng là gì, ngay cả các anh chị em Công Giáo, nếu chịu nhìn lại và từ bỏ đầu óc thần phục ngoại bang thì theo tôi nghĩ Phật Giáo vẫn đồng hành, dân tộc vẫn đồng hành.

Ý kiến của Ông /Bà HN nào đó cũng vậy. Ông H-N nầy đặt vấn đề  “sao Phật Giáo bấy lâu không đòi từ tay người Pháp cũng như từ chánh phủ VN... ...” đáng lẽ tôi không đề cập tới. Vì thấy câu hỏi quá ấu trĩ và ngu đần, nhưng Ông/bà H-N có viết “ Ai biết xin cho nghe với” nên tôi cũng thêm vài dòng cho ông/bà “Nghe” .

Đối với tên thưc dân Pháp thì mình chỉ có một việc phải làm là đập cho nó chạy ra khỏi đất nước mình, chứ sao lại thương lượng với chúng “Xin” từng cơ sở ? Việc xin từng cơ sở từ tay Thực Dân Pháp xin để dành cho Bọn Việt gian bán nước.

Phật Giáo nói riêng và dân tộc VN nói chung chỉ phải làm một công việc duy nhất là hậu thuẩn tối đa cho các lực lượng kháng chiến đấu tranh tống cổ bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi vì còn đất nước, còn dân tộc là còn tất cả, mất đất nước, mất dân tộc thì mất tất cả.  Có còn chăng chỉ còn bọn Việt gian vênh váo ôm đít thực dân để hưởng vài cái lợi rất ư là ô nhục. Ông/bà H-N có hiểu như vậy không ?

Thú thật, tôi cũng không muốn dùng từ nặng nề với các ông/bà đâu, nhưng mà sống tại Hoa Kỳ, tài liệu rất nhiều mà không chịu nghiên cứu để mở tầm mắt, định hướng lại để góp phần kiến tạo quê hương xứ sở mà cứ nghe theo cái đám văn nô hoài Ngô đám nô lệ Vatican, tiếc nuối một thời sống đầy uy quyền, giàu sang, dù rằng uy quyền đó, giàu sang đó là kết quả của sự mềm lưng, dẻo gối của bản thân nó và cha Ông nhà nó. Hãy mạnh dạng đứng lên để làm người, đừng tiếp tục làm loại khuyển sinh nữa. Mong lắm thay, và ngày đó, tôi nghĩ rằng, dân tôc VN hiếu hòa sẳn sàng nhận tất cả các Ông/bà như những người anh chị em thân thương.

 


Các bài viết cùng đề tài

 

Trang Tôn Giáo