Friday, March 7, 2008 10:31:38 AM

From:

Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com>

Subject:

Tàn Phá Quê Hương

Chào tất cả
Đính kèm theo đây là tội ác của VNCH đã rước Mỹ vào lập ra cái tiền lồn chống cộng tại VN để Mỹ mang bom đạn TÀN PHÁ MÔI SINH của Việt Nam.
Cái tội tàn phá môi sinh rất lớn...
KDBL sẽ tiếp tục gửi hình bom đạn làm tan nát quê hương dấu yêu của VN.
Trong các hình, nếu qúy vị nhìn vào thấy quê hương BỊ BOM ĐẠN DẦY XÉO RÃ RỜI, TAN NÁT...

Hình 1: Mỹ thả bom CBU 1500 lbs phá nát cánh rừng (lính VNCH cũng chết theo)

 


Hình 2: Cả trăm B-52 thả bom dây tại VN. HỒi nhỏ KDBL ở SG ngồi chơi mà bom dây không biết thả ở đâu làm rung cả kệ sách

 


Hình 3: Cảnh quê hương kiệt quệ vì bom đạn Mỹ tàn phá

 

 

Hình 4: Bom đạn chưa nổ để lại cả ngàn tấn, vô số

 


Hình 5: Máy bay Mỹ thi nhau rải chất độc phá tan hoang cây cối tại VN.


KDBL tiếp tục gửi hình VNCH rước Mỹ vào phá nát quê hương, phá nát môi sinh, làm cho con người bị dị tật suốt đời và không biết còn bao nhiêu thế hệ nữa mới hết.


KDBLNhững thư tài liệu của Tony Ngô:

Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô)
Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô)
Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô)
Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô)
Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô)
Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)