Bà Trần Lệ Xuân Xin Lỗi

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Chu Văn Trình

http://sachhiem.net/LICHSU/CHUVTR/BA NHU/BaNhuXinLoi.php

09-Jun-2024

LTS: Bà Nhu xin lỗi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mà không phải là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành lập sau 1975 không phải là Giáo hội bị chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp trước đó. Người ta có thể nhìn thấy ý đồ của bà Nhu cố tình nịnh bợ chế độ mới, mong muốn chế độ mới xóa bớt tội của nhà Ngô đối với dân miền Nam. Hành động chính trị này của bà thật là cao cường! (SH)

Thư xin lỗi của Bà Trần Lệ Xuân xuất hiện ngày 31/10/1996, chép lại bản tin của Tin Điện tại Đức.

Trước đó, năm 1995, ông Nguyễn văn Trung, một thành viên trong Hội Đồng Giám mục Việt nam cũng viết trong bản viết tay phổ biến qua các sách báo người Việt ở Mỹ có đoạn: "Hội đồng Giám mục Việt Nam nên lên tiếng xin lỗi Phật giáo, và các tôn giáo khác, giống như Công giáo và Tin lành Châu Âu đã làm trong khuôn khổ "đại kết".

Nhằm chạy tôi cướp 18 tỷ Dollars của Việt Nam do Vatican chủ động, bà Nhu đã chặn họng dư luận rằng bà "không hề biển thủ công quỹ quốc gia" xóa bản án công luận kết án gia đình Ngô Đình Diệm-Nhu đã ăn cắp 18 tỷ dollars gửi dâng cúng cho giáo triều Vatican. Nhân chứng cuối cùng là ông Trần Đình Trường mang 2 tỷ dollars trên đường sang Vatican khi chế dộ Diệm đỏ, ông này đã ở luôn New York, mở một khách sạn cho thuê.

Việc bà Nhu thanh minh có mục đích: vụ đánh cắp 18 tỷ dollars không có tên bà trong đó - nghĩa là thủ phạm chính là Giáo hội Gia tô chủ động. Sự thật, bà Trần Lệ Xuân vẫn che giấu tài sản khổn gloof của bà có bằng cách khác, khi chế độ VNCH Đệ nhất còn sống.

 

Chú thích: Tài liệu cho các con số ghi ở đầu trang 10 ở trên là từ quyển "Viet Nam Why Did We Go?" của tác giả Avro Manhattan.


 

Đón đọc:

 

Chu Văn Trình

Nguồn tác giả gửi bản chụp

Trang Thời Sự