Tội Nghiệp Giu-Se, Luật Chúa Thật Khó Theo!

The BBC

http://www.politics.ie/current-affairs/120766-poor-joseph-god-hard-act-follow.html

23 tháng 12, 2009

 

Một hàng chữ có tính cách bất kính trên một tấm biển ở trong một nhà thờ, có ý chống lại cái ấn tượng lâu đời về sự ra đời của Jesus Christ đã vang dội cả nước Tân Tây Lan.

 

Chỉ hơn năm giờ sau khi được dựng lên, tấm bảng vẽ phòng ngủ tinh quái này bị xóa đi. Tấm bảng gây tranh cãi này do nhà thờ Matthew St-in-the-City dựng lên vào khoảng 11:00 giờ sáng cho người ta thấy ông Joseph nhìn xuống chán nản và bà Mary có vẻ buồn rầu. Bên dưới (SH: thực ra hàng chú thích nằm ở trên) là hàng chữ chú thích: "Joseph thật tội nghiệp, luật Chúa thật khó mà theo." Nhà thờ nói rằng tấm bảng này được dựng nên để truyền cảm hứng cho người dân về những câu chuyện giáng sinh. Vị phụ tá giám mục của nhà thờ nói rằng tấm tranh vẽ phòng ngủ của gia đình nhà Chúa một cách tinh quái này đã tạo nên được sự ủng hộ cũng như chống đối với mức độ ngang ngửa nhau.” Phụ tá Giám-mục Glynn Cardy cho biết từ khi tin về cái bảng này được loan truyền ra công luận vào ngày hôm qua,  nhà thờ đã nhận được nhiều điện thư và điện thoại gọi đến.

 

 

Tấm bảng đã làm cho nhóm Family First nổi giận, đây là nhóm áp lực theo giá trị truyền thống. “Nhà thờ có thể có cuộc tranh luận về việc sinh con của Trinh nữ và ý nghĩa tinh thần của nó trong khuôn viên nhà thờ; nhưng để cho các con trẻ và gia đình của chúng đương đầu với khái niệm đó trên tấm bảng  dựng ngòai đường thì thật là vô trách nhiệm và không cần thiết." Ông Bob McCoskrie, giám đốc của Hội Family First toàn quốc, nói rằng Giáo Hội đã không nhận ra rằng những tấm bảng như vậy sẽ phơi bày ra công chúng gồm có cả các trẻ em và gia đình của các em cảm thấy họ bị sỉ nhục vì nội dung trong đó. Phát ngôn viên của Nhà Thờ là bà Lyndsay Freer nói rằng hình ảnh trong tấm bảng đó không thích hợp và bất kính.

Vị phụ tá giám mục nói rằng dụng ý của những người dựng tấm bảng này là châm biếm việc giải thích ý nghĩa câu chuyện giáng sinh.

 

 

Poor Joseph. God was a hard act to follow

An unholy row has broken out in New Zealand over a church billboard aimed at "challenging stereotypes" about the birth of Jesus Christ.

The mischievous biblical bedroom billboard was defaced just over five hours after it was erected. The controversial billboard, erected by St Matthew-in-the-City Church about 11am, shows Joseph looking down dejectedly and Mary looking sad. Underneath is a caption, "Poor Joseph. God is a hard act to follow." The church has said it erected the billboard to inspire people to talk about the Christmas story. The church's archdeacon said its mischievous biblical bedroom billboard had provoked support and disapproval in about equal measures. Archdeacon Glynn Cardy said the church had received emails and phone calls since it made the public aware of the billboard yesterday.

The billboard has already raised the wrath of the traditional values pressure group Family First. "The church can have its debate on the Virgin birth and its spiritual significance inside the church building, but to confront children and families with the concept as a street billboard is completely irresponsible and unnecessary," Family First national director Bob McCoskrie said. "The church has failed to recognise that public billboards are exposed to all of the public including children and families who may be offended by the material." Catholic Church spokeswoman Lyndsay Freer said the image was inappropriate and disrespectful.

The archdeacon said the plan behind the billboard was to lampoon the literal interpretation of the Christmas conception story.

The BBC

http://www.politics.ie/current-affairs/120766-poor-joseph-god-hard-act-follow.html

 

Trang Tôn Giáo