Tuesday, March 4, 2008 1:01:10 PM

From:

Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com>

Subject:

Tội Ác của VNCH (phần 6)

Chào anh Ninh Le
Cứ suy diễn lô gíc nhé (induction logic)


Chống Cộng nói xạo và thổi phồng đủ thứ..
Thì suy diễn ra CÁI VỤ CS ĐỐI XỬ TÀN BẠO VÀ TRA TẤN CÁC NGƯỜI LÍNH VNCH ĐI HỌC TẬP Là cũng ... xạo luôn..
. Phải khai xạo như vậy mới đi Mỹ và vào diện H.O được chứ
KDBL có nói chuyện với các anh và chú bác VNCH cũ đi học tập và hiện nay đang sốgn yên ổn tại VN
Thậm chí những người cựu chiến sĩ VNCH đi học tập về và sang Mỹ..
Họ có nói bị tra tấn, đối xử tàn nhẫn gì đâu..
Đúng là có khổ nhưng tàn bạo thì không có..
Họ còn nói CSVN đôi xử rất nhân đạo ( NẾU TÍNH TỚI NHỮNG SỰ ĐỐI XỬ CỦA VNCH VỚI VC NGÀY XƯA)


Bọn chống cộng nói VC tàn ác MÀ CHẲNG THẤY MỘT CHỨNG MINH, CHỈ TOÀN THẤY VNCH VÀ CHỐNG CỘNG TÀN ÁC VÀ GIAN XẢO (Xin Xem Hình Đính Kèm)


KDBL

VNCH bắt cả người già yếu

 

Dân lành khiếp sợ VNCH

 

Giết người không cần xử

 

Không nao núng trong việc thảm sát đồng loại


Những thư tài liệu của Tony Ngô:

Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô)
Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô)
Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô)
Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô)
Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô)
Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)