Sách Hiếm - Trang Tôn Giáo
● 2014-04-23 - Phật Giáo và Hòa Bình Chân Thực - Nguyên Giác - Hãy nhớ rằng, hòa bình chỉ thực sự có khi mọi người cùng nhận ra Tánh Không của các pháp, tất nhiên lòng căm thù không còn nữa, vì không thấy có ai thù ghét và không thấy có ai bị thù ghét. (toàn bài »)


● 2014-04-22 - Tình Báo Và Tôn Giáo - Thiện Pháp - Thực tế, dù tôn giáo mới hay cũ, ảnh hưởng xã hội lúc nào cũng có, nhưng các tôn giáo mới sẽ đưa thêm nhiều yếu tố bất khả đoán vào các chuyển động văn hóa, xã hội và cả chính trị, khi đám đông tín đồ bị kiểm soát và khống chế bởi giới tu sĩ. (toàn bài »)


● 2014-04-21 - Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa Giê-su - Trần Chung Ngọc - Không ai có thể kết án Em là Em nói láo. Cũng như trong Tám Mối Phúc Thật, Em nói "Phúc cho các con đang đói, rồi các con sẽ no", "Phúc cho các con đang than khóc, rồi các con sẽ vui cười" (Matthew 6: 21), nhưng (toàn bài »)


● 2014-04-20 - Có “Christian God” Hay Không? Nhưng Câu Trả Lời Là Gì? - Trần Chung Ngọc - Mỗi God như trên, cũng như khoảng 200 God khác trong môn học tôn giáo tỷ giảo, đều có hàng triệu người tin và thờ phụng. Và God của Ki-tô Giáo là một trong những God này. Trong bài này, God mà tôi luận về “có hay không?” (toàn bài »)


● 2014-03-15 - Kể Chuyện Thánh Kinh: CHÚA CHẾT, SỐNG LẠI, VÀ BAY LÊN TRỜI - Trần Chung Ngọc - Bản văn mới trong cuốn Catechism of the Catholic Church, xuất bản năm 1994, có sửa lại một số từ, thí dụ như “on the right hand” sửa thành “at the right hand” v..v.. Vì vậy mới có chuyện một em bé trước đây được dạy Kinh Tin Kính ở nhà thờ về (toàn bài »)


● 2014-04-18 - Cuộc Tàn Sát Trẻ Thơ Vô Tội Theo Kinh Thánh - Duyên Sinh - God cũng đã dạy qua sự thông linh với Moses: “Dâng cúng cho ta bất cứ con gì đầu lòng được sinh ra. Bất cứ con gì từ tử cung của giống cái Do Thái. Cả hai, từ tử cung của con người và từ tử cung của con vật, là của ta." (toàn bài »)


● 2014-04-12 - Nhận Định Về TCG - Phục Sinh - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ - Tóm lại, trong bốn thánh sử, thì Matthew và Jean không nói tới chuyện Chúa lên trời. Marc cho rằng Chúa hiện ra cùng hai môn đệ Emmaus, và 11 tông đồ trong bữa ăn, ngay sau đó, và Ngài lên trời ngay trong bữa ăn đó. (toàn bài »)


● 2014-04-11 - CGHT - Huyền Thoại Phục Sinh - Charlie Nguyễn - Các cuốn Thánh Kinh Tân Ước là những cuốn sách gồm những chuyện bịa đặt về Jesus nhằm Ki-tô-hóa nhân vật phàm tục này. Những chuyện bịa về phục sinh đã làm cho ngay chính (toàn bài »)


● 2014-04-10 - Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Cao Hữu Tâm - Trong một bài phòng vấn cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, với giọng điệu nâng bi dòng là DCCT luôn luôn sát cánh chung vai với những người bị áp bức. Tôi thấy nếu không có (toàn bài »)


