Tuesday, March 4, 2008 12:17:04 AM

From:

Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com>

Subject:

Tội Ác của VNCH (phần 5)

Thêm Hình ảnh tội ác của VNCH Mỹ Nguỵ
Hình 1: Đọc chữ trong hình chứng tỏ Mỳ biết tác hại của chất độc da cam.
Hình 2: Nạn nhân ghê rợn của bom Napalm.
Hinh 3: Em bé bị bỏng bởi bom Napalm.
Hình 4: Trẻ Em bị tình nghi CS và bị lính đánh đập
Hình 5: Hình ảnh chết tập thể dưới chế độ VNCH..
Hơn nữa, dưới thời VNCH, có hơn 32,000 tù nhân chính trị
Còn ai dám tin VNCH là dân chủ nữa thôi??
Khi Kissinger gặp Chu Ân Lai, Kissinger nói Mỹ rất kính nể Bắc Việt và tin là Bặc Việt sẽ là một siêu cưòng trong khu vực. (Và sau bao nhiêu thử thách VN đang trở thành siêu cường trong khu vực)
Theo tài liệu mật (hơn 22,000 trang thơ từ của Bạch Ốc được tiết lộ)
Mỹ là đồng minh và đã viện trợ cho VNCH... mà còn kính nể miền Bắc và đạp bỏ VNCH như con chó ghẻ


Vậy thì, Chống Cộng VN là con khỉ khô gì???


KDBL

 

Hình 1: Đọc chữ trong hình chứng tỏ Mỳ đã biết trước tác hại của chất độc da cam
Hình 1: Đọc chữ trong hình chứng tỏ Mỳ biết tác hại của chất độc da cam

 

Hình 2: Nạn nhân ghê rợn của bom Napalm.

Hình 2: Nạn nhân ghê rợn của bom Napalm.

 

Hinh 3: Em bé bị bỏng bởi bom Napalm.


Hinh 3: Em bé bị bỏng bởi bom Napalm.

 

Hình 4: Trẻ Em bị tình nghi CS và bị lính đánh đập

Hình 4: Trẻ Em bị tình nghi CS và bị lính đánh đập

 

Hình 5: Hình ảnh bị giết tập thể dưới chế độ VNCH.

Hình 5: Hình ảnh chết tập thể dưới chế độ VNCH.
Những thư tài liệu của Tony Ngô:

Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô)
Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô)
Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô)
Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô)
Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô)
Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)