Sunday, February 17, 2008 5:39:34 AM

From:

Nguyen Thang  

Subject:

Kính gửi Ban biên tập Sachhiem.net

Kính gửi Ban biên tập Sachhiem.net,

           

            Vụ tòa Khâm Sứ gần đây tôi đồng tình với thái độ và nhiều bài viết của các tác giả trên trang nhà cũng như bên giaodiemonline, chuyenluan…Tuy nhiên, đâu đó về mặt lý lẽ, nguồn gốc với tư cách là độc giả tôi thấy đôi chỗ còn chưa được rõ ràng lắm. Hơn nữa bên talawas mới đây có một bài viết “nghiên cứu” về vấn đề này mặt dù về lời lẽ không lấy gì làm thiện chí. Tôi cũng có đọc bài báo của tác giả Lê Xuân Vịnh nhưng ông cũng đã tránh nhắc đến một vài chi tiết nhạy cảm. Vậy làm sao để độc giả có thể tiếp cận một cách chính xác, khách quan thực hư vấn đề này? Tôi cũng hi vọng vấn đề tranh cãi mau sớm chấm dứt để những người muốn “của Cesar thì trả lại Cesar” không phải trong tâm trạng mơ hồ nữa để biện minh cho một hành động trong xâu chuỗi diễn tiến hành động của mình (như tác giả Thiên Lôi đã nói đến)

 

            Cám ơn và gửi lời chúc mừng năm mới đến quí bác, các anh chị trong BBT Sachhiem.net

 


Các Emails khác