● 2014-04-07 - Beyond Belief - Làm Sao Đối Đáp Với Những Nhà Truyền Đạo Công Giáo Và Tin Lành - A.L. de Silva/ Trí Tánh - Như là một phần trong nỗ lực truyền đạo hoặc cải đạo, những tín đồ Thiên Chúa giáo thường hỏi Phật tử các câu hỏi để làm cho Phật tử bối rối. Chúng ta sẽ xem xét và bình luận vài câu hỏi (toàn bài »)


● 2014-04-04 - Chúa Yêu Thương “Cách Riêng” - Lý Thái Xuân - Cả lớp các chị chỉ quen nghe ma sơ đọc câu hỏi đúng từng chữ như trong sách. Nghĩa là mỗi lần sát hạch, các ma sơ chưa bao giờ có thể đặt câu hỏi cho các chị ấy mà không đọc trong sách. (toàn bài »)


● 2014-04-01 - Những Lời Châu Ngọc về Thánh Kinh - Ingersol/ Trần Chung Ngọc - Có một bài nhận định đầy đủ nhất về cuốn Thánh Kinh là bài “Những Lời Châu Ngọc về Thánh Kinh” (Gems Concerning the Holy Bible) của Robert G. Ingersoll trong cuốn “Ingersoll: Con Người Kỳ Diệu” (toàn bài »)


● 2014-03-31 - Vài Lời Nhân Dịp Giáo Hoàng Được Phong Thánh - Nguyễn Bình - Mong rằng giáo dân nhìn được htuwjc chất của việc phong thánh chỉ là miếng mồi công danh, về đừng xem đó làm mục đích của cuộc sống con người (toàn bài »)


● 2014-03-16 - Miên Man Chuyện Đức Tin - Trần Tiên Long - Ân sủng hay tặng phẩm là một quyền lợi, chứ chẳng phải là một bổn phận, nên ai ai cũng có quyền từ chối. Người cho không có lý do gì để phạt người từ chối nhận bằng cách quăng họ vào biển lửa đời đời. (toàn bài »)


● 2014-03-13 - Nói Về Đạo Của Tôi: Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời - Rơi Xuống Đất - Cao Hữu Tâm - Sau khi đọc những bài viết của tôi, một bà họ Đỗ đã hỏi tôi có "ý định phá sập đạo Công giáo" không? Ở Mỹ tự do ngôn luận, có tháp Babel, múôn hay không, tất cả chúng ta phải tôn trọng tự do ngôn luận, vì đó chính là nền tảng, . (toàn bài »)
Các bài về tôn giáo


