From: Cà phê tối <caphetoi@gmail.com>

Subject: Khía cạnh thực tế của đạo Phật

Date: Tuesday, August 18, 2009 7:24 PM

 

Hiện nay, bọn Ca-Tô VN đang thực hiện âm mưu đồng hóa Phật giáo, giống như bọn Bà La Môn đã làm hàng chục thế kỷ trước.

Những việc cướp đoạt triết lý Phật giáo rất trắng trợn có thể kể như sau:

- Đem luật nhân quả dạy trong nhà thờ, nhưng dẫn chứng là của Giê su !

(Nên nhớ là luật nhân quả chỉ có trong Phật thuyết. Trong khi Thánh kinh cho là cái gì cũng do "Chúa sanh" "Chúa diệt",...)

- Bọn họ (Ca-tô) bảo lời Phật dạy là do Chúa mạc khải (SH: mặc dù Jesus sanh sau Phật cả hơn 500 năm !).

- Lấy những lời dạy của nhà Phật in kèm hình của bà Maria.

.....

Liệu còn bao năm nữa thì Phật giáo sẽ là một nhánh của church?

Không có một dân tộc nào không tôn thờ 1 tôn giáo nào đó. Vì thế PGVN mất là khi hậu thế VN là của Vatican!

 

CPT.

.....

Cùng đề tài:

- Ăn Cắp Cả Cái Sắc Không Của Nhà Phật ! (Lý Thái)

- Cướp đoạt trắng trợn triết lý Phật giáo (Cà Phê Tối)

 


Các Emails khác