Wednesday, January 30, 2008 11:37:14 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

42 phố nhà chung là của PGVN

Thời gian qua, một bầy cừu đã bị Chúa Vatican lùa ra ăn dầm ở dề ở 42 phố Nhà chung để thực hiện âm mưu tái ăn cướp đất đai của dân tộc VN.

Như mọi người cũng đã biết, khu đất này có gốc tích là một ngôi Chùa của PGVN đã bị liên minh xâm lược Pháp - Vatican cướp phá để xây dựng cái gọi là Nhà thờ để lôi chúa tây qua ngự ở trong đó. Sau khi quân xâm lược thất trận bỏ chạy về trời tây, VN đã lấy lại và sử dụng vào mục đích dân sinh và hiện tại là Phòng Văn Hoá Thể Thao Quận Hoàn Kiếm..

Vậy, đất đai của dân tộc VN đã được sử dụng đúng mục đích ích nước lợi dân. Nhưng vì sao mà bầy cừu đã bạo loạn vô cớ, đòi cướp đất để cống cho giặc tây? Vì họ quá ngu ngơ, không hiểu biết lịch sử, bị Roma Vatican lừa như bọn nó đã lừa cả thế giới trong mấy chục thế kỷ qua, thậm chí bọn nó đã lừa cả tổ tiên Jesus, đổ tội giết jesus cho dân Do Thái, vác cái xác khô bị treo trên 2 khúc củi đem về bên Vatican buôn đi bán lại kiếm sống.

Nếu nói về đất đai mà Pháp - Vatican  đã cướp của dân tộc VN của PGVN thì không chỉ 42 Nhà chung là hết, còn nhiều lắm nhiều lắm.

Vì vậy, dân tộc VN cần phải tái khẳng định chủ quyền trên những vùng đất đã bị thực dân Pháp - Vatican cướp và hiện tại bọn chủ chăn da vàng đang chiếm giữ.. Bất kỳ một tấc đất nào đã bị quân xâm lược cướp của dân tộc VN cũng cần phải thu hồi.

Phật tử Hà nội cần lên tiếng, có thể giăng biểu ngữ "chừng nào kito Vn li khai khỏi Vatican thì NNVN mới xét cấp đất, nếu còn làm nội gián cho Vatican thì một tấc đất cũng không cho". Phật tử cần nghiên cứu lại lịch sử, thu thập chứng cứ để đòi lại những gì mà PGVN đã bị Vatican cướp và tay sai đang chiếm giữ.

Đất đai của dân tộc VN đã và đang bị ngoại bang Vatican lấn chiếm, nhân dân VN, Phật tử VN cần có những động thái cần thiết.

 

BC

  


Các Emails khác