▪ 2014-04-23 - Phật Giáo và Hòa Bình Chân Thực - Nguyên Giác -
▪ 2014-04-22 - Tình Báo Và Tôn Giáo - Thiện Pháp -
▪ 2014-04-21 - Cuộc Đối Thoại giữa Phật và Chúa Giê-su - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-04-20 - Có “Christian God” Hay Không? Nhưng Câu Trả Lời Là Gì? - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-03-15 - Kể Chuyện Thánh Kinh: CHÚA CHẾT, SỐNG LẠI, VÀ BAY LÊN TRỜI - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-04-18 - Cuộc Tàn Sát Trẻ Thơ Vô Tội Theo Kinh Thánh - Duyên Sinh -
▪ 2014-04-12 - Nhận Định Về TCG - Phục Sinh - Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ -
▪ 2014-04-11 - CGHT - Huyền Thoại Phục Sinh - Charlie Nguyễn -
▪ 2014-04-10 - Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-04-07 - Beyond Belief - Làm Sao Đối Đáp Với Những Nhà Truyền Đạo Công Giáo Và Tin Lành - A.L. de Silva/ Trí Tánh -
▪ 2014-04-04 - Chúa Yêu Thương “Cách Riêng” - Lý Thái Xuân -
▪ 2014-04-01 - Những Lời Châu Ngọc về Thánh Kinh - Ingersol/ Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-03-31 - Vài Lời Nhân Dịp Giáo Hoàng Được Phong Thánh - Nguyễn Bình -
▪ 2014-03-16 - Miên Man Chuyện Đức Tin - Trần Tiên Long -
▪ 2014-03-13 - Nói Về Đạo Của Tôi: Lạy Cha Chúng Tôi Ở Trên Trời - Rơi Xuống Đất - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-03-12 - Bộ phim tư liệu “Những Bí Mật của Vatican”: Quà tặng hay “cái tát nảy lửa” - Phạm Thanh Trúc -
▪ 2014-03-10 - Le Concordat - Ra khỏi Đại Công Ty Đa Quốc Rô-Ma - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-03-01 - Nói Về Đạo Của Tôi: Bốn Ngôi - Tâm Sự Hóc Xương - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-03-01 - Nói Về Đạo Của Tôi: Có Ai Đánh Sập Một Tôn Giáo? - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-02-27 - Cha mẹ học sinh theo đạo Phật ở Bắc Louisiana kiện các nhà giáo dục Thiên Chúa Giáo về tội qu - Lauren McGaughy/ Nguyễn trí Cảm -
▪ 2014-02-26 - Ảo Tưởng Về Cách Mạng Bất Bạo Động ! - Nguyễn Ngọc Bích -
▪ 2014-02-21 - “Cha Ơi Cứu Con” và “Con Ơi Cứu Cha” - Lý Thái -
▪ 2014-02-19 - Luật Im Lặng - Và Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước - Lý Thái -
▪ 2014-02-18 - Tội Ác Diệt Chủng Ở Nước Chư Hầu Croatia 1941-1945 - Trần văn Kha -
▪ 2014-02-16 - Làm Sao Để Có Được Sách Của GS. Trần Chung Ngọc - Minh Thạnh -
▪ 2014-02-11 - Giáo Sư Trần Chung Ngọc Tâm Sự Với Chúng Ta Trong Những Ngày Cuối - SH - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-02-08 - Hải Chiến Hoàng Sa - Hạm Trưởng HQ-16 Trả Lời Dứt Điểm Các Lời Chỉ Trích - Lê Văn Thự -
▪ 2014-02-07 - Lễ tưởng niệm GS. TS. Trần Chung Ngọc tại chùa Giác Ngộ nhân tuần thất thứ nhất - Đạo Phật Ngày Nay -
▪ 2014-02-05 - LHQ lên án Vatican vì các vụ hiếp trẻ - Tin BBC -
▪ 2014-02-04 - Trần Chung Ngọc - Người tạo bước đột phá trong tiến trình chấn hưng Phật giáo - Minh Thạnh -
▪ 2014-02-04 - Về Nương Tựa Phật - Tâm Bối -
▪ 2014-01-28 - Nói Về Đạo Của Tôi: Giáo Hoàng Francis I Thay Đổi Giáo Hội? - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-01-27 - Giáo Hoàng Francis: Một Khuôn Mặt Nổi Bật - Trần Chung Ngọc -
▪ 2014-01-26 - Bồ Câu Hòa Bình Bị Chim Khác Tấn Công - Tin FoxNews -
▪ 2014-01-24 - LM Trần Lục - Một đoạn trong cuốn "Hội Hè Đình Đám" của Toan Ánh - Nguyễn Hữu Ba -
▪ 2014-01-17 - Vatican Sẽ Điều Trần Trước LHQ Về Ấu Dâm - Tin BBC -
▪ 2014-01-16 - Nói Về Đạo Của Tôi: Tôi Thoải Mái Từ Bỏ Đạo Công Giáo - Cao Hữu Tâm -
▪ 2014-01-11 - Một Tài Liệu Năm 1997: Thư Của 12 Giáo Dân Gửi GH John Paul II - 12 Giáo Dân -
▪ 2014-01-10 - Tại Sao Tôi Bỏ Giáo Hội Ca-Tô La-Mã - CharlesDavis/Đặng Đình Công dịch -
▪ 2014-01-09 - Có Chút Sự Thật Nào Trong Kinh Thánh Không? - John Draper / Nguyễn Trí Cảm dịch -

▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>>