Tuesday, February 26, 2008 6:41:30 PM

From:

Do Chin

Subject:

Chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp và tay sai phá đi xây Nhà thờ Lớn

Hin nay Công-Giáo VN đang ra sức vận động các Đài ngại-quốc như VOA, RFA, RFI, BBC phát thanh lại các bài phỏng-vấn của họ với các Linh-Mục VN về lịch-sử chùa Báo-Thiên, tháp Báo-Thiên.

Dĩ nhiên, họ cho rằng tháp Báo-Thiên đã sập và miếng đất đó là "vô chủ."

Ho gọi giám-mục thực-Dân Puginier là Đức-Cha Puginier một cách hết sức "tôn kính & sợ sệt". Đức-Cha của họ đã được giáo-gian Nguyễn-Hữu-Độ giao cho miếng đất  "vô chủ" này để xây dựng Nhà-Thờ-Lớn và Tòa-Khâm như hiện nay. Các Đài đã lơ đi tất cả các bài viết của những người Việt trong nước và hải ngoại về sự thật Lịch-sử chùa Báo-Thiên và tháp Báo-Thiên. Đôi khi họ cũng "giả vờ" đưa lên một vàai bài viết "vô thưởng, vô phạt" về Lịch-sử chùa Báo-Thiên và tháp Báo-Thiên để gọi là bài viết "đối kháng" của các Phật-Tử trong nước một cách yếu ớt chiếu lệ.

Tất cả Phật-Tử và người Việt yêu Tổ-Quốc, tôn trọng sự thật Lịch-Sử, tôn trọng Văn-Hóa của Tiền-Nhân để lại, con cháu của Tiền-Nhân có bổn phận phải bảo tồn, gìn giữ. Vậy chúng ta phải một lòng quyết tâm đòi hỏi chính-quyền VN phải đưa sự-kiện Lịch-sử chùa Báo-Thiên bị bọn Việt-Gian Công-Giáo toa rập với Thực-Dân Pháp phá Chùa chiếm đất , lấy cắp "vật liệu" Chùa để xây Nhà-Thờ Thiên-Chúa-Giáo. Trân trọng xin thỉnh mời tất cả các nhà Sử-Học, các nhà Khảo-Cổ VN tham gia để làm sáng tỏ Lịch-Sử. Tất cả chúng ta phải quyết tâm, nếu không, chúng ta sẽ "có tội" với Tiền-Nhân và Lịch-sử Dân-Tộc. Mọi đóng góp "tiền bạc" cho Luật-Sư nếu có, thì xin quí-vị cứ lên tiếng, Phật-Tử khắp nơi sẽ hoan hỉ đóng góp. Trân trọng.

 

Do-Chin.

 

 


Các Emails khác