Sunday, February 10, 2008 3:58:35 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

Cato = Chí phèo

-Xem TV thấy bên Trung Đông mỗi lần 1 thành viên Hồi giáo cực đoan biểu tình mà bị cảnh sát bắn chết liền được cả nhóm khiêng xác chết đó đi diểu hành, ăn vạ.

 

-Ở VN, thỉnh thoảng có 1 vụ tai nạn giao thông chết người mà không được bên kia bồi thường như mong muốn gia đình người chết cũng khiêng xác đi ăn vạ.

 

-Vừa qua, ở Hà Nội, đám chủ chăn và chiên chóc nhà thờ Catô muốn tái ăn cướp đất đai của dân tộc VN, khi không được như mong muốn cũng khiêng thập tự ác có gắn xác Jesus và khiêng cả tượng của bà Marie đi ăn vạ.

 

Cả 3 việc ăn vạ trên còn tệ hơn cách ăn vạ của Chí Phèo.

Thôi thì ta tạm nói rằng cái đạo Catô là đạo Chí Phèo vậy

  


Các Emails khác