Sunday, August 31, 2008 8:35:42 AM

From:

Lê Đức Duy

Subject:

Xin mạn phép có ý kiến về lời dịch

Kính gởi các anh chị sachhiem.net
đúng tên tôi là Lê đức Duy, hiện ở Berlin -BRD . Các bài mà các anh chị thấy hợp, và muốn sửa chửa cho đúng hơn thì cứ tự nhiên .Bởi lúc viết tôi cứ viết ào 5 -10 phút, không để ý đến văn phong và cấu trúc câu từ .sau đó cũng ít khi xem lại để chỉnh sửa, vì thời gian mưu sinh mất khá nhiều .Nếu khi nào có tình hình mới trên các trang mạng là viết bài mới .chính bởi vậy mới  còn có nhiều kiếm khuyết.Các anh chị đừng ngại cứ sửa mà xử dụng .vì quan điểm của tôi, càng phổ biến nhiều các bài vạch mặt bọn dân chủ dỏm, nấp dưới các mĩ từ như tự do dân chủ, hay tôn giáo để phá tình đoàn kết dân tộc, trong lúc nước nhà cần thời gian để kiến quốc, thì trách nhiệm công dân, dù ở trong hay ở ngoài, nếu không làm được cái gì thì cũng muốn góp những lời chân thực, đả phá bọn phá nước, dù chúng núp dưới mọi hình thức nào .
Để tôi soạn lại hnàg trăm bài thơ khác gởi tới các anh,
 
kính
 
Lê đức Duy

Các Emails khác