An Officer and a Gentleman:

General Vo Nguyen Giap as Military Man and Poet

Cecil B. Currey

nguồn: http://www.giaodiem.us/us-2006/12-06/x206-nvh-giap-currey-1.pdf

Gửi bài này cho bạn bè 12 tháng 11, 2007

 

Chi tiết cần đính chính theo thư của ông Nguyễn Hóa gửi cho sachhiem.net ngày 13 tháng 11, 2007:

"Bà Quang Thái - người vợ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là con gái Giáo sư Đặng Thái Mai. Người vợ thứ hai của Đại tướng là Đặng Thi Hà mới là con gái của Giáo sư. Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn với bà Đặng Thi Hà sau khi bà Quang Thái đã hy sinh."

Xem tiếp

Trang Sách Nước Ngoài