Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình

http://cuongde.netfirms.com/SU_VietNamThienSuTruyenHinh.htm

Cựu Học Sinh Cường Để Qui Nhơn

Gửi bài này cho bạn bè 09 tháng 4, 2008

 

Đây là những bộ phim Lịch Sử Việt Nam đã chiếu trên truyền hình và đang online trên mạng YouTube. Chúng tôi xin giới thiệu để các bạn chưa xem có thể xem bất cứ lúc nào mình muốn. Các đoạn phim này chỉ cho ta màn hình nhỏ, nếu muốn xem toàn màn hình, thì các bạn hãy bấm vào nút dưới cùng bên phải (Xem mũi tên dưới góc bên phải trong hình tượng trưng dưới đây)

(bấm vào phím F11 nếu muốn xem lớn hơn nữa, và
- bấm phím F11 lần nữa để trở lại bình thường thì )

Đường truyền Internet tại Việt Nam bị chậm nên có tình trạng bị đứng hình, các bạn kiên nhẫn chờ cho nó tải xong rồi xem Replay; sẽ thấy liên tục.

 

Bonjour Vietnam

Declassified: Viet Cong

Dien Bien Phu

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 1)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 2)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 3)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 4)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 5)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 6)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 7)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 8)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 9)

The Viet Nam War - Điện Biên Phủ (phần 10)

VIỆT NAM: CHIẾN TRANH MƯỜI NGÀN NGÀY
(Viet Nam the ten thousand day war)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 1)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 2)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 3)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 4)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 5)

10K day war (Điện Biên Phủ - phần 6)

Chiến thắng Điện Biên Phủ
 

Stetson Kennedy Documentary

JFK assassination Edward Lansdale

CIA Agents killed Robert Kennedy -- Part 1

CIA Agents killed Robert Kennedy -- Part 2

Viet Nam 10K day war - p1 (Người Mỹ đến VN)

Hearts and Minds Documentary: Prostitution Depiction

BOOM-BOOM, CHOP-CHOP: R&R During The Vietnam War

Viet Nam 10K day war - p2 (Quân Mỹ trực tiếp chiến đấu)

Viet Nam 10K day war - p3 (Chiến tranh hủy diệt)

Viet Nam 10K day war - p4 (Tìm diệt thường dân)
 

Bien Hoa Air Base: 1964-1969

Phan Rang Air Base, 1965-1970

Phu Cat Air Base, 1966-1968

Vietnam War - Operation Baker 1967

Da Nang Air Base: Scenes From 1965-1970

B-57 Canberra: From Production To The Vietnam War

Danang 1967 Vietnam F-4 phantom

Bien Hoa Air Base Vietnam May 16 1965 Conflagration / Fire

Attack On Tuy Hoa Air Base In 1968

B-52 At Utapao Air Base Thailand During The Vietnam War

B-52 Bombing Footage Vietnam War

Vietnam: American Holocaust - Bombing Vietnam

BOMB OF NAPALMNAPALM EFFECT

Khe Sanh Combat Base, The Sequel

Vietnam Khe Sanh

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part1

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part2

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part3

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part4

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part5

1968 Tet Mau Than - Khe Sanh (Who was defeated) - part6

 

Tet Offensive

Tet Offensive 2

Vietnam Battle for Hue

Marines In Fallujah 2004 and Hue 1968

After Tet Mau Than 1968

Battle For Dak To (Dakto) & HILL 875 173rd Airborne

 

Dear America: Vietnam

Dear America: Vietnam 2

 

Vietnam The End 1Vietnam The End 2

Viet Nam 10K day war - p5 (Chống chiến tranh)

AFT History Video: Vietnam Divides AFT

 

Viet Nam 10K day war - p6 (Tổ chức chiến đấu)

Viet Nam 10K day war - p7 (B-52 diệt chủng)

Viet Nam 10K day war - p8 (Cuốn cờ cút thôi: "Code Two")

 

B-52 Bomber Crashes before the Air Show

Military airplane, B-52, crashes

B52 RC Takeoff and Crash

B-52 Lake in Hanoi

B-52 Crash site Hanoi

 

