Saturday, January 19, 2008 10:16:46 AM ...

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Re: Tâm thư gửi Đồng bào Công giáo đang “cầu nguyện” ...

Một cách công bằng nhất, quý vị Phật tử hãy quy tụ về nơi gọi là "toà khâm sứ" để cầu nguyện, yêu cầu trả lại nguyên trạng Chùa Báo Thiên cho dân tộc VN, yêu cầu nơi đây phải là ngôi Chùa đúng như lịch sử của nó.

 

Bọn phản quốc phải trả lại cho dân tộc Việt Nam những gì mà đế quốc thực dân đã cưỡng đoạt của quốc gia dân tộc VN.

 

CPT

 


Các Emails khác