Friday, March 7, 2008 11:55:00 AM

From:

Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com>

Subject:

Tàn Phá Môi Sinh

Thêm là hình ảnh VNCH tàn phá môi sinh.. Chỗ nào là nhân đạo, nhân quyền ?


Hình 1: Hàng loạt máy bay Mỳ rải chất độc da cam, cả triệu lít trút xuống VN tàn phá môi sinh. ĐỒNG ĐÔ LA ĐÓ, CÓ ĐÁNG KHÔNG?


Hình 2: Bom đạn phá nát quê hương


Hình 3: Nơi đâu có gót giầy VNCH và Mỹ là nơi đó quê hương bị tàn phá, tan nát, mệt mõi..


Hình 4: VN có cả triệu hố bom như vậy. Tổng diện tích của các hố bom đó cộng lại bằng tiểu bang Rhode Island của Mỹ... sự tàn phá lên môi sinh tại VN.


Hình 5: Một cánh rừng BỊ BOM TAN NÁT, TRỤI LŨI NHƯ THẾ NÀY.

 

Thử hỏi TIỀN ĐÔ LA ĐÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG?
VNCH CÓ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN là cái quái GÌ KHÔNG?

MỘT KHI MÌNH COI LẢNH THỔ VÀ MÔI SINH CỦA MÌNH KHÔNG BẰNG TIỀN ĐÔ LA, THÌ NHÂN QUYỀN LÀ CÁI THÁ GÌ KHI MÌNH ĐI PHÁ NÁT MÔI SINH (NƠI CON NGƯỜI SINH SỐNG, ĂN Ở)


Môi sinh bị phá nát, thì nhân quyền ở đâu???

KDBL


CÒN RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH TÀN BẠO CỦA VNCH..


Những thư tài liệu của Tony Ngô:

Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô)
Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô)
Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô)
Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô)
Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô)
Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)