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P2

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P3

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P4

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P5

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P6

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P7

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P8

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P9

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P10

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P11

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P12

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P13

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P14

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P15

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P16

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P17

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P18

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P19

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P20

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P21

The Viet Nam War - Dai Thang Mua Xuan - P22

 

Viet Nam's Independence - Victory in Viet Nam

Thousands of Days 1957-75 War and History

BonJour Vietnam - Truman State University


Vietnam war history - 1 of 4

Vietnam war history - 2 of 4

Vietnam war history - 3 of 4

Vietnam war history - 4 of 4The Vietnam War - part1

The Vietnam War - part2

The Vietnam War - part3

The Vietnam War - part4

The Vietnam War - part5
 

Vietnam 1955 - 1989 part 1/6

Vietnam 1955 - 1989 part 2/6

Vietnam 1955 - 1989 part 3/6

Vietnam 1955 - 1989 part 4/6

Vietnam 1955 - 1989 part 5/6

Vietnam 1955 - 1989 part 6/6

 

CHIẾN TRANH VN: NHỮNG HÌNH ẢNH CHƯA ĐƯỢC BIẾT

The Viet Nam War - Unknown Images - P1

The Viet Nam War - Unknown Images - P2

The Viet Nam War - Unknown Images - P3

The Viet Nam War - Unknown Images - P4

The Viet Nam War - Unknown Images - P5

The Viet Nam War - Unknown Images - P6

The Viet Nam War - Unknown Images - P7

The Viet Nam War - Unknown Images - P8

The Viet Nam War - Unknown Images - P9

The Viet Nam War - Unknown Images - P10

The Viet Nam War - Unknown Images - P11

The Viet Nam War - Unknown Images - P12

The Viet Nam War - Unknown Images - P13

The Viet Nam War - Unknown Images - P14


Secret Wars Preview 1

Secret Wars Preview 2

Secret Wars Preview 3

 

Vàng Pao và Chiến tranh bí mật ở Đông Dương

Vàng Pao- một "quái thai lịch sử"

Vàng Pao - một kẻ phản trắc

“Phần thưởng” cho sự phản bội của Vàng Pao

 

Laos civil war #1

Laos Civil War #2

The Secret War In Laos - by Laovideos.com

Secrets of The CIA Laos 1962 (BUÔN MA TUÝ)

The Politics of Heroin in Southeast Asia

Laos and Cambodia, Civil unrest and war

CIA Cambodia 1970

Secret Bombing Of Cambodia (Khmer, Kampuchea)


Secrets of War: Vietnam Special Operations pt1

Secrets of War: Vietnam Special Operations pt2

Secrets of War: Vietnam Special Operations pt3

Secrets of War: Vietnam Special Operations pt4

Secrets of War: Vietnam Special Operations pt5

Secrets of War: Vietnam Special Operations pt6


Vietnam - Hidden in Plain Sight 1/5

Vietnam - Hidden in Plain Sight 2/5

Vietnam - Hidden in Plain Sight 3/5

Vietnam - Hidden in Plain Sight 4/5

Vietnam - Hidden in Plain Sight 5/5


CIA and the Vietnam War Declassified Part 1

CIA and the Vietnam War Declassified Part 2

CIA and the Vietnam War Declassified Part 4

CIA and the Vietnam War Declassified Part 5

CIA and the Vietnam War Declassified Part 6

 


MUSIC:

Bonjour Vietnam

A history of the Vietnam war

Rolling Stones - Paint it black (vietnam war)

The Courage and Struggle of the Vietnamese People

Vietnam War - History Project

History of Vietnam: My Lai Massacre

My lai massacre in pictures - timeline of death

My lai Vietnam Massacre Trailer

My lai Vietnam Massacre Trailer 2

REAL Vietnam Footage

The Vietnam War

Vietnam War

Vietnam War through The Things They Carried

The Vietnam War - Gimme Shelter

Vietnam - War Pigs

Vietnam War Film

Vietnam war tragedy

Vietnam war Montage

Vietnam War Music Video to "Gimme Shelter"

Vietnam War - The Impact of Media

Vietnam War footage

Drop The Bombshell (Vietnam War Village) by MOSCHAMENSCH

Battlefield Vietnam Trailer #1 - Fortunate Son

The secret War- Voice of Sorrow

Bonjour Vietnam

 

 

Trang Lịch Sử