Monday, December 24, 2007 8:36:46 PM.

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

THÙ TRONG, GIẶC NGOÀI

Trong lúc giặc ngoài TQ đang xâm chiếm các hải đảo ngoài khơi của Việt Nam, ta chưa có kế sách đối phó, thì thù trong lại hoành hành :

Theo tin tức báo chí của Gia-Tô nước ngoài loan tải "5.000 giáo dân Hà-Nội diễn hành đòi CSVN trả đất". Giáo dân và Hội đồng Giám mục đã vịn cớ rằng "Đất ấy của Tòa Khâm Sứ Vattican đã bị chiếm từ lâu" ?

Đất trên toàn cõi nước Việt thuộc chủ quyền Việt Nam. Đất ở đâu Vatican có được ? Nếu không phải là thực dân Pháp ban bố cho ?

Việt Nam không đòi lại đất ở trên toàn nước Việt mà Vatican và nhà thờ, nhà chung, chủng viện .... đang tọa lạc. (Phật giáo đang đòi lại đất của chùa Lá Vàng ở Quảng Trị mà thực dân Pháp chiếm rồi giao cho Gia-Tô xây nhà thờ trên đó và bây giờ gọi là nhà thờ La-Vang) là may lắm rồi. Giờ còn bày đặt "đòi lại đất". Vì chính sách đại-đoàn-kết của Hồ chủ tịch nêu ra nên chính phủ đã không đả động đến.

Đúng là đạo quân thứ 5, chỉ chờ nước nhà có chuyện lộn xộn mà ra tay, và thù trong là đấy !

 


Các Emails khác