Friday, January 18, 2008 6:14:39 PM

From:

Nguyễn Trí Cảm

Subject:

ý kien doc gia

Tôi hình dung thôi nếu Nhà nước Việt Nam đáp ứng mọi yêu sách “đòi trả lại đất ” của đám Thiên Chúa giáo.. nghĩa là, theo họ là hàng ngàn cơ sở khắp đất nước (do có công hợp tác với thực dân Pháp ngày xưa ban cho hoặc dựa vào thế lực thực dân mà cướp đất), thì đất nước này “ra ngõ là gặp nhà thờ” ngay!. Chưa kể ngày nay “tấc đất là tấc vàng” họ chỉ cần bán vài mươi lô đất thôi, cọng với sự hỗ trợ của bộ truyền giáo Vatican và mấy ông Nghị Mỹ..thì với nguồn tài chính này, công cuộc kiếm linh hồn cho Chúa ở VN, nhất là ở khu vực Tây nguyên hay Tây Bắc chắc làm ăn phát đạt lắm!

 Sáu Gò Vấp


Các Emails khác