◄ ● ►

LTS: Một độc giả giới thiệu đến sachhiem.net trang tài liệu nghiên cứu khá chi tiết về "Ngô Đình Diệm", nhân vật lịch sử trong giai đoạn chia đôi Bắc Nam của nước Việt Nam từ năm 1954. Tòa soạn xin được giới thiệu lại cho các bạn đọc sachhiem.net công trình nghiên cứu này. Phần nội dung được nối thẳng vào website của tác giả. (SH)

nguồn http://lexuannhuan.tripod.com

Tài Liệu

NGÔ ĐÌNH DIỆM

MỤC LỤC

 • Lời Nói Đầu
 • Ông Ngô Đình Diệm Sinh Năm Nào?
 • Ông Ngô Đình Diệm Làm Quan Ở Đâu?
 • Ông Ngô Đình Diệm Về Nước Ngày Nào?
 • Ông Ngô Đình Diệm Đã Được Đề-Cập Như Thế Nào?
 • Ông Ngô Đình Diệm Cứu Dân Bắc-Việt Di-Cư
 • Ông Ngô Đình Diệm Đuổi Pháp Ra Khỏi Việt-Nam
 • Ông Ngô Đình Diệm Có Cần Tiền Không?
 • Ông Ngô Đình Diệm Không Phải Do Mỹ Đưa Lên
 • Ông Ngô Đình Diệm Có Làm Thơ?
 • Ông Ngô Đình Diệm Có Một Nữ Tình-Nhân
 • Ông Ngô Đình Diệm Có Một Đứa Con Trai?
 • Ông Ngô Đình Diệm Với Thời-Điểm 1960
 • Ông Ngô Đình Diệm Giải-Quyết Vấn-Đề Phật-Giáo
 • Ông Ngô Đình Diệm Có Biết Trước Về Biến-Cố 1-11-1963?
 • Ông Ngô Đình Diệm Trên Bia Miệng Của Người Đời
 • NGÔ ĐÌNH DIỆM: KẺ PHẢN-BỘI:

  - Phản-Bội Thiên-Chúa

  - Phản-Bội Cử-Tri

  - Phản-Bội Ân-Nhân

  - Phản-Bội Đồng-Minh

   

  MỘT SỐ ĐỀ-TÀI
  LIÊN-QUAN:

 • Ông Ngô Đình Khả, thân-sinh của ông Ngô Đình Diệm
 • Ông Cố-Vấn và bà Ngô Đình Nhu
 • Chủ-Nghĩa Nhân-Vị
 • Quốc-Sách "Ấp Chiến-Lược"
 • Đảng Cần Lao
 • Ông Cố Vấn Ngô Đình Cẩn
 • Tổng-Giám-Mục Ngô Đình Thục
 • Các Tướng bị Mỹ "thuê" làm Cách-Mạng lật Diệm
 • Ông Lâm Lễ Trinh và Ông Quách Tòng Đức
 • Ông Lâm Lễ Trinh với cuộc "Trưng Cầu Dân Ý"
 • "Tôi chết: Hãy trả thù cho tôi!"
 • v.v...

  LỜI CHÚ CUỐI

   

 •  Ông Ngô Đình Diệm Biết Làm Thơ?
 •  Lại "Chín Năm Bên Cạnh TT Ngô Đình Diệm"
 •  Ấp Chiến Lược
 •  Đảng Cần Lao
 • Johnson gọi Diệm là “Thằng nhãi”
 •  Ông Bà Ngô Đình Nhu Dưới Mắt Người Đời
 •  Đọc bài viết của Ông Tôn Thất Thiện về “Chính Đề Việt Nam”
 •  

  http://sachhiem.net/LICHSU/LEXNHUAN/LXN_main.php

   

  Những bài viết về Ngô Đình Diệm đăng trong sachhiem.net:

  http://sachhiem.net/...

  - Nếu bài dài hơn khuôn khổ, dùng chuột di chuyển thanh trượt (slider) ngay bên phải của khung bài

  - Nếu mục lục bên trái dài hơn, dùng chuột di chuyển thanh trượt (slider) bên phải ngoài cùng của trang này.


  Trang Lịch Sử