Saturday, March 1, 2008 1:11:44 PM

From:

Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com>

Subject:

Tội Ác của VNCH (phần 2)

Rõ ràng là VNCH không có nhân quyền, tự do, dân chủ gì cả.
VNCH tàn bạo hơn ai hết (vì thế Mỹ mới đạp bỏ)-- bầu cử thì gian lận, tù nhân chính trị thì đầy rẫy, đối xử tàn bạo với người dân, khúm núm, đánh đỉ bán nước cho Mỹ.

Vậy thì Cái đồng đô la Mỹ cho VNCH có xứng đáng với những tàn phá trong những hình ảnh đính kèm hay không?


BÂY GIỜ HẢ HỌNG CẦM CỜ VÀNG PHƠ PHẨY ĐÒI NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ NGHIÃ LÀ SAO ?

 BỘ NHỮNG NGƯỜI BỊ VNCH THẢM HẠI, NHỮNG NGƯỜI BỊ BOM MỸ, NHỮNG NGƯỜI BỊ BIẾN DẠNG VÌ DOXIN.. HỌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM hay sao?

Xuan Minh, 3, looks out from his bed at the Tu Du Hospital in Ho Chi Min city on Friday March 25,2005, suffering from what is believed to be the effects of the jungle defoliant Agent Orange, used heavily in the region by the U.S. armed forces during the Vietnam War. Vietnam celebrates the end of hostilities on April 30, 2005, marking 30 years since war in Vietnam ended. (AP Photo/Richard Vogel) Xuan Minh, 3, looks out from his bed at the Tu Du Hospital in Ho Chi Min city on Friday March 25,2005, suffering from what is believed to be the effects of the jungle defoliant Agent Orange, used heavily in the region by the U.S. armed forces during the Vietnam War. Vietnam celebrates the end of hostilities on April 30, 2005, marking 30 years since war in Vietnam ended. (AP Photo/Richard Vogel)

 

 

 HỌ KHÔNG BỊ DỊ ỨNG VÀ GHÊ TƠ"M LÁ CỜ VÀNG KHÈ ĐÓ SAO ?
KDBL


 
Những thư tài liệu của Tony Ngô:

Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô)
Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô)
Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô)
Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô)
Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô)
Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô)
